Българинът е изпил средно 137 литра безалкохолни напитки през 2004 г.

Увеличено е потреблението на студен чай, спортни и енергийни напитки - с близо 2 млн. литра през миналата година
22 фев 2005 09:38,
Българинът е изпил средно 137 литра безалкохолни напитки през 2004 г.

Българинът е изпил средно 137 литра безалкохолни напитки през 2004 г., което е с 20 литра повече на глава от населението в сравнение с 2003 г. Консумацията на безалкохолни напитки в България за цялата минала година нараства с 16% спрямо предходната. Реализирани на пазара са общо 1,065 млрд. литра безалкохолни напитки, които по цени на дребно на българския пазар носят близо 782 млн. лева, съобщават от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

Делът на безалкохолните напитки в общото потребление на търговски марки от всички видове напитки на пазара нараства за периода от 55 на 57,5%.

И през 2004 г. бе запазена тенденцията потреблението на бутилирани води да се развива най-динамично. Увеличението е с 29% и се равнява на 95 млн. литра повече, като на глава от населението достигна 54 литра. Производителите предлагат на пазара над 40 марки бутилирани натурални минерални и трапезни води, в изключително голямо разнообразие от опаковки и разфасовки.

Расте потреблението на води в големи разфасовки, предназначени за консумация в домашни условия. Разширява се пазарът на води предлагани чрез водоохладителни съоръжения в галони 19,4 литра, като потреблението е нараснало с 24%. Увеличен е износът на води със 17%.

Пазарният дял на бутилирани води продължава да нараства, с тенденция да доближи този на газираните напитки. Техният дял през 2004 г. достигна 39% спрямо 43% на газираните напитки.

Потреблението на газирани напитки достигна 462 млн. литра (60 литра на глава от населението), което е с 9% по-високо от предходната година. Групата “колови” напитки държи лидерски позиции с дял от 29%. Расте интересът на потребителите към напитките тип ”лайт”. Значително е нараснало потреблението на газирани напитки тип “с плодови аромати” и “портокал”.

Потреблението на плодови сокове и нектари през 2004 г. достигна 8 литра на глава от населението и е с 8,6% повече от предходната. Това се дължи на многообразието от миксове, на опаковки и разфасовки, навлизането на пазара на вносни продукти. Разширява се конкуренцията, но на продуктите на българските производители се дължат 90% от продажбите, уточняват от асоциацията.

Обемът на потребление на негазирани напитки през 2004 г. достигна 114 милиона литра, което с 11% по-високо от предходната. Потребителят у нас продължава да проявява интерес към негазираните напитки и пуншове, чийто обем расте с 21%.

Увеличено е потреблението на студен чай, спортни и енергийни напитки - с близо 2 млн. литра през миналата година, но техният общ пазарен дял е само 0,5%.

Цените на безалкохолните напитки през 2004 г. като цяло са малко под нивото от предходната година.


Спонсорирано съдържание