Какво трябва да знаят родителите в условията на COVID-19?

Въпроси и отговори от здравното министерство
48
Какво трябва да знаят родителите в условията на COVID-19?
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Министерството на здравеопазването публикува съвети към родителите на децата, които посещават училища и детски градини в условията на пандемията от коронавируса.
 
В детската ясла/детската градина на детето ми има положително за COVID-19 дете. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Продължава ли детската градина да работи? Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане вкъщи? Кой издава болничния лист? Ако е общопрактикуващият лекар – кой и как го уведомява, че заради положителен резултат в детската ясла/градина, моето дете е под карантина?

-         Не, не трябва да изследвате детето си.
-         Вашето дете подлежи на задължителна карантина за 14 дни, ако е било в една група с положителното дете, или заболялото дете е от друга група, но е прекарало повече от 15 минути с Вашето в общи занимания.
-         Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие може да ходите на работа.
-         Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие имате право на болничен лист, издаден от личния лекар на детето Ви.
-         Всяко лице, вкл. и дете, се поставя под карантина с предписание на регионалната здравна инспекция. Предписанието се връчва на родител/настойник. Регионалната здравна инспекция ежедневно въвежда в  Информационната система за борба с COVID-19 данните за карантинираните лица.
-         Информационната система за борба с COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист, при необходимост.

В детската ясла/детската градина на детето ми има положителен за COVID-19 персонал/учител/директор. Как се процедира? Какво се случва с децата, които са били контактни със заразеното лице? Продължава ли детската ясла/ детската градина да работи?

-         При положителен случай сред персонал в детска ясла/детска градина се извършва епидемиологично проучване от съответната регионална здравна инспекция.
-         В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (деца и персонал), които подлежат на карантина.
-         Контактните лица се поставят под 14-дневна карантина с предписания от регионалната здравна инспекция.
-         Лицата (деца и персонал), които не са поставени под карантина, продължават своите посещения/работа в детската ясла/ детската градина.
В класа на детето ми има положителен за COVID-19 ученик. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Кой и как преценява кои деца да бъдат под карантина? Възможно ли е карантината да отпадне, ако направя на детето си PCR тест и той е с отрицателен резултат?
-         Не, не трябва да изследвате детето си.
-         Вашето дете подлежи на задължителна карантина за 14 дни, ако се обучава в една паралелка с положителното дете или заболялото дете е от друга паралелка/училище, но е прекарало повече от 15 минути с Вашето дете в общи занимания.
-         При положителен случай на COVID-19 при ученик съответната регионална здравна инспекция извършва епидемиологично проучване в учебното заведение.
-         В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (ученици, учители и персонал), които подлежат на карантина.
-         Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител.
-         Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане вкъщи, а аз да се грижа за него? Кой издава болничния лист? Ако е общопрактикуващият лекар – кой и как го уведомява, че заради положителен резултат в училище, моето дете е под карантина?

-         Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие може да ходите на работа.
-         Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие имате право на болничен лист, издаден от личния лекар на детето Ви.
-         Всяко лице, вкл. и дете, се поставя под карантина с предписание на съответната регионална здравна инспекция. Предписанието се връчва на родител/настойник.
-         Регионалната здравна инспекция ежедневно въвежда в Информационната система за борба с COVID-19 данните за карантинираните лица. Информационната система изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист, при необходимост.
 

Детето ми е ученик с доказан COVID-19. Трябва ли да уведомя регионалната здравна инспекция и/или училището на детето? Под карантина ли е цялото семейство или само детето? Кой преценява това, как и в какви срокове трябва да ме уведоми? Възможно ли е карантината да отпадне, ако направя на детето си PCR тест и той е с отрицателен резултат?

-         Информационната система за борба с COVID-19 автоматично информира съответната регионална здравна инспекция за всеки положителен резултат за COVID-19. Следва да информирате учебното заведение за отсъствието на детето Ви и причината за това.
-         Всеки положителен случай, в зависимост от здравословното му състояние, се приема за лечение в болнично заведение, или се поставя под домашна изолация и лечение.
-         Всички лица от семейството/домакинството се поставят под задължителна 14-дневна карантина. Всеки положителен случай на COVID-19 се проучва от регионалната здравна инспекция, която определя контактните лица, изготвя и връчва предписания за поставянето им под карантина.
-         Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител. Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

Учител, преподавал на детето ми, е с COVID-19. Подлежи ли детето ми на карантина? Трябва ли да бъде изследвано за COVID-19 и за чия сметка? Ако има карантина – цялото семейство ли подлежи на нея? Отпада ли карантината, ако преди изтичането на 14-те дни направим на детето/на семейството PCR тест?

