Цветанка Георгиева: ЧЕЗ пренесе своите IT системи от Чехия в България

Проектът е част от политиката за корпоративна социална отговорност и създава бизнес и работни места в България
Спонсорирано съдържание | 26 юни 2017 08:21, Екип на Dnes.bg
Цветанка Георгиева: ЧЕЗ пренесе своите IT системи от Чехия в България
Снимка: ЧЕЗ

Цветанка Георгиева работи в енергетиката от 2005 г., т.е. почти от встъпването на ЧЕЗ на българския енергиен пазар. Инженер по „Електронноизчислителна техника“ (ČVUT, Prague), както и магистър „Бизнес администрация“ (програма EMBA – VUT Brno - The Nottingham Trent University). Цялата кариера на г-жа Георгиева е в областта на информационните и комуникационни технологии – първо в софтуерна фирма (Utilities systems a.s.), а след това за групата ЧЕЗ. Ръководи екипа на ЧЕЗ ИКТ в България от самото му създаване.


Проектът е част от нашата политика за корпоративна социална отговорност и създава бизнес и работни места в България

Г-жо Георгиева, този месец завърши проектът, с който IT обслужването на компаниите на ЧЕЗ в България вече се извършва не от Чехия, а от българската компания ЧЕЗ ИКТ България. Разкажете ни повече за проекта и компанията?

Първо бих искала да уточня, че обслужването в областта на ИКТ на дружествата на ЧЕЗ в България никога не е било изцяло в Чехия, става въпрос за използване и развитие на корпоративни информационни системи.
"ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД е една от младите компании от групата на ЧЕЗ в България. Тя е създадена през май 2015 г., за да осигурява комплексни услуги в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за всички дружества от Групата, включително „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД. Дружеството е 100% собственост на "ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Първият стратегически проект на новата фирма беше пренасянето на ключови информационни системи от Чехия в България. Той беше успешно реализиран още в края на 2015 г. Последва година на стабилизиране и усъвършенстване на процесите по поддръжка на трансферираните корпоративни системи и синхронизиране на нашата стратегия с бизнес стратегиите на дружествата-клиенти. Паралелно с това подредихме и собствената си система за управление и създадохме пълноценна, стабилна и успешно работеща фирма.  
Само преди броени дни приключи прехвърлянето на последната част от корпоративните системи от Чехия в България и вече можем да потвърдим, че всички информационни системи и бази данни се намират в нашите центрове в България. Поддръжката и развитието им се извършва изцяло на местно ниво, от наши служители и български партньори.

Кое наложи създаването на ЧЕЗ ИКТ?

Учредяването на ЧЕЗ ИКТ е свързано с промяна на модела на предоставяне на ИКТ услуги в  ЧЕЗ и всъщност е логична крачка в развитието на групата. След приватизацията през 2005 г. бяха направени инвестиции за централизиране на инфраструктурата и приложенията, за внедряване на високотехнологични решения с цел повишаване на ефективността и качеството на обслужване на клиентите, което винаги е сред приоритетите на групата. Възползвахме се, разбира се, от корпоративните стандарти, уменията и опита на колегите в централата в Чехия и трупахме наш собствен опит.

Оптимизирайки нивото на услугите и структурата на доставянето им, като проучихме и добрите световни практики ние анализирахме развитието на бизнес процесите, отчетохме настъпилите промени в законодателството и стигнахме до заключението, че „прехвърлянето“ на корпоративните ИКТ услуги ще има безспорни предимства и конкретни ползи за групата. Взехме под внимание  и факта, че „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД са публични български акционерни компании, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса, като наред с мажоритарния акционер ЧЕЗ а.с., акции в тях притежават и най-големите български пенсионни фондове и индивидуални акционери. Така в края на 2014 г. бе взето решение за промяна на модела за ИКТ обслужване и създаването на „ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД като дъщерно дружество на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Това стратегическо решение, следващо динамиката на развитие, стартира Проекта за прехвърляне на корпоративните системи към България. Разбира се, продължаваме да ползваме предимствата от мащабите на групата в цяла Европа – Чехия, Румъния, Словакия, Германия. Ноу-хауто, обаче, е вече при нас, в България, ангажирали сме вътрешни ресурси и местни партньорски организации, оперативните ни разходи и целият ИКТ бизнес е вече тук, в България.

Какви са ползите от прехвърлянето на ИКТ услугите в България и новия модел?

Реализираният нов модел на предоставяне на ИКТ услугите постигна поставените цели. Бяха намалени нивата на осигуряване на услугите по пътя им до крайния ползвател. Пренесохме информационните системи и тяхното развитие локално, по-близко до бизнеса. Така осигурихме условия на регулираните компании да реагират по-бързо в съответствие с динамично променящите се регулаторни и пазарни изисквания в сектора Енергетика. Благоприятно условие е и наличието на ИТ експерти в България на световно ниво, тъй като ИКТ сектора е безспорно най-бързо развиващия се в България.

Чрез създаването на дъщерно ИКТ дружество на ЧЕЗ в България не само запазихме, но и  увеличихме предимствата на аутсорсинг модела - избягват се евентуални неблагоприятни ефекти на външното възлагане като например намаляване на контрола върху активи и процеси, защита на информацията и др.

Реализираният проект също така успешно трансформира оперативните разходи в капитал чрез вложените инвестиции за придобиване на необходимите лицензи, хардуер, инфраструктура и информационни системи.
Поддържането и развитието на високотехнологични решения не само осигурява заетост на български специалисти, но и допринася за повишаването на квалификацията им. Всъщност нашият проект допринася за развитието на българската икономика, затова има стратегическо значение.

Две години след създаването на ЧЕЗ ИКТ сме убедени, че взехме правилно решение и въпреки, че много компании изнасят дейности от България, ние местим бизнеса си в страната.

Как протече процесът на прехвърляне на дейностите?

Това беше изключително сложен процес, за чиято реализация беше необходимо да натрупаме нужното количество опит и ноу-хау, да изберем и разчитаме на добри местни партньори и да си повярваме. Трябваше да създадем и работим като екип от европейска величина, който да може достатъчно ефективно да управлява процесите от България.

Относно самия проект - реално в предизвикателно кратките срокове от 5 месеца трябваше да изградим инфраструктурна среда, аналогична на тази в Чехия, да настроим и „оживим“ новите модерни машини, да пренесем данните, да тестваме стотици бизнес сценарии и да гарантираме минимално прекъсване на продуктивните системи. И, разбира се, никой от над 2-та милиона клиенти на Групата в България да не бъде засегнат или затруднен.

Успяхме, в рекордните срокове. Приключи успешно първото голямо изпитание пред ЧЕЗ ИКТ и доказахме, че сме изградили истински добър екип от висококвалифицирани, мотивирани и отговорни професионалисти.

Какви са основните предизвикателства оттук-насетне?

Както вече споменах – знаем, че ИКТ секторът е най-бързо развиващият се сектор в България, а и в съвременния свят. Изисква непрекъснато развитие. Затова предизвикателствата естествено не свършват с преместването на корпоративните системи. Планираме да усъвършенстваме както услугите, които предоставяме, така и нас самите. Приоритет ще бъде защитата на личните данни и осигуряването на информационна сигурност в съответствие с влизащите в сила европейски изисквания  и основен елемент при предоставяне на съвременните ИКТ услуги.
Сигурна съм, че ще „покоряваме нови върхове“, защото освен високите технологии, имаме страхотен екип, надеждни партньори, чудесни идеи и много амбициозни планове.


Още по темата: ЧЕЗ
Още от
Спонсорирано съдържание