Расте броят на международните осиновявания

Те стават и при по-прозрачна процедура
10 фев 2009 11:54,

Все повече са международните осиновявания, които стават и при по-прозрачна процедура, съобщават от Министерството на правосъдието.

От ведомството припомнят, че от 1 януари 2007 г. политиката в областта на международните осиновявания е променена и се полагат всички правни и технически усилия за своевременно намиране на подходящ осиновяващ и за семейна грижа за всяко вписано в регистъра дете.

Променената политика и организация на работата по осъществяване на функционалните задължения на дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания" през изминалата година доведе до съществени резултати. Те се изразяват в създаване на още по-открита и прозрачна среда за участниците в процедурите по международни осиновявания.

От 13 декември 2007 г. до 7 октомври 2008 на всяко заседание са разглеждани не по-малко от 20 преписки на деца за осиновяване и съответно не по-малко от 70 молби на кандидат-осиновители.

От започването на дейността на Съвета по международни осиновявания в новия му състав до края на 2008 г. са направени 372 предложения за осиновяване на 415 деца, което, сравнено с данните за 2007 г. – 91 предложения за 95 деца – е достатъчно показателно за променената политика и за грижата за изоставените деца.

През 2008 г. са обработени преписките за даване на 169 изрични съгласия на министъра на правосъдието за осиновяване на 184 деца. За същия период са окомплектовани и изпратени в съда преписки на 161 кандидат-осиновители за осиновяване на 175 деца.


Спонсорирано съдържание