Ето го! МВнР публикува договора за добросъседство с Македония

Според него двете страни няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга
26 юли 2017 22:04, Красимир Ангелов
146
Ето го! МВнР публикува договора за добросъседство с Македония
Снимка: БТА

Министерството на външните работи публикува на интернет страницата си "Проекта на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония", съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Договорът трябва да бъде подписан между двете страни в Скопие на 2 август.

Още по темата
Dnes.bg публикува основното в проекта на договор. Ето го и него:

Изхождайки от общия стремеж за по-нататъшно развитие на добросъседството, приятелството и сътрудничеството между двете държави,

Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите на техните държави,

Вярвайки, че всестранното развитие и задълбочаване на приятелските, добросъседски отношения между тях отговаря на интересите на народите на Република България и Република Македония,

Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа,

Приветствайки стремежа на Република Македония за интеграция в европейските и евроатлантическите структури,

Вярвайки, че конструктивният диалог по всички аспекти на двустранните отношения, както и по регионални и международни въпроси ще допринесе за по-нататъшното развитие на връзките между двете държави на равноправна основа,

Потвърждавайки фундаменталното значение на Съвместната декларация от 22 февруари 1999 г. в отношенията между двете държави,

Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им,

Зачитайки принципите на Устава на Организацията на обединените нации и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа,
1/6

както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа,

Се договориха за следното:

Член 1

Двете Договарящи се страни ще развиват всестранни отношения помежду си в съответствие с основните принципи на международното право и добросъседството.

Член 2

1. Двете Договарящи се страни ще си сътрудничат в рамките на Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и други международни организации и форуми.
2. Двете Договарящи се страни ще развиват сътрудничеството помежду си в областта на европейската и евроатлантическата интеграция, насочено към успешната подготовка на Република Македония за присъединяването й към Европейския съюз и НАТО. Българската страна ще споделя своя опит с цел да съдейства на Република Македония да изпълни необходимите критерии за членство в Европейския съюз и ще подкрепя Република Македония за получаване на покана за членство в НАТО, съгласно съответните решения от срещите на върха на НАТО.

Член 3

Двете Договарящи се страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността в региона и при осъществяването на регионални проекти, като част от процеса за създаване на единна Европа.

Член 4

1. Двете Договарящи се страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничеството.
2. Двете Договарящи се страни ще съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете страни.

Член 5

Имайки предвид географската си близост, двете Договарящи се страни ще се стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на възможно най-широко движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита.

Член 6

Двете Договарящи се страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма.

Член 7

1. Двете Договарящи се страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти.
2. Двете Договарящи се страни ще се стремят към облекчаване на митническите и гранични формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях.

Член 8

1. Двете Договарящи се страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта.
2. В срок най-късно до три месеца от влизането на настоящия договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси,
за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития. Комисията представя пред правителствата на Договарящите се страни ежегодни доклади за своята работа.

3. Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепване на добросъседските отношения в духа на европейските ценности.

Член 9

Двете Договарящи се страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация, като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на средствата за масово осведомяване чрез използване на възможностите на съвременните комуникационни средства. Те се ангажират в защитата на авторските и интелектуалните права на творците от двете страни.

Член 10

Двете Договарящи се страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулска област и по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси, както и за решаване на хуманитарни и социални проблеми на техните граждани.

Член 11

1. Нито една от Договарящите се страни няма да предприема, подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер.
2. Нито една от Договарящите се страни няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и застрашаващи спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия.
3. Двете Договарящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга.
4. Всяка от Договарящите се страни има право да защитава правата и интересите на своите граждани, на територията на другата страна, в съответствие с международното право.
5. Република Македония потвърждава, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония.

6. Двете Договарящи се страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения.

Член 12

1. В рамките на 3 месеца от влизането в сила на този Договор, двете Договарящи се страни ще учредят Съвместна междуправителствена комисия. Комисията се съпредседателства от министрите на външните работи и включва висши официални представители на двете Договарящи се страни.
2. Съвместната междуправителствена комисия ще провежда редовни срещи един път годишно, с цел преглед на ефективното прилагане на този Договор, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси. Всяка от Договарящите се страни може, при необходимост, да предложи организирането на допълнителни срещи на Съвместната междуправителствена комисия.

Член 13

1. Този Договор подлежи на ратификация съгласно конституционните изисквания на Договарящите се страни. Този Договор влиза в сила на датата на размяна на ратификационните документи на двете Договарящите се страни и остава в сила за неопределен период от време.
2. Този Договор може да бъде изменян с писменото съгласие между двете Договарящите се страни. Измененията се договарят по дипломатически път и влизат в сила в съответствие с алинея 1 на този член.
3. Всяка Договаряща се страна може да прекрати Договора чрез изпращане на писмено уведомление до другата Договаряща се страна.
Договорът ще престане да бъде в сила една година след датата на получаване на това уведомление.

Член 14

Този Договор по никакъв начин няма да бъде тълкуван така, че да противоречи на двустранни или многостранни договори, по които двете Договарящи се страни са страни.


