Кампания за почистване на Варненско-Белославското езеро се проведе на 16 септември

Тя бе част от световния ден на почистването „World cleanup day"
Спонсорирано съдържание | 17 сеп 2021 16:55, Александър Попов
Кампания за почистване на Варненско-Белославското езеро се проведе на 16 септември

Над 100 граждани на община Белослав, включително ученици от НУ „Отец Паисий “, Белослав, се събраха в различни точки по крайбрежието на езерото, за да се включат в каузата. По време на кампанията бяха събрани голям брой биоразградими чували с отпадъци, като преобладаваше пластмасата.

Традиционно кампанията за почистване се проведе едновременно във всички населени места на територията на общината:

·     Крайбрежието на с. Езерово непосредствено до рибарско селище

·     С. Разделна, до моста

·     Крайбрежието на Варненско – Белославското езеро в с. Страшимирово

·     ЗЗ „Ятата“ в южната част на гр. Белослав

·     Северен пристан на МК „Белла“

Това е второто събитие по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“.

Организатори на събитието са Община Белослав, които изпълняват проекта в партньорство с Фондация “Зелена индустрия иновации и технологичен трансфер”, “Екоинвест Асетст” АД, и норвежката консултантска компания IDN (Интернейшънъл девелопмент Норвегия).

Кампанията протече под надслов „С общи усилия да подобрим заобикалящата ни среда и възпитаме децата в грижа за природата“. Участниците обединиха своите усилия за постигане на следните цели:

·     Намаляване броя на пострадалите морски обитатели в следствие от заплитане в рибарските корди или от поглъщане на пластмасови отпадъци;

·     Почистване на крайбрежието от пластмасови отпадъци за да се ограничи попадането им в морските води;

·     Подобряване качеството на водата и намаляване антропогенните фактори за замърсяване на флората и фауната в езерото.

След приключване на почистването, на територията на крайбрежието на ЗЗ „Ятата“, за най – малките доброволци се проведе олимпиада, а за по-големите -викторина.

Победителите получиха грамоти и награди, изработени от рециклирани отпадъци и екологични материали, алтернатива на пластмасата.

Участие в кампанията взеха и представители от Басейнова дирекция „Черноморски район“, СНЦ „Българско екологично дружество“ и служители от общинска администрация – Белослав.

Кампанията беше подкрепеена и от RESUME - we care.


Още по темата: Белослав
Още от