-         При положителен случай на учител в учебно заведение се извършва епидемиологично проучване от съответната регионална здравна инспекция. В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (деца, учители и персонал), подлежащи на карантина.
-         Здравните инспектори от съответната регионална здравна инспекция, с оглед спецификите на ситуацията, преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива.
-         Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и за организиране на пробонабиране.
-         Ако детето Ви е поставено под карантина като контактно на болен учител, Вие и останалите членове на семейството не подлежите на карантиниране.
-         Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител. Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

Кой преценява дали децата/учителите/родителите да бъдат изследвани за COVID-19, кой заплаща изследванията?

-         В хода на епидемиологичното проучване здравните инспектори от съответната регионална здравна инспекция, с оглед спецификите на ситуацията, преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива. Родителите и учителите не заплащат изследванията с PCR, разходите се покриват от държавния бюджет.

Към кого да се обърнем, ако детето ни е поставено под карантина заради друго дете в детската градина/съученик/учител с положителен COVID-19, и забележим симптоми на коронавирусната инфекция?

-         При проява на клинични оплаквания за COVID-19 в хода на 14-дневната карантина трябва да се свържете с личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране.
Мой колега от работа има COVID-19. Трябва ли да се самоизолирам и да спра детето си от детска ясла/детска градина/училище? Трябва ли да уведомя училището/градината/яслата? Трябва ли да си направя изследване с PCR тест и за чия сметка ще е то?
-         Ако в хода на проведено от регионалната здравна инспекция епидемиологично проучване се установи, че сте контактно лице на Вашия колега, Вие ще бъдете поставени под 14-дневна задължителна карантина, като Вашето дете не подлежи на карантиниране, поради което преценката дали да уведомите училището/градината/яслата е Ваша.
-         Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния си лекар и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране.
Ако класът/групата на детето ми е под карантина и ми е необходим болничен за гледане на детето, към кого следва да се обърна - към моя личен лекар или към общопрактикуващия лекар на детето?
 
-         Болничен лист за временна нетрудоспособност за гледане на карантинирано дете, вкл. и на здраво дете, върнато от детска градина или от училище заради карантина, се издава от общопрактикуващия лекар на детето. Следва да разговаряте с личния лекар по телефона още в деня на поставянето под карантина, за да уточните получаването на болничния лист.
-         Информационната система за борба с COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа, с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист, при необходимост.

При дете с COVID-19 имат ли право и двамата родители на болничен лист?

-         При положителен резултат за COVID-19 при дете под карантина се поставят всички членове от семейството/домакинството, за което всеки здравноосигурен има право на болничен лист.
-         Информационната система за борба с COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист.

Кога РЗИ заплаща тестовете за COVID-19 на ученици и учители?

-         В хода на епидемиологичното проучване здравните инспектори преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива. В такива случаи изследването се заплаща от държавния бюджет.
-         Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния си лекар / личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране. Изследването се заплаща от държавния бюджет.
 
Във връзка с динамичната епидемична обстановка от COVID-19 в страната Министерството на здравеопазването апелира родителите и обществото за отговорно здравно и социално поведение чрез спазване на мерките за използване на лични предпазни средства, физическа дистанция и хигиена.

Необходима е споделена отговорност и съпричастност от родителите по отношение спазване на мерките не само в училище, но и извън него, за да запазим децата по-дълго време заедно в клас.

Обща е отговорността ни за опазване здравето на околните, близките, възрастните и хората в риск.


