»звън зоната на комфорт Ц път€т да откриеш себе си

јдекватно ли е образованието ни, какво учат младежите...
ќбновена: 27 авг 2018 10:41 | 27 авг 2018 10:15, јниси€ »ванова
7
»звън зоната на комфорт Ц път€т да откриеш себе си
—нимка: ≈лица  остова, Facebook

ќбразованието у нас е непригодно за предизвикателствата на съвременни€ св€т, а това е фундаментът за решаване на проблемите на вс€ка общество. „есто младежите н€мат отношение към това, което учат, не разбират какво ми дава то, не разбират как могат да използват наученото, см€та ≈лица  остова. “€ е съавтор на Career rEvolution - първата българска програма за кариерно ориентиране, и основател на фондаци€ EduCompass. ќт 9 години т€ и екипът й помагат на младите хора да откри€т призванието си.

—поред ≈лица в училище не се прави връзката между предметите, които учат младежите, и живи€ живот.  » проблемът не е в младежите, а в това, че не им даваме адекватна тренировъчна програма, разсъждава т€ пред Dnes.bg. ћного младежи не зна€т, ако са добри по литература, например, какви са всички възможни реализации.

Ќа второ м€сто тр€бва да се направи разграничение кои са силните страни на младежите и кои са нещата, в които са добри.

ќще по темата

јко един ученик е добър по даден предмет, не означава, че има талант и това тр€бва да е професи€та му. ќбразователната ни система н€ма механизми да открива дълбочинни таланти и интереси. “€ е пасивна, не изгражда умени€, много напомн€ на "лежане на диван".

Ѕи следвало във всеки един час учениците да работ€т по проекти, които да им помагат да откри€т кои са силните им страни. ¬ училище и университета задължително тр€бва да има програми за кариерно ориентиране, това е стандартна практика на ≈вропа

»ма и друг момент –  днешната среда е много богата на разсейване. "«атова ние работим и върху изграждане на концентраци€. ћечтата ни е кариерното развитие да не е усилие само на нашата фондаци€, а на ц€лото общество, институциите, бизнеса", насто€ва ≈лица.

 акво на практика се случва по време на курса?

ѕрограмата се състои от 3 модула. ѕърви€т е откриване на призванието, модул 2 е създаване на кариерен план. ¬ него се дават задачи, за да се тества откритото в модул 1. “рети€т модул е предприемачески умени€ и предприемачески дух – тук младежите се подготв€т да направ€т първи стъпки към кариерата си, об€сн€ва т€.

„рез различни игри те откриват силните си страни – в т€х има интуици€, визуални връзки, след това отговор€т на въпроси, доколко са се чувствали комфортно и каква е била рол€та им по време на игрите.

"ќбикновено се работи в групи до 25 ученика и трима водещи. ћладежите сами си прав€т инвентар на умени€, ценности, след това се сглоб€ва профилът им и ги караме да го тестват. ѕон€кога човек може да стигне до изводи, да ги тества и да осъзнае, че не е това, което иска. Ќо и това е много ценен процес. ћного често човек тр€бва да установи кое не е неговото нещо, за да стигне до неговото", об€сн€ва ≈лица  остова.

Ќапример участник открива на първи модул, че неговото нещо е архитектура, но след това разбира, че истинското му нещо е авиоинженерство, дава за пример младата жена. Ќа пръв поглед н€ма връзка, но в дълбочина това е едно и също умение, една и съща силна страна. —лед като са минали наши€ процес, ние ги вкарваме в онлайн платформа, където продължаваме да ги подкреп€ме и прослед€ваме развитието им.

¬тората част е създаване на кариерен план – има младежи, при които водещо е да се чувстват полезни и да помагат, при други е водеща финансовата удовлетвореност, при трети из€ва на т€хната артистичност.

"“ова, което казваме на всички младежи, е, че кариерата им започва от днес, дори да са на 15 или 16 години те могат да отидат на стаж, да започнат да работ€т. √решна е представата, че кариерата ти започва след като си се изучил. –аботата по модулите е изц€ло чрез учене чрез прежив€ване, коучинг активности, постав€т им се предизвикателства, които ги изваждат от зоната им на комфорт.

—лед вс€ка стъпка, ко€то прав€т, ние ги насърчаваме да използват инструментите си за равносметка. »маме разработена и игра "ѕът€т на мечтите". “€ помага на младежите да постав€т и реализират една сво€ цел и да си направ€т равносметка.

 урсът отнема 3 седмици – всеки етап е 1 уикенд. —лед това има 1 месец – работа в онлайн платформата. » след това ние продължаваме да ги подкреп€ме като изпращаме възможности за стаж, работа, обучение.  огато един младеж е по-самосто€телен, по-предприемчив, находчив, това се прави именно в трети€ модул, става много по-привлекателен за бъдещите работодатели", см€та т€.

≈то и н€колко основни съвета, които ≈лица дава на младежите, как да откри€т силните си страни:

1. ƒа си направ€т списък на силните страни, на нещата, в които в€рват, че са добри

2. ƒа тестват – колкото се може извънкласни дейности, проекти, стажове. —лед всеки тест да си направ€т равносметка, да си задават въпроси: "“ова бих ли го правил 5, 10 години?  акво ми дава това?"

3. ћного е важно – от вс€ко нещо, което са правили, "да си направ€т инвентар" - какво са получили от него като опит и умени€

4. ƒа си постав€т първоначално малки цели и да ги постигат. ћного често при младите хора има сбор от капризи

" ариерното развитие тр€бва да е усилие на ц€лата общност. Ќ€ма да навреди на програмата на един учител, ако използва един или два инструмента за кариерно развитие. Ќито един човек не се ражда кариерно ориентиран, на «апад в повечето училища и университте има определени хора, които се занимават само с кариерното ориентирано. “ова е важно за общността, за младежите", обобщава ≈лица  остова.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


7
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
5
0
 
3
 
! ќтговори
1 преди 5 години
ќбразъванието ни е безмислено, но за сметка на това задължително ! акво по хубаво от това :(
4
3
 
10
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 години
¬ажното е да могат да търкат лотарийни билети, друго не им тр€бва ако ще €понски учени да им преподaват €дрена физика.
3
2
 
6
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 години
јбсолютно Ќ≈јƒ≈ ¬ј“Ќќ ≈!!!!!!!!!!!! “ова го твърд€ от доста време и не мога да разбера как тези, от които зависи образованието ще продължават така. ƒотогава ли, докато всичките ни способни и умни деца напуснат държавата? ƒќ ќ√јјјјјј!
2
2
 
4
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 години
‘ондацийка туй ону - всичко е пределно €сно.
1
4
 
6
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 години
ѕрограма за зомбиране. √оспожата използва известни истини за да си прокара елементарната манипулаци€. Ќикой човек на то€ св€т не се ражда за да прави кариера или да става бачкатор. “ова че модела е сбъркан не дава право да зомбират децата от малки и като коне с капаци да изучават само едно нещо.