÷»  свалиха билборди на ѕѕ-ƒЅ заради нарушение на »зборни€ кодекс

Ќа т€х б€ха изобразени Ѕорисов и ѕеевски
28 май 2024 18:50, Ќели ’ристова
98
÷»  свалиха билборди на ѕѕ-ƒЅ заради нарушение на »зборни€ кодекс
—нимка: Ѕ√Ќ≈—

÷ентралната избирателна комиси€ (÷» ) нареди агитационни билборди на ѕѕ-ƒЅ да бъдат премахнати. –ешението е взето снощи след жалба от страна на √≈–Ѕ-—ƒ— за нарушение на »зборни€ кодекс (» ). Ќа спорните плакати има снимки на бивши€ премиер Ќиколай ƒенков, както и на Ѕойко Ѕорисов и ƒел€н ѕеевски, а посланието гласи " акъв искате да е ваши€т премиер?".

–ешението, че те нарушават »  е взето почти единодушно на заседание на ÷» , като "против" е гласувал само ÷ветозар “омов, който е от квотата на ѕѕ-ƒЅ.

¬ жалбата на √≈–Ѕ-—ƒ— се твърди, че в гр.  —офи€ на бул. "Ѕългари€" и в гр. ѕловдив на ул. "—ава ћуткуров" са поставени агитационни материали, в които  ѕ "ѕродължаваме ѕром€ната - ƒемократична Ѕългари€" използват лика на председател€ на ѕѕ √≈–Ѕ и представл€ващ коалици€ "√≈–Ѕ-—ƒ—" Ѕойко Ѕорисов без негово знание и съгласие, уронващо престижа и в нарушение на добрите нрави - де€ние, представл€ващо нарушение на правилата на предизборната кампани€.

 ъм жалбата е приложен снимков материал, от който е видно, че на билбордове е поставен материал с номера в бюлетините в изборите за членове на ≈вропейски€ парламент и за народни представители на  ѕ "ѕѕ-ƒЅ". Ќа същи€ материал е изписан въпрос " акъв искате да бъде ¬аши€т премиер" и са поставени снимки на Ќиколай ƒенков ƒенков - кандидат за народен представител от  ѕ "ѕѕ-ƒЅ", Ѕойко Ѕорисов - кандидат за народен представител от  ѕ "√≈–Ѕ-—ƒ—" и ƒел€н ѕеевски - кандидат за народен представител от ѕѕ "ƒѕ—" в изборите на 9 юни 2024 г.

"»зползването на лицата на други кандидати, предложени от други партии и коалиции за същи€ вид избор в един и същ агитационен материал - билборд, представл€ва призив за гласуване в подкрепа на кандидата на парти€та или коалици€та от чието име се разпростран€ва агитационни€ материал, съответно за неподкрепа за другите кандидати. ќсвен, че с описаното използване на агитационни материали се накърн€ват добрите нрави по смисъла на чл. 480, ал. 2 във връзка с чл. 183, ал. 4 » , е налице и призив за неподкрепа на кандидат по смисъла на §1 т.17 » ", пишат те.

÷ентралната избирателна комиси€ е приела, че изложеното в жалбата съдържа достатъчно данни за извършено нарушение на чл. 183, ал. 4 » , според ко€то се забран€ва използването на агитационни материали, които накърн€ват добрите нрави, честта и доброто име на други кандидати.

÷»  установ€ва нарушение по чл. 183, ал. 4 » , във вр. с § 1 т.17 » , извършено от Ќиколай ƒенков ƒенков, кандидат за народен представител на  ѕ "ѕродължаваме ѕром€ната - ƒемократична Ѕългари€" в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г., и възлага на областните управители на области с административни центрове гр.  —офи€ и гр. ѕловдив незабавно да премахнат съответните материали на териториите на двете области, съобщиха на сайта на институци€та.

÷ентралната избирателна комиси€ също така оправомощава председател€ си да състави акт за установеното нарушение на ƒенков.

—амото изпълнение, независимо дали е оригинална хрумка или не, е плод на творческо безсилие от гледна точка на ефективност, коментира в интервю пред ЅЌ– проф. –осен —то€нов за предизборен билборд, заради който ÷»  наложи санкци€.

"ѕодобен род комуникаци€ в практиката наричаме негативна или негативираща кампани€. ¬ това н€ма нищо лошо, особено в практиката на —јў, но с едно условие – винаги, задължително н€къде във видеозаписа или във визуализаци€та, на билборд или на принт, тр€бва да е описано, макар  с малки букви за сметка на кого, тоест, кой поема правните и етични последстви€", каза проф. —то€нов, преподавател по политическа комуникаци€ в частен университет.

» допълни:

"ѕо-важното за мен в случа€ е, че с огромно учудване разбрах, че ÷»  е предприел действи€ по оценка на това визуализиране на политическа комуникаци€ и то основавайки се само и единствено на правна аргументаци€. ќт тук нататък тр€бва да си зададем въпроса, дали ÷»  притежава експертизата да прави анализ и то комуникационен на тази визи€ и това послание?"

—поред него в ≈вропа такъв тип билборд, е про€ва на лош вкус - "да реализираш негативираща кампани€".

"Ќие добре знаем, че има още един билборд, който е още по-скандален, по-скоро е в политическата ирони€ и шаржа, но още н€маме жалбоподател, буквално н€кой още не се е разпознал", каза проф. –осен —то€нов.

» об€сни каква е целта на билборда:

"ƒа мотивира дори и през насмешката сво€ твърд електорат и да демотивира онези, които са гравитиращи около твърди€ електорат. “ова е тип стереотипизиране, пропаганден тип техника, аз не бих € попул€ризирал, защото е неетично.

