Отпада карантината за влизащите у нас от 1 юни

Ограничението остава за държави с висока заболеваемост
24
Отпада карантината за влизащите у нас от 1 юни
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Здравният министър издаде Заповед, с която регламентира влизането в  България, считано от 1 юни, транзитното преминаване през територията на страната, както и поставянето под 14-дневна карантина.

Заповедта гласи:

„I. Въвеждам временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 1 юни 2020 г., както следва:

1. Временно забранявам влизането на територията на Република България на всички лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

Остава 14-дневната карантина за пристигащите от 8 страни

2. Забраната по т. 1 не се отнася за:

а)  българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), Република Сърбия и Република Северна Македония, членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства;

б) медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници, и техните ръководители, когато целта на пътуването е с свързана упражняваната от тях професия;

в) работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;

г) транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове;

д) чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;

е) лица, пътуващи по хуманитарни причини;

ж) представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, , удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност,  както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта;

з) сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

и) погранични работници.

Предлагат да отпадне 14-дневната карантина за влизане в България

3. Изключение от забраната по т. 1 се допуска и по отношение на транзитно преминаване през територията на Република България на:

а)  гражданите на държави членки на Европейския съюз, на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

б) гражданите на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан)  и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, където пребивават;

в) гражданите на Република Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора и Република Турция с цел да се завърнат  в държавата, чиито граждани са.

            4. Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България.

            5. Всички лица, които влизат на територията на Република България от Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия както и от всички трети страни, с изключение на Република Сърбия и Република Северна Македония, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице.

            6. Изключение от изискването за поставяне под карантина на лицата по т. 5 се допуска по отношение на:

            а) български граждани и граждани на други държави членки на ЕС, на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан), които са лица по т. 2, букви „е“ и „ж”;

            б) водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;

            в) водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват    международен превоз на товари и стоки.

            г) членовете на екипажите на плавателни съдове – български граждани

д) лицата по т. 2, букви „б“, “в“, „д“ и „и“, независимо от тяхното гражданство.

7. Съответната регионална здравна инспекция предоставя информация на Министерството на външните работи за поставените под карантина чужди граждани (имена, дата на раждане, номер на документ, гражданство).

8. Лицата, които не се поставят под карантина, както и лицата, които преминават транзитно през територията на страната по реда на т. 3, представят на органите на граничния здравен контрол декларация по образец - Приложение № 1, в която се задължават да спазват противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването на територията на Република България, както и, че са запознати с рисковете от заболяването COVID-19.

9. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) определя място, на което трябва да престоят товарният автомобил и водачът, до отпадане на съответната забрана, в случаите, при които водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, предназначени за други държави, на които се разрешава транзитно преминаване през Република България, поради забрана от страна на държава, гранична на Република България, не могат да напуснат страната..

10. За членове на екипажа на въздухоплавателни средства до и от летища за обществено ползване на територията на Република България, се прилага следният специален режим:

а) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полет от Република България до територията на друга държава, което не е престояло на територията на тази държава, освен на перона (стоянка, ръкав за обслужване на самолета) и този престой е за изпълнение на задължителната предполетна подготовка, и кацащо отново в Република България, не подлежат на поставяне под карантина;

б) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полет до територията на Република България от територията на друга държава, влизат на територията на Република България, при положение, че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 (дванадесет) часа;

в) членовете на екипаж на въздухоплавателно средство, което извършва полет до територията на Република България с цел доставяне на въздухоплавателно средство за техническо обслужване и връщането му след такова, които са чужди граждани, влизат на територията на Република България, при положение, че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 (дванадесет) часа;

г) при установяване на пътник със симптоми на COVID-19 на борда на въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на Република България, членовете на кабинния екипаж, обслужвал пътника със симптоми на COVID-19, не се планират за следващ полет, като се поставят под задължителна 14-дневна карантина, съгласно указанията на органите на държавния здравен контрол.

II. Заповед № РД-01-274 от 21.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се отменя.

III. Заповедта влиза в сила от 01.06.2020 г.

IV. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни инспекции, на министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на външните работи и министъра на икономиката за сведение и осъществяване на контрол за изпълнение на мерките и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.


