Кога е точният момент да инвестираме?

Спонсорирано съдържание | Обновена: 28 юли 2020 09:29 | 20 юли 2020 16:45, Александър Попов
Кога е точният момент да инвестираме?
Представете си, че е времето в годината, когато получавате годишен бонус. Остават ви свободни пари и имате желание да ги инвестирате на борсите, но не сте сигурни дали сега е правилният момент! Трябва ли да изчакате? Докога? Дали да инвестирате изобщо или да оставите парите на депозит в банка?
 
А сега си представете, че сте изправени пред този въпрос всяка година. 
 
Има ли правило, което може да следвате в такива ситуации?
 
Много анализи на водещи финансови институции показват любопитни резултати при сравнението на две популярни поведения при инвестиране. Едното се нарича market timing. Както показва името му, при него човек цели да купи или продаде акции или облигации в най-подходящия момент на пазара като  предвижда бъдещото движение на цените. Другата инвестиционна стратегия е редовното инвестиране. 
 
Нека разгледаме пример 1 с четирима приятели – Петър, Мария, Иван и Анна. Приемаме, че всеки от тях ежегодно се представя добре в работата си и получава годишен бонус от 2000 лева в продължение на 20 години. 2000 лева може и да не са непременно бонус, а например да са спестявания през годината. И така, приятелите решават да инвестират бонуса или спестените пари в акции на водещи американски компании, представени чрез индекса S&P 500.
 
За да се видят резултатите от различните стратегии в този пример се използват реалните стойности на индекса S&P 500 за периода 2001-2020 г.
    • MARKET TIMING: Петър е гениален инвеститор (или истински късметлия) – винаги успява да усети кога пазарите ще са в най-ниската си точка и инвестира точно тогава.
    • MARKET TIMING:  Мария се опитва да прилага стратегията на Петър, но няма неговия „опит“ (или късмет). Така се оказва, че тя всяка година инвестира парите си във възможно най-неподходящия пазарен момент. А той е, когато пазарите са в най-високата си точкa.
    • НЕЗАБАВНО ИНВЕСТИРАНЕ: Иван не чака – инвестира в момента, в който получава бонуса си.
    • РЕДОВНО ИНВЕСТИРАНЕ: Анна разделя 2 000 лева на 12 равни вноски, като инвестира в началото на всеки месец по 167 лева, независимо от състоянието на пазарите.
 
Чия инвестиция се представя най-добре за периода 2001-2020 година?
 
Разбира се, "магьосникът" Петър генерира най-висока доходност. Но кой се нарежда след него и с какъв резултат? Веднага след Петър е Анна, на която не се налага да мисли за пазара, да изчислява, да пробва късмета си. Тя просто инвестира автоматично и регулярно по 167 лева на месец. Следва я Иван, а накрая остава Мария.
 
 
Този път е различно! Дали?
 
Може би сте чували тази често използвана фраза, когато става въпрос за инвестиране, ситуацията на пазара и очакваната доходност.
 
Дали показаният пример е база за изводи и какви биха били резултатите при други 20-годишни периоди? Проучване на водеща световна инвестиционна банка показва, че независимо от периода, класацията при нашите четирима приятели е подобна на показаната в примера по-горе.
 
От анализираните 68 на брой 20-годишни периоди от далечната 1926 г. (напр. 1926-1945, 1927-1946 и т.н.), в 66 от тези 68 случая, стратегиите за незабавно и регулярно инвестиране, представени от Иван и Анна, са на неизменните 2-ро и 3-то място!
 
Какво означава това за вас?
 
Предвид факта, че вероятността за успешно дългосрочно прилагане на market timing e близка до шанса при лотарията, най-реалистичните и възнаграждаващи стратегии за повечето инвеститори е да инвестираме веднага или регулярно.
 
Регулярното месечно инвестиране на малки суми е оптималната стратегия, за да се избегне „отлагането на момента“ и да се извлекат ползи от краткосрочните спадове на пазара, т.е. инвестираме при ниски цени.
 
 
Дори и инвеститори без късмет като Мария, които купуват, когато пазарите са в своя пик, печелят повече от тези, които отлагат решението и не инвестират. Реализираната от нея средна годишна доходност от 4.91% е в пъти над средните нива на лихвите по депозити през последните години.
 
Представените примери и статистика имат единствено за цел да помогнат на хората, които обмислят как да инвестират. 
 
Като част от една от най-големите банкови групи в Европа, УниКредит Булбанк предлага широк спектър от възможности за инвестиране на личните финанси, съчетани с разнообразен набор от финансови продукти на световни дружества в областта на управлението на активи и застраховането.
 
Повече информация за конкретни продукти и инвестиционни решения чрез Взаимните фондове Amundi и Allianz Global Investors, както и начините да инвестирате в тях (директни инвестиции, спестовни планове, застраховки живот) можете да получите по удобен за вас начин от експертите инвестиционни продукти в УниКредит Булбанк.
 
1 Симулация на инвестиции от 2000 лева на година в индекса S&P 500. Примерите са илюстративни и  не представляват конкретен инвестиционен продукт. При тях не се отчитат такси и разходи за управление, както и реинвестиране на дивиденти и/или капиталова печалба.

Реализираната доходност представлява единствено разликата между инвестираните суми за периода 2001-2020 и стойността на инвестициите към 29.05.2020 г. За целите на изчисленията са използвани стойности на S&P 500  при отваряне на пазарите.

Внимание: Съдържащата се тук информация е само с илюстративна цел и не е съвет за извършване на сделки с финансови инструменти. Счита се, че всеки инвеститор взима сам решението си да инвестира, имайки предвид, че  УниКредит Булбанк не извършват дейност по предоставяне на инвестиционни съвети. 

Предупреждение за риск: Доходността за показания период не гарантира такава и в бъдеще. Предишните резултати от дейността на Фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риска за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите във Фондове не са покрити от гаранционен фонд или от друг вид гаранция. 
 
Статията е спонсорирана от ФинКултура: Инвестиции. Серията Инвестиции е посветена на практични съвети и начини за управление на личните финанси и спестявания. ФинКултура е инициатива на УниКредит Булбанк, част от Social Impact Banking. Ние вярваме, че колкото повече хората се информират и научават как да управляват парите си, толкова по-предприемчиви, уверени и успешни ще са те. 
 
Физическата култура е за здраве, ФинКултурата – за здрави финанси. 
#socialimpactbanking #заважнитенеща 


Още от
Спонсорирано съдържание

Спонсорирани публикации