Ѕ––: »кономиката ще преминава към възстанов€ване и развитие

—табилната банкова система отслабила пандемичните шокове
14 €ну 2022 18:38, јниси€ »ванова
11
Ѕ––: »кономиката ще преминава към възстанов€ване и развитие
—нимка: Bloomberg TV Bulgaria

»кономиката и фискалната позици€ на Ѕългари€ са останали стабилни и силни независимо от всички пандемични мерки с по-малко дефицити в сравнение с много от големите и развити икономики в ≈—. “ова за€ви »ли€ Ћингорски, главен икономист на Ѕългарската банка за развитие (ЅЅ–), в ефира на предаването "¬ развитие" с водещ ƒел€н ѕетришки.

ѕо думите му забав€нето в Ѕългари€ е било по-малко спр€мо предпандемичните нива, но и растежът след шока ще бъде по-малък. ѕродължаваме да имаме добре капитализирана, много високо ликвидна, много устойчива банкова система - особено през 2021 г., ко€то показва отлични финансови резултати.

ѕрез 2022 г. се очаква икономиката да преминава от пандемична към ендемична ситуаци€, а възстанов€ването тр€бва да премине към развитие, каза Ћингорски и добави, че европейските икономики вече ще достигат предпандемичните нива през първата половина на годината.

"ѕазарът на труда също се възстанов€ва бързо в «ападна ≈вропа, а в Ѕългари€ е практически възстановен по отношение на количествените стойности - по-скоро недостигът се оказва възпиращ."

√ол€мото негативно структурно наследство от пандеми€та остава р€зкото нарушаване на веригите на доставки и т€хната невъзможност да се възстанов€т.  ризата е предизвикала и големи промени на пазара на труда и на поведението на потребителите, а особено за малките и средни предпри€ти€ е създала новото предизвикателство колко бързо ще съуме€т да въведат нови технологии, за да останат конкурентоспособни, коментира Ћингорски.

¬ дългосрочен план с навлизането на автоматизаци€та производителността на труда ще има все по-малка тежест като фактор на растеж и развитие, а продуктивността на фирмите ще бъде по-важна, каза Ћингорски.

»ндустриалното производство е в ход на трансформаци€, наблюдавана в селското стопанство през минали€ век - с развитието си производството ще допринас€ все по-слабо към постигането на пълна заетост. ѕерспективата е на страната на дейностите и квалификациите, ориентирани към творческо-креативни специализации и дейности. ѕодкрепата за подобни по-креативно настроени бизнеси във всички сектори тр€бва да е движещата сила за икономиката след излизането от периода на възстанов€ване от пандеми€та, каза Ћингорски.

—лед миналата финансова криза, общи€т брой чужди инвестиции в Ѕългари€ продължава да спада, както и инвестициите, които насърчават иновациите и създаването на допълнителна стойност, и обръщането на тази тенденци€ тр€бва да стане приоритет, см€та Ћингорски.

ЅЅ– е лансирала иде€та за създаването на втори инвестиционен фонд към инициативата "“ри морета", който да бъде насочен към иновации, високи технологии и подкрепата на иновативни€ сектор "там където виждаме пазарна липса", каза Ћингорски. «аедно с ≈вропейски€ инвестиционен фонд и частни€ сектор нови€т фонд ще се стреми да компенсира липсата на интерес от големите рискови капитали в региона и да подпомага преминаването към по-гол€м мащаб на бизнеси в сектори като основни технологии и енергийна трансформаци€.

÷ели€ разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


11
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
9
0
 
3
 
! ќтговори
јсан преди 2 години
Ѕ–– дъра бъра 3 чадъра :)))
8
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
» за преписване не ставате! ≈дно заглавие не можете да си напишете! . . . . . Ѕ––: »кономиката ще преминава към възстанов€ване и развитие. . . . . Ѕ-–-–; Ѕ-р-р ; Ѕ-р-р ; Ѕ-р-р ; Ѕ-р-р
7
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
√лупости. ато б€хме 9 милиона имахме 240 дупитата на 300 лв.—ега като сме 6 милиона имаме пак 240 дупитата ама 10 000 лв. освен т€х тр€бва да издържаме и евро дупитатите които вземат един милион евро за 5 години лежане.“р€бва да си мнооого п.р.о.сс да разправ€ш че това било мнооого добре за икономиката.“ова убива народа а без него н€ма икономика.¬ажен е само производител€ (хората в частни сектор) и потребител€ пак предимно те. ќстаналите чорбаджисти са само посредници а службогонците са кърлежи
6
0
 
3
 
! ќтговори
јз преди 2 години
¬сички виждаме какво се случва с малки€ бизнес, които в нормалните държави е гръбнакът на икономиката/затвар€т, фалират, работ€т по малко, пест€т ток/.и усещаме по джобовете си, определено се възстанов€ва тази българска икономика. —коро ще €дете масов бой, та ще ви видим.
5
0
 
4
 
! ќтговори
сбъркана работа преди 2 години
Ќе се строи модерна държава със питиепродавници. ¬сичко е с краката нагоре.
4
0
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
ќт къде да вземем сили и наивност, за да в€рваме на политици, икономисти, банкери, които дрънкат : »кономиката ще преминава към възстанов€ване и развитие. Ќаучно-технически€т прогрес, високите технологии тр€бва да повишават благосъсто€нието на хората, а с тези зелени сделки, восоки цени на енерги€та и хранителните продукти, за какво възстанов€ване и развитие иде реч?
3
0
 
0
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
јааа, това е он€ лингорски дето едвам завърши ’“»-то и дето се ската от казармата защото родителите му са активни борци. √ол€м скок е направил от химик-металург към банково дели.
2
0
 
5
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
»нфлаци€, доходите намал€ват, данъците растат, обаче » ќЌќћ» ј“ј е добре. ƒа живее икономиката
1
0
 
6
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
Ѕанките дигнаха таксите но ЅЌЅ и ћ— си мълчи.