Ето го! МВнР публикува договора за добросъседство с Македония

Според него двете страни няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга
26 юли 2017 22:04, Красимир Ангелов
146
Ето го! МВнР публикува договора за добросъседство с Македония
Снимка: БТА

Министерството на външните работи публикува на интернет страницата си "Проекта на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония", съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Договорът трябва да бъде подписан между двете страни в Скопие на 2 август.

Още по темата
Dnes.bg публикува основното в проекта на договор. Ето го и него:

Изхождайки от общия стремеж за по-нататъшно развитие на добросъседството, приятелството и сътрудничеството между двете държави,

Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите на техните държави,

Вярвайки, че всестранното развитие и задълбочаване на приятелските, добросъседски отношения между тях отговаря на интересите на народите на Република България и Република Македония,

Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа,

Приветствайки стремежа на Република Македония за интеграция в европейските и евроатлантическите структури,

Вярвайки, че конструктивният диалог по всички аспекти на двустранните отношения, както и по регионални и международни въпроси ще допринесе за по-нататъшното развитие на връзките между двете държави на равноправна основа,

Потвърждавайки фундаменталното значение на Съвместната декларация от 22 февруари 1999 г. в отношенията между двете държави,

Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им,

Зачитайки принципите на Устава на Организацията на обединените нации и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа,
1/6

както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа,

Се договориха за следното:

Член 1

Двете Договарящи се страни ще развиват всестранни отношения помежду си в съответствие с основните принципи на международното право и добросъседството.

Член 2

1. Двете Договарящи се страни ще си сътрудничат в рамките на Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и други международни организации и форуми.
2. Двете Договарящи се страни ще развиват сътрудничеството помежду си в областта на европейската и евроатлантическата интеграция, насочено към успешната подготовка на Република Македония за присъединяването й към Европейския съюз и НАТО. Българската страна ще споделя своя опит с цел да съдейства на Република Македония да изпълни необходимите критерии за членство в Европейския съюз и ще подкрепя Република Македония за получаване на покана за членство в НАТО, съгласно съответните решения от срещите на върха на НАТО.

Член 3

Двете Договарящи се страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността в региона и при осъществяването на регионални проекти, като част от процеса за създаване на единна Европа.

Член 4

1. Двете Договарящи се страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничеството.
2. Двете Договарящи се страни ще съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете страни.

Член 5

Имайки предвид географската си близост, двете Договарящи се страни ще се стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на възможно най-широко движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита.

Член 6

Двете Договарящи се страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма.

Член 7

1. Двете Договарящи се страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти.
2. Двете Договарящи се страни ще се стремят към облекчаване на митническите и гранични формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях.

Член 8

1. Двете Договарящи се страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта.
2. В срок най-късно до три месеца от влизането на настоящия договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси,
за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития. Комисията представя пред правителствата на Договарящите се страни ежегодни доклади за своята работа.

3. Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепване на добросъседските отношения в духа на европейските ценности.

Член 9

Двете Договарящи се страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация, като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на средствата за масово осведомяване чрез използване на възможностите на съвременните комуникационни средства. Те се ангажират в защитата на авторските и интелектуалните права на творците от двете страни.

Член 10

Двете Договарящи се страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулска област и по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси, както и за решаване на хуманитарни и социални проблеми на техните граждани.

Член 11

1. Нито една от Договарящите се страни няма да предприема, подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер.
2. Нито една от Договарящите се страни няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и застрашаващи спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия.
3. Двете Договарящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга.
4. Всяка от Договарящите се страни има право да защитава правата и интересите на своите граждани, на територията на другата страна, в съответствие с международното право.
5. Република Македония потвърждава, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония.

6. Двете Договарящи се страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения.

Член 12

1. В рамките на 3 месеца от влизането в сила на този Договор, двете Договарящи се страни ще учредят Съвместна междуправителствена комисия. Комисията се съпредседателства от министрите на външните работи и включва висши официални представители на двете Договарящи се страни.
2. Съвместната междуправителствена комисия ще провежда редовни срещи един път годишно, с цел преглед на ефективното прилагане на този Договор, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси. Всяка от Договарящите се страни може, при необходимост, да предложи организирането на допълнителни срещи на Съвместната междуправителствена комисия.