146
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
111
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 3 години
Добре де, колко го плюете тоя договор, не се ли сещате, че без компромиси няма да се подобри положението? Само със сляп национализъм не може. Този договор е първа стъпка в подобряването на отношенията с Македония. А и кой знае, може да излезе нещо от общата комисия по култура и история.
110
0
 
1
 
! Отговори
Галина преди 4 години
До Някой Аз ще ти кажа друго. Била съм свидетел как "македонци" спорят дали те са българи или не ! Единият беше за , а другият беше против. Бяха млади хора на около 25-27 години. Има надежда да се осъзнаят.
109
0
 
2
 
! Отговори
Мистър Трепача преди 4 години
"Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им"...Ами това осмисля всичко! По-убедителна констатация в Договора няма! Ако това е подписано от Македонска страна, те , просто, потвърждават, че не са нищо по-различно от нас...
108
0
 
0
 
! Отговори
Ех гьубренце преди 4 години
До АнонименТъп си и няма да разбереш нищо от ставащото още 100 години...
107
1
 
3
 
! Отговори
Проект за добавка преди 4 години
Чл.8 т.2.: "Установените от двустранната комисия факти да бъдат веднага публикувани и разгласявани нашироко от официалните масмедии в двете страни."Ако този договор отвори хората от двете страни на границата един към друг,това ще бъде заслуга единствено на нашите американски приятели и може да се случи въпреки категоричното несъгласие на Русия да бъдат накърнявани сръбските интереси в региона.
106
0
 
2
 
! Отговори
Щапаров Младши преди 4 години
Не е лошо в чл.8 т.2 да се нанесе една малка добавка: "Установените от двустранната комисия факти да бъдат веднага публикувани и разгласявани нашироко от официалните масмедии."
105
0
 
3
 
! Отговори
Щапаров Младши преди 4 години
Браво- поздравления: това е договор-мечта за всеки честен родолюбец!!!
104
1
 
2
 
! Отговори
любител преди 4 години
Тези учебници са за ширпотреба. В руските дипломатически документи 1915г пише че македония не трябва да се дава на БГ също идругите БГ-земи за да бъде БГ слаба и разпокъсана а това да е повот на руснациите постоянно да идват насам да ни освобождават. Затоза са подтикнали румънци и турци да ни нападнат в гръб 1913г Те а не германия или Австроунгария. До тогава е имало сключен военен договор с Русия и справка-- сборник архиви на министерски съвет 1988г
103
1
 
8
 
! Отговори
Расате преди 4 години
Грешка е в договора да е упоменато Македонски народ,поради това , че македонците са част от българският народ.Фонемата народ в нашият език е пълен синоним на етнос.По правилно е в договора да се използва думата НАЦИЯ, която е функция на държавата и събира в себе си всички етноси (народи) в дадена държава.
102
3
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Свестни хора и държави се разбират с думи без да се лъжат и без договори,щом опря до подписването на договора, значи ще се надцакваме според него и съвсем няма да се разберем.Желев им призна държавата и се намразихме,а Боко диалекта за чужд език и съвсем ще си вирнат носовете и омразата може да ескалира и във война заради тия ***.
101
0
 
4
 
! Отговори
Само така преди 4 години
Браво! За все по-голямо сближаване на братята от двете страни на границата.Впрочем, тази граница нещо не ме кефи.
100
0
 
3
 
! Отговори
demograph преди 4 години
Добре казано. От тук натам думата имат коминтерновските песове.
99
2
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
100 даже няма македонска клавиатура
98
4
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Май ще правим общ канал за контрабанда
97
0
 
5
 
! Отговори
Някой преди 4 години
До Пиринец111Чест и почитания за Вас щом има и такива хора още повече с такава благородна кауза! Аз просто споделих какво видях и чух . Дано да има повече хora с политически възгледи като Вас!
96
1
 
8
 
! Отговори
Али Кемал преди 4 години
Имали още Македони в форома имам един вапрос кам тях искам даги питам кои е наи красивия град в България някои от макетата да отговори
95
0
 
8
 
! Отговори
Пиринец преди 4 години
До НякойБорбата продължава !Личи си, че не си от нашия край и не знаеш нищо за борбата която водим за да си върнем братовчедите, които се намират на 50 километра от Петрич , а именно в Струмица... и всички останали МК градове, села и пазари !!!!Това за което говориш се получи заради пасивността която проявявате през годините !не може да чакаш Х години за да отидеш и видиш какво се случва в Македония !Здраво напред и нагоре !!! Македония е Българска .. позз от Пирина... наследник на ЕГЕЙЦИ
94
9
 
5
 
! Отговори
ля ля преди 4 години
общо взето едно голямо нищо както са и управляващите ни! много хора нищо не правят и само говорят и пишат глупости - а хората имат нужда от действие. чакаме да се случи нещо че да действаме....смотльовци!
93
8
 
19
 
! Отговори
Хм, преди 4 години
подписваме договор с несъществуваща държава, или по-точно сами със себе си!
92
1
 
18
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
По-старите македонци наистина са такива, ама на по-младите не им пука. Взимат си българския паспорт и беж, да ги няма.