24
Още по темата: карантинаАнаниев
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
23
0
 
2
 
! Отговори
Джони преди 1 месец
Вече пети ден съм под карантина.Върнах се от Англия.Писна ми!За нас няма да отпадне :(
22
0
 
3
 
! Отговори
Кост преди 1 месец
Ананиев бил вуйчо на Горанов !
Това не е ли несъвместимост ! Къде е КПКОНПИ ?
21
0
 
1
 
! Отговори
Гроб преди 1 месец
Видими резултати
20
0
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Не е възможно тоя шматарок да измисли такава сложнотия, някой му я е написал.
А защо е нужен такъв ферман за толкова елементарно нещо, е друг въпрос.
19
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
За кои държави няма карантина
Сан Марино е държавата с най-много заразени и най-много починали на човек от населението от вируса в света.
Андора - трета по брой починали на човек от населението и четвърта по брой заразени
Ватиканът - трета в света по брой заразени на човек от населението
18
0
 
1
 
! Отговори
да,да ама не преди 1 месец
До ined
Помня какво писа за Ананиев преди време! Вярно е! Просто чистач!
17
0
 
7
 
! Отговори
да,да ама не преди 1 месец
Кунчев (без маска от залата в МС) - носете маски на закрити общестени места.
Мутафчийски (върнал се от Италия предния ден в същата зала) - всеки влязъл от Италия подлежи на 14 дена карантина.
Кой как спазва наредбата на министъра?
16
1
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Странна работа- голяма заболеваемост. По принцип би трябвало да се отчита процентно заболеваумостта. Щото за 47-48 милионна Испания съвсем не е голям процентът. Няма ли кой да се сети, че ни набутват в поредната измама !
15
1
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
дедо.дедо..как не фана Ковид19 да ни отърве...
14
1
 
12
 
! Отговори
ПроСоТо преди 1 месец
........рече беловласия СЧЕТОВОДИТЕЛ...

..да ви е хаирлия,българи!

..Впрочем,АКО преглътнем БОЛКАТА:

-РАЗБРАХТЕ ЛИ ЗА КАКВА БЕЗУМЩИНА СТАВА ВЪПРОС?!?!

РАЗБРАХТЕ ЛИ?!?!?!?!
.......
леле мале!!!..-ТИЯ и ТОЯ са оляха!!!...Обаче .."Спи градът"..

В цяла Европа "мерките" отпадат,само в кухите кратуни на нашите "от сштаба" са ЗАВИХРЯТ.

---абе хора,наистина ли сте толкова заспали,та оставяте некакви ПРИ((_ МАТИ да определят битието ви?+!?!
13
4
 
4
 
! Отговори
БРАВО преди 1 месец
ДОБРЕ е заповедта.. Но трябва да се МАХНАТ и АРАБСКИТЕ маски.

Към тия държави може да се добавят още- Русия и Украйна, за да може да идват Руски туристи по Черноморието и да харчат пари по курортите..

АРАБИ, турци и не.г.ри от Турция и Африка, изобщо НЕ ни трябват.. Тия искат да ОТКРАДНАТ Бизнеса и Работата на БЪлгарските фирми и да Завземат България.. Да бягат далече от България.
12
2
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Министре ..къде са чувалите,ковчезите ,хл.камиони )много много лъжи
11
2
 
9
 
! Отговори
Майтапчийски Камион преди 1 месец
Идем със хладилния камион , ама угаснах за нафта, обадих се на боко да източи от НСО че нема мърдание
10
1
 
21
 
! Отговори
ined преди 1 месец
Толкова ли нямаше някой лекар да сложат за здравен министър по време на кризата с коронавируса, ами тоя дъртия дето уж го водят финансист ама е толкова икзуфял, че вече и за счетоводител няма да го вземат.
9
1
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Защо това лице на снимката е в профил не в анфас. Може би не смее да погледне хората в очите да не би някой да вземе да го благослови за непоисканите добрини.
8
2
 
22
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Дърт изкукуригал пенсионер махай тъпите си забрани и ни остави да си работим ,
7
3
 
7
 
! Отговори
БРАВО преди 1 месец
ДОБРЕ е заповедта.. Но трябва да се махант и АРАБСКИТЕ маски.

Към тия държави може да се добавят още- Русия и Украйна, за да може да идват Руски туристи по Черноморието и да харчат пари по курортите..

АРАБИ, турци и *** от Турция и Африка, изобщо НЕ ни трябват.. Тия искат да ОТКРАДНАТ Бизнеса и Работата на БЪлгарските фирми и да Завземат България.. Да бягат далече от България.
6
0
 
2
 
! Отговори
. преди 1 месец
Как Малта, защо? Има ли някакво логично обяснение?
5
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Ти жъ идеш нокти в питица
4
1
 
16
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Този да заповядва!? Света се е побъркал