В АКПЗ намираме решенията заедно с клиентите

Спонсорирано съдържание | 17 юни 2024 15:33, Красимир Ангелов
В АКПЗ намираме решенията заедно с клиентите
Янислав Янакиев - изпълнителен директор

- Хората в България все още  са подозрителни към дружествата  за събиране на просрочени  задължения. Разкажете малко повече  за работата си. В какво се  състои?

– В АКПЗ управляваме просрочени задължения както към банки, така и към небанкови финансови институции. Най-просто казано ние изкупуваме от съответните компании такива задължения и след това събираме дължимото. В последните няколко години развихме партньорства и с някои от големите телекоми у нас.

Бизнесът ни е много различен и носи своите трудности, една от които е недоверието на клиентите. Ние ги срещаме в труден за тях момент, когато те вече са достатъчно стресирани от затруднението, в което са изпаднали, и подозрителни към всяка институция и организация. Нашата цел е да преведем клиентите през този период с разбиране и подкрепа, да им помогнем да си стъпят на краката и да развият своята финансова дисциплина и култура, така че да не изпадат отново в подобна ситуация. И успяваме. В този смисъл виждам полезността на нашата дейност за клиентите ни всеки ден и изпитвам удовлетворение да бъда част от силен екип, който подхожда толкова професионално, но и толкова човешки към всеки отделен случай.

В АКПЗ се стараем да бъдем достатъчно гъвкави с всеки един длъжник и да постигнем възможно най-добрите условия за погасяване. Нашите клиенти могат да са сигурни, че ще получават винаги открита и честна комуникация в рамките на европейското и българското законодателства.

- Какви са най-големите трудности, които среща бизнесът ви?

 – Една от основните трудности е осъществяването на самия контакт с клиентите. Това е и най-честата реална причина да се налага да събираме задължения по съдебен ред. А това допълнително товари финансово и без това задлъжнелите хора. Затова и моята препоръка към всеки, който вече е изпаднал в подобна ситуация, е да работи с компаниите като нашата, да общува открито с нас и заедно ще намерим общо добро решение за покриването на дълга. Така и много по-бързо и леко ще се върнат към своя ритъм на живот и ще добият и нова финансова увереност.

- Кои са най-честите причини  хората да просрочват задълженията си?

– Една от основните причини за просрочване на задължения е лошата финансова култура. Приоритизирането на други текущи разходи е сред най-честите причини, поради които наши клиенти не успяват да върнат навреме използвания от тях кредитен продукт.

Ние в АКПЗ като част и от по-голямата група на MFG припознаваме като нашa дългосрочна кауза различни действия и инициативи за повишаване на финансовата грамотност у нас, така че по-малко наши сънародници да изпадат в истинска финансова криза, а вече изпадналите да получат своя ценен житейски урок и възможно най-бързо да стабилизират положението си.

- Как успявате да помогнете  на клиентите да върнат кредитите  си?

 – Като сме техен истински партньор и подхождаме с разбиране и човечност. Всяка ситуация е различна и като професионалисти предлагаме разнообразни варианти за разсрочване на дълга. Това е много деликатен момент в живота на клиента и наш дълг е да го преведем през него възможно най-отговорно. Трябва да усети, че може да разчита на нас, че има нашата подкрепа, че ние реално сме му опора. Много от клиентите разбират, че затруднението, в което са изпаднали, може да бъде решено най-бързо и най-леко само с общо решение. Тези случаи не стигат до съдебно събиране и клиентът продължава живота си с придобити ценни нови знания за своите финанси и как да ги управлява. Разбира се, понякога в преговорите не се стига добър вариант и за двете страни. Но моята препоръка винаги е да се търси балансът и взаимното добро решение.

- Какви клиенти се свързват най-често с вас?

– Обикновено клиентите ни вече са осъзнали, че дългът им не просто няма да изчезне, а дори може да нарасне. Колкото по-рано и бързо дойде това осъзнаване, толкова по-добре е за задлъжнелия човек. Тогава клиентът вече е готов да изплати задълженията си и отново може да поеме управлението на живота си в свои ръце. Това показва и отговорност в личния живот и в личните финанси.