48
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
30
0
 
2
 
! Отговори
До 29 преди 1 месец
Защото не е минал инкубационният период.
29
3
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
И аз това не го разбрах!
След като тестът на карантинирано контактно лице излезе отрицателен, какъв е смисълът да е още под карантина?
Тестът показвал, че към момента на вземането , контактното лице е здраво.Това лице няма как да се зарази от същия болен, след последния им контакт, защото не са били повторно контактни. И съответно няма смисъл да седи под карантина. От друго място може да се зарази, но от същия болен - не.
28
1
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Тези от РЗИ с google translate ли са превели правилата от някоя чужда държава?
27
2
 
4
 
! Отговори
Barba Ganios преди 1 месец
...ha ha " Zdravno ministerstvo " ?!?? V balgarskia varian vie dragi ste ministerstvo na smartta !!!
26
1
 
1
 
! Отговори
Barba Ganios преди 1 месец
poditeliet triabva da znaiat ,che CoVid -19 e nai-goliamata manipulacia na 21-vi vek !!! Tezi ,koito ia sazdadoha i razprostraniha v chelia sviat sa za sad i razstrel !!! Kolkoto go taka narechenite ni "politici " ...do edin sa za razstrel i bez CoVid -19 !!!
25
2
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
продължение..."Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината." Доста интересно! За 6 месеца не бях попадала на такъв казус: Човек е с положителен тест, излекува се, но не минат ли 14 дена, дори с отрицателен тест, той не е излекуван.
24
2
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
На въпрос "Детето ми е ученик с доказан COVID-19. Възможно ли е карантината да отпадне, ако направя на детето си PCR тест и той е с отрицателен резултат?" се дава следният странен отговор: "Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на
23
1
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Тая картинка беше и на друга статия. Нещо за матиматици се говореше.
22
2
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
След като колапсиралото и без ковид родно здравеопазване остана без медицински персонал е ред да довършат и учителите.
21
2
 
0
 
! Отговори
Това преди 1 месец
цирка започна!
спретнали експеримент в крим
ще гледаме цирка от първия ред поне
затворили банки и банкомати,но предварително ги наплашили с бандити да не носят пари
спали по улиците ,нямали пари за автобуса
праяят ги на маймуни де би ли те!
https://youtube/watch?v=nj6ErhiFoDY
20
3
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
22 новина за Ковидизмамата, бравус, молодци, конгрутолейшинс, евала...
19
4
 
1
 
! Отговори
Това преди 1 месец
COVID 19 проект на Световната Банда,приключва на 21-ви март 2025-та година
https://thebulgariantimes/%d0%94%d0%9e%d0%9a%d0%a3%d0%9c%d0%95%d0%9d%d0%a2-covid-19-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/
18
2
 
6
 
! Отговори
Мутафчийски-Бенатова преди 1 месец
Трябва да знаят, че тази Есен-Зима Ке се Мре Яко - децата им от Инкубаторите на Уханска Чума наречени Училища първо ще заразят и Убият Дядовците и Бабите си, а след това и Родителите си. Китайските К0мундета специално го направиха вируса да не убива деца - като избият бабите и дядовците и родителите им, бързо и лесно ще ги направят Еничари в Условията на Глобално Комунистическо Китайско Р0бство!!
17
1
 
0
 
! Отговори
говедо отивасх в бел преди 1 месец
TОНКО виждам че вече си свалил гарда усещайки края на Шайката и открито потвърждаш престъпно..криминалните изстъпления на" Вождь" но въпреки това ще ти отрежа генеталите миризлиФи!! бъди сигурен ТОНкооо!!
16
1
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
хайде давайте новина за протеста, президента или някой такъв подобен червен лузър да да се позабавляваме тая вечер с червените неудачници тук.
15
2
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Неумението да разберат смисъла на написаното, личи в някой от коментарите. Смятам, това е смисъла в понятието функционална неграмотност. В желанието си да излезнат от това неумие, генерират едностранно разбиране и шумно обясняват, как трябвало да бъде по правилно. И за тежест на тезата си, обясняват как било в чужбина. Не че и там са се справили с подобния текст, но създават впечатление за убедителност. Уви само в "кръжока" себеподобни. С това ниво няма да удържите нивото дори на сегашния социум
14
3
 
3
 
! Отговори
Косьо преди 1 месец
ДА ЖИВЕЕ БОЙКО!
13
3
 
9
 
! Отговори
погйдпгисдй преди 1 месец
Родителите трябва да знаят, че децата им ще порастнат същите ***, като тях!
12
2
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
До Анонимен 11

Тцъ тцъ тцъ ти сега си свободен и не се подчиняваш никому нали така...
11
9
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Трябва да знаят ,че всичко е лъжа и експеримент да дресират децата от малки да се подчиняват