Бояна Табакова, Клет България: Важно е да внедряваме добри практики в обучението в туристическия сектор

Хората осъзнават огромния потенциал на електронните учебни ресурси, заяви ръководителят "Проекти" в издателството
Спонсорирано съдържание | Обновена: 23 ное 2021 15:13 | 23 ное 2021 14:34, Анисия Иванова
Бояна Табакова, Клет България: Важно е да внедряваме добри практики в обучението в туристическия сектор
Снимка: Клет България

Разговаряме с Бояна Табакова, която е част от екипа на издателство Клет България вече над 5 години. Днес, тя се занимава с развитието на издателските проекти, търсенето и реализирането на нови модели и инициативи, които да отговарят на нуждите на образователния сектор. Богатият ѝ професионален път в компанията е обвързан с дигиталното лице на образователния сектор, като през годините е заемала различни позиции, една от които е предизвикателството да бъде проектен ръководител на модерната интерактивна образователна среда за обучение и самоподготовка iZZI.

Как бихте коментирали динамичната обстановка в образователния сектор в страната, предизвикана от пандемията от Covid-19? Какво предстои за учениците?

Пандемията промени и все още променя ежедневието ни в толкова много различни аспекти и несъмнено един от тях е и училището. Преди малко повече от година и половина образованието в България буквално за едно денонощие трябваше да излезе от традиционната си присъствена форма и да се пренесе във виртуалната класна стая. Това безспорно е трансформация, която постави множество предизвикателства към всички участници в образователния процес. Постоянното преминаване от присъствена в дистанционна форма на обучение и обратно, бързото включване на учителите и учениците в този процес, несигурността от цялостната обстановка в страната първоначално доведе до стъписване. Към днешна дата тази динамичност на процеса не се е променила, но училището като институция, както и учителите доказаха своята адаптивност и огромния си потенциал за развитие. Нагласата към дигиталното образователно съдържание се променя, хората осъзнават огромния потенциал на електронните учебни ресурси.

Скоро получихте одобрение за финансиране по програма “Еразъм+” на трансграничния проект PROTourism. Какво точно ще се реализира с този проект и защо той е важен?

Проектът ProTourism е фокусиран върху подобряване на качеството на обучението по английски език в професионалните училища, обвързани с туризма. Целта на проекта е в рамките на 21 месеца да създадем дигитален продукт, който да предостави на учителите по английски език в тези училища педагогически материали, които са в съответствие с търсенето на умения от работодатели в сектора . Акцентът ще бъде поставен върху професионалните сфери на умения и върху обслужването на клиенти и комуникацията. Фокусът на нашия проект е директно свързан с приоритетите на програмата Еразъм+ в сферата на професионалното обучение, а именно адаптирането на професионалното образование и обучение към пазара на труда и неговите нужди. Освен това ще гарантираме, че гледната точка на работодателите се взема предвид, като ги ангажираме в процеса на разработване на посочените педагогически материали. Бих казала, че измеренията на проекта по важност може да се открият на няколко нива. От една страна международното измерение на проекта и то конкретно в специално включените партньорски организации на страни, в които професионалното образование и туризмът като сектор са с голяма социална, образователна и икономическа тежест – България, Словения, Хърватска и Сърбия. От друга – внедряването на добри практики в обучението и обмен на знания в областта на обслужването на клиенти, комуникация и изучаването на английски език. Учителите по чужд език ще имат достъп до нова методология, базирана на дигиталност.

Каква е причината да изготвите проект?

Една от основните причини за избора на тази сфера за проекта е липсата на модерни, съвременни, висококачествени и леснодостъпни учебни материали в полето на професионалното образование и обучение и в изучаването на чужд език в специалностите, директно свързани с туризъм. Осъзнавайки тази нужда, ние решихме да развием проектното си предложение в конкретната област и да подкрепим учителите в професионалните гимназии по туризъм чрез изработката на такива материали. От една страна, след период на устойчив растеж през последните години, туризмът сега е изправен пред значителни предизвикателства, тъй като пандемията от COVID-19 наруши както пътуванията за отдих, така и бизнес пътуванията. Търсенето на иновации в туристическия сектор изисква по-нататъшно повишаване на квалификацията на служителите в него и съответно подобряването на професионалното образование и обучение, така че то да съответства на нуждите на пазара на труда. А от друга – осезаемата нужда от подкрепа за предоставянето на обучение в конкретни области на умения, което ще допринесе за повишаване на качеството и конкурентоспособността на туристическите услуги.

От българска страна ще ръководите проекта съвместно с АУХР. Каква е тяхната роля в изпълнението на дейностите?

За нас е голяма чест и удоволствие, че заедно с Асоциацията на училища по ресторантьорство и хотелиерство ще ръководим съвместно проекта. Дългогодишният опит на организацията и големият брой професионални училища, които са включени в нея, несъмнено дават обективна оценка и информация за реалните нужди и предизвикателства пред професионалните училища по туризъм в България. Заедно с представители на асоциацията и останалите партньорски организации ще създадем педагогически учебни материали, които ще бъдат тествани в реална образователна среда – не само между различни учители по английски език в професионалните училища по туризъм, но и сред техните ученици. Асоциацията ще участва едновременно в създаването и тестването на образователните материали и ще бъде в ролята на ръководител за разпространение на проекта.

Планирате ли изготвянето и реализирането на проекти, целящи да подобрят обучението и в други сфери?

Да, разбира се. Издателство Клет България винаги е било партньор на учители, ученици и всички, които искат да се усъвършенстват и развиват по пътя на знанието. Следвайки мисията да създаваме качествени образователни материали и да помагаме на обществото за по-добро образование, ние не спираме да търсим и създаваме нови модели и посоки, чрез които да подобрим обучението и в други сфери.
 


Още по темата: Клет България
Още от