«а проф. —то€нов е жалко, че н€кои политици използват в кампани€та си "никога":

" огато си отрекъл н€кого, н€ма как след 2 месеца да обърнеш палачинката, но това го вид€хме преди 9 месеца и най-веро€тно пак ще се случи. Ќе тр€бва да се гор€т мостове по този нелицепри€тен начин."

» призна "не мога да разбера липсата на прагматизъм у хора, които се занимават с политика".

" огато за€в€ваш себе си като идеологически опонент и с противоположно мнение, когато описваш опонента си като чудовище, н€ма как да се чудиш, че все по-малко хора ти имат доверие", предупреди той.

» прогнозира, че може иде€та на билборда е "н€кой да изгори".

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


98
ќще от »збори 2024
2000 души са наети за компютърна обработка на изборите
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
91
1
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
Ќе искам н€какво туловище от 130 кгр. да представл€ва –одината ми пред —вета.ѕенси€,Ѕанк€,забрана вмешателството в управлението на държавата ни,никакво лигавене пред микрофоните и камерите,това тр€бва да е съдбата на банк€тски€т,ако не иска да гостува на бай —таври.
90
1
 
10
 
! ќтговори
ѕетър преди 3 седмици
Ќе ги бива тези хора от ѕѕ-ƒЅ и това си е
89
11
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
 акъв искате да е ваши€т премиер?  ирил ѕетков. ј какъв прмиер не искате?  ато тези двамата м_ _ри отд€сно!
88
2
 
6
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
ѕросто  иро защо го н€ма за ѕремиер на плаката срещу “иквата :)))
87
4
 
4
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
√ерб с тези 25% и 60 депутати е средна политическа парти€
86
6
 
7
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
√≈–Ѕ е първа политическа сила и води с близо 15% пред втората. Ќ€ма шанс, да се коалира с шарлатаните и трафикантите, с творбите кеш, кюлчета и пудели.. ѕѕ,ƒЅ
85
3
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 4 седмици
ƒа б€ха про€вили малко креативност и вместо ликовете им да б€ха сложили врабче с цаки,глuгaн и петъла суджук, произведен по специална рецепта,те хората щ€ха да го разберат.
84
1
 
12
 
! ќтговори
јнонимен преди 4 седмици
ƒенков а на следващите избори какво ще лъжеш ставаш противен никой си
83
4
 
8
 
! ќтговори
јнонимен преди 4 седмици
 акво значение има кой ние искаме да ни бъде премиер, като те след изборите пак ще се гушнат и ще ни управл€ват заедно? ¬същност с това билбордът е много точен - показва ни, че за когото и да гласуваме, накра€ ще имаме премиер 3 в 1.
82
1
 
12
 
! ќтговори
јнонимен преди 4 седмици
Ќа Ќикто му тр€бват гърбове, върху които да се покатери, за да изглежда важен и гол€м. «атова е и този плакат - ако е самичък на билборда - кой ще му обърне внимание?
81
4
 
13
 
! ќтговори
јнонимен преди 4 седмици
ƒенков, избирателите ще ти кажат с вота си какъв премиер искат. ¬ъпросът е дали ти и компани€та ти искате да ги чуете. —ъмн€вам се в това. ¬ие сте една шепа самодоволни тарикати, хванали н€какви американци за шлифера, ама какво от това?! “е не могат да запълн€т това, че н€мате качества за лидерство.
80
4
 
12
 
! ќтговори
баба ѕена преди 4 седмици
≈ то гол€ма реклама - то то€ мънкащи€ цайсатко дето уж бил н€какъв в у бан, може и да е бил ама за министър председател не става
79
5
 
8
 
! ќтговори
јнонимен преди 4 седмици
ѕлаката е груба демонстраци€ на черен ѕ–. ƒокога вместо н€какви идеи и перспективи за бъдеще ще ни заливат с поми€та на омраза и отрицание.
78
15
 
4
 
! ќтговори
јнонимен преди 4 седмици
 ато ц€ло от ти€ тримата никой. јма най-вече не искам  опейкин. јко избора е между белокосата дива от ћаксуда и ти€ тримата, ƒенков е най- ок с€каш.
77
4
 
19
 
! ќтговори
јнонимен преди 4 седмици
ƒенкоглу, ами ти отдавна отпътува надолу в канала при останалите от ѕѕ!
76
2
 
16
 
! ќтговори
јнонимен преди 4 седмици
“ези конституци€та газ€т вие сериозно за н€какъв смешен билборд ли сте учудени?  олко е глобата, знаете ли колко е само една пачка донесена от пуделчето “оби, 50к евро никога н€ма и да ги имате!
75
1
 
0
 
! ќтговори
јнонимен преди 4 седмици
ј ?
74
2
 
5
 
! ќтговори
» “–»ћј“ј Ћ» ƒяƒќ преди 4 седмици
ѕќѕ≈ > » “–»ћј“ј, » “–»ћј“ј
73
7
 
12
 
! ќтговори
јнонимен преди 4 седмици
Ќики ƒенков пита - на 9-ти юни избирателите ще му дадат отговор. ¬еро€тността от представените трима той да е с последен резултат е най-гол€ма. Ќики да обещае, че ще чуе отговора на хората, даден на изборите.
72
5
 
7
 
! ќтговори
јнонимен преди 4 седмици
ƒо јнонимен 72 - –азвален български има  иро, ама той не е гербаджи€. ќсвен, ако не е сменил бо€та.