Събитието "Отговорно бизнес поведение", организирано от ИАНМСП, се проведе при засилен интерес

Обновена: 21 ное 2023 11:05 | 21 ное 2023 11:02, Александър Попов
Събитието "Отговорно бизнес поведение", организирано от ИАНМСП, се проведе при засилен интерес

То се състоя на 20.11.2023 год. в зала „Роял“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“). Организатор бе Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в качеството си на Национална контактна точка за България на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Мероприятието бе открито от Министъра на иновациите и растежа – г-жа Милена Стойчева и д-р Бойко Таков – Изпълнителен директор на ИАНМСП.

Участие взеха и представители на водещи държавни институции и бизнеса, сред които: г-н Юлиян Попов – министър на околната среда и водите, доц. д-р Маню Моравенов – Изпълнителен директор на Българската фондова борса, доц. д-р Марина Стефанова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, г-жа Милена Ангелова – главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България, г-жа Зорница Русинова – председател на Икономически и соцлен съвет, г-н Здравко Пешаков – управляващ директор на "SAP България"  и други.

Сред основните засегнати теми в откриването бяха инструментите за стимулиране на партньорството между бизнеса и публичния сектор – внедряването на иновациите в предприятията, посредством кандидатстване по процедурата „Разработване на иновации в предприятията“, която ще се обяви до края на ноември. Тя е с бюджет 127 млн. лв. и е по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП).

Д-р Таков се разгърна детайлно в темата за дейността на Националната контактна точка като ключово средство за присъединяване към ОИСР. Основните й задачи са да популяризира в България Насоките на Организацията за отговорно бизнес поведение и да служи като извънсъдебен механизъм за разрешаване на възникнали казуси (наричани „специфични случаи“). В тази връзка, целта на събитието бе да запознае бизнеса с дейността на НКТ по насърчаването на Eкологично, социално и корпоративно управление (ESG) и Корпоративната социална отговорност (CSR). Идеята е да се повиши информираността на българските предприятия за възможностите и предимствата на отговорното бизнес поведение, като предпоставка за устойчив икономически растеж и конкурентоспособност в процеса на интернационализация. Бяха дадени и няколко добри примера на Националните контактни точки в Италия, Франция и Полша за разрешаване на възникнали „спорове“ посредством медиация.

Участниците и в сутрешния и в следобедния панел на дискусиите се обединиха около темите за национална информираност на бизнеса и единна стратегия за прилагане Насоките за пълноправно членство в ОИСР. Целта е, институциите и предприятията да вървят заедно по пътя към устойчивостта. Само така ще бъдат преодолени всички затруднения  по пътя на МСП към модернизация и осъвременяване, сред които липсата на комуникация между ведомствата, неефективността на информационните режими. Беше поднесена и идеята за изграждане на национален портал с добре селектирана и подредена, удобна, лесно достъпна и ясно структурирана информация, която компаниите биха могли да използват  за своята саморегулация и самооценка по скалата на  Eкологичното, социално и корпоративно управление (ESG).