Член 13

1. Този Договор подлежи на ратификация съгласно конституционните изисквания на Договарящите се страни. Този Договор влиза в сила на датата на размяна на ратификационните документи на двете Договарящите се страни и остава в сила за неопределен период от време.
2. Този Договор може да бъде изменян с писменото съгласие между двете Договарящите се страни. Измененията се договарят по дипломатически път и влизат в сила в съответствие с алинея 1 на този член.
3. Всяка Договаряща се страна може да прекрати Договора чрез изпращане на писмено уведомление до другата Договаряща се страна.
Договорът ще престане да бъде в сила една година след датата на получаване на това уведомление.

Член 14

Този Договор по никакъв начин няма да бъде тълкуван така, че да противоречи на двустранни или многостранни договори, по които двете Договарящи се страни са страни.


146
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
51
2
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Чакаме суджуци и от Югозападна БЪЛГАРИЯ. В централната на ГЕРБ (Банкя). Свини, ОП!
50
1
 
18
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Е ние сме първи в света, договаряме се с държава дето няма име и не е призната от половината свят.
49
2
 
25
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Магаретата сме ние дето признахме такава измислена държава и проидължаваме да копаме .
48
2
 
19
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Такова магаре като македонска република нема да има, питай гърците.
47
2
 
16
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
На всеки българин слагаш едни ски и става "македонец"смех , смех
46
1
 
22
 
! Отговори
Мак Едонски преди 4 години
Отишла една македонка на екскурзия в България. Там обаче я хванали няколко и цяла седмица кекс. Връща се тя и разказва на мъжа си какво е станало. Той - Е, ти не можа ли да им кажеш да спрат?Тя - Да им кажа, ама като не знам бугарски...
45
4
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Не вервам че има още шматки дето мислат дека са "македонци нациа"
44
5
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Александър син на Филип е грък. А измислената нова свиркоюгорепублика е май българоалбанска.
43
1
 
20
 
! Отговори
Паисий Охридарски преди 4 години
Ке я пишувам новата История Славяномакедонская ако ще от пръстите да си я смучам!
42
4
 
21
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Македония е най-старата държава на Балканския полуостров. Създадена е от българите начело с хан Аспарух преди около 1300 години.
41
3
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
хайде сега кратунквоците от нфсб, атаа и вмро, охооо, вмро - къде бяха, нали са в правителството? нашите 2 народа? какъв втори народ, бе джанъм? какъв втори език, бе уалаакоолу? пфуууууууууууу..
40
3
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
самоубийство е да напишеш 'народите на двете държави' - народът е един. нациите са друго нещо..рядко рядко неграмотни чукове са писали договора от наша страна.
39
2
 
15
 
! Отговори
Кво е това бе? преди 4 години
България подписва договор със Западна България. Все едно сама със себе си. Странна работа, нонсенс некакъв.
38
2
 
11
 
! Отговори
Македонски историк преди 4 години
След 70-80 години в лъжливите и фалшиви македонски учебници по история ще пише как великиот син на македооонската земля, македонскиот премиер Бойко Борисовски е вкарал Македония в ЕС и след това е съжалил и изстрадала България и е вкарал и нея, спасявайки я от мизерия и нищета. Фиромците така "творят" славно минало и сега.
37
0
 
20
 
! Отговори
Яне преди 4 години
Никъде не видях нещо написано за възстановяването и поддържането на българските паметници и военни гробища, каквито има стотици в Македония!???
36
0
 
15
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
"Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им" -като ги знам, точно в този текст ще ревнат там всякакви сърбомани и *** според които имало "две истории".
35
0
 
0
 
! Отговори
Георги преди 4 години
До АнонименСпри да пиеш оцет, братле!
34
0
 
5
 
! Отговори
??? преди 4 години
Кое налага нормалните взаимоотношения между две държави да бъда описвани с договор? Има нещо гнило което се мъти тук. Те и Германия и Съветския съюз имаха договор за приятелство и ненападение пък какво стана през 41-ва...
33
11
 
16
 
! Отговори
ХА-ХА-ХА ! преди 4 години
Всъщност единствената важна точка е точка 2, касаеща евроатлантическата интеграция на Македония и натикването и в ЕС и НАТО.Боко Тиквата и Заев са слуги на световния елит.На тях е поставена задачата да вкарат Македония в ЕС и НАТО.Такова обединение обаче ще прилича на прегръдка в казана. Ще сме гушнати с македонците и ще се печем заедно на огъня ...и няма да сме щастливи.
32
3
 
23
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
До Анонимен23"Премиерот на Македониа се обврзува да даде 4 тони суджук на Боко Борисов." :)