Ще се продават 500 000 акции на Химко на смесен закрит аукцион

Лимитираната ацена на една пазарна партида е 74 500 лв. или 2.98 лв. за акция.
27 май 2005 13:42,

Чрез закрит смесен аукцион от 1 юни ще се продават 500 000 акции на Химко АД - Враца, съобщи Българска фондова борса. Предмет на поръчката за продажба са 20 пазарни партиди, всяка от по 25 000 акции.

Лимитираната цена на една пазарна партида е 74 500 лв. или 2.98 лв. за акция. Инвестиционен посредник по продажбата е ИП "ПФБК" ООД. Крайната дата на публичното предлагане е 3 юни.

Според условията на поръчката за продажба, ако на първата борсова сесия не бъдат продадени всички партиди, от втората борсова сесия – на 2 юни, цената на една пазарна партида се намалява на 62 000 лв. (2,48 лв. на акция). Ако има непродадени пазарни партиди след втората борсова сесия, цената на пазарната партида се намалява на 49 500 лв. (1,98 лв. на акция) на третата борсова сесия на 3 юни.

Капиталът на Химко е 13,629 млн. лв. Според представения в БФБ отчет за приходите и разходите дружеството има загуба от 80,951 млн. лв. за 2004 г. срещу загуба от 20,713 млн. лв. за 2003 г.

Основни акционери в Химко са Ей Ви Ес Ти Трейдинг с 36,06% от капитала и Интер Рао България с 33,4%. Няколко холдинга притежават пакети между 100 хиляди и 270 хиляди акции, представляващи 0,78 и 1,98% от капитала.

Днес бяха изтъргувани 750 акции на Химко на цени между 1,89 и 1,90 лв. за акция. Най-високото предлагане е на 1,75 лв., а най-ниското - на 1,94 лв.


Спонсорирано съдържание

Спонсорирани публикации