Последен ден за разсрочване на здравните вноски

Разсрочване се разрешава на всички със задължения над 50 лв. и със среден месечен доход на член от семейството за периода октомври 2004 г.-март 2005 г. до 200 лв. включително
30 дек 2005 10:04,
Днес изтича срокът, в който гражданите с прекъснати здравноосигурителни права могат да подадат молби за разсрочване на дължимите от тях вноски в териториалните поделения на Националния осигурителен институт /НОИ/.

Гражданите, които дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка, могат да ги платят разсрочено до края на 2006 г, но трябва да са подали молби. Разсрочване се разрешава на всички със задължения над 50 лв. и със среден месечен доход на член от семейството за периода октомври 2004 г.-март 2005 г. до 200 лв. включително.

Разсрочилите задълженията си се считат с непрекъснати здравноосигурителни права и към тях не се предприемат принудителни мерки за събиране.

НОИ приканва всички граждани да разсрочат или да погасят задълженията си към Националната здравноосигурителна каса, за да могат да получават от 1 януари 2006 г. здравна помощ, заплащана от касата.


Спонсорирано съдържание