Все по-често с нас се свързват и хора, които желаят да изтеглят нов кредит, но поради влошено кредитно досие такъв им е бил отказан. Изплащайки задълженията си към нас, те изчистват кредитното си досие в ЦКР и така отново имат достъп до финансови продукти и финансово включване.

- Според вашите наблюдения какъв  е делът на несъбираемите задължения  и променя ли се той във  времето? Как се сравнява той  със средните нива в Европа?

 – В момента в България безработицата е сравнително ниска, а тенденциите на трудовия пазар клонят към задържане на хората, което води до ръст в заплатите. През последните две години наблюдаваме прираст от над 30% в средните доходи на българина. Благодарение на тези фактори в момента у нас наблюдаваме рекордно ниското ниво на несъбираемите задължения в банковия сектор. Междувременно забелязваме, че през последните години банковите институции в Европейския съюз активно изчистват просрочени задължения от активите си, което показва предстояща промяна по отношение на финансовата култура.

Съотношението на несъбираеми кредити за първото тримесечие на миналата година е най-ниско в Швеция – едва 0,23%. Най-високо - 4,7%, то остава в Гърция, следвано от 4,4% в Полша. Според миналогодишните данни Испания, Румъния и Италия изпреварват България с респективно съотношение от около 2,8%, 2,7% и 2,4%. За същия период у нас показателите отчитат едва 2,2%, като се очаква този темп да се задържи и през 2024 г. Неспособността за обслужване на задълженията ще се увеличи в рамките на идната 2025 г., което неминуемо ще доведе и до нарастване на несъбираемите кредити. Това е следствие от наложените в Европа мерки по отношение на банковите кредити и допълнителни регулации в промяната на отпускането на такива. Много голям фактор може да бъде и евентуалното влизане на България в еврозоната.

- Как човек може да различи  коректните дружества за събиране  на вземания от тези, които  използват незаконосъобразни методи, и как може да се предпази  от вторите?

 – Най-важно е нивото на комуникация, която получават. Ние например винаги даваме на всички клиенти достъп до пълната информация за техния дълг и сроковете за погасяването му. Също така в важно да се знае, че законът забранява допълнителното оскъпяване на задължението освен с лихва за забава или съдебни разноски. Това е ключово. И ако някой ви каже, че след придобиването дългът ви е бил оскъпен допълнително извън описаните лихви и разноски, най-вероятно си имате работа с некоректна и съмнителна фирма за събиране на вземания. Винаги изисквайте цялата информация за задължението и ако не получите съдействие и прозрачност, задължително информирайте съответните държавни институции.

Съветвам хората задължително да потърсят онлайн или другаде допълнителна информация за колекторското дружество, с което са в контакт. Потърсете новини и материали в медиите, актуален уебсайт с надлежна информация за собствеността и регистрацията на дружеството. АКПЗ е част от голяма финансова група - MFG, която предлага разнообразни финтех и застрахователни продукти, а някои от дружествата в нея са с близо 20-годишна история.

Разговаряйте и със своя кредитор и проверете с кого има сключен договор за продажба на задължението ви, за да потвърдите допълнително легитимността на компанията, която се е свързала с вас.

- ​Как виждате обществената роля на АКПЗ?

– В АКПЗ винаги сме се ръководили от високи етични стандарти. Насърчаваме добрите бизнес практики, които са от полза както за клиентите, така и за фирмите за събиране на задължения. Вярвам, че обществената роля на всеки бизнес трябва да е изградена отвътре навън. Подкрепата за колегите и клиентите, създаването на култура на споделяне и обмяна на опит, личностното и професионално развитие вътре в организацията, обществената и личната отговорност са ключови за успеха на всяка компания.

Ние поставяме хората в центъра на организацията и вярваме, че всеки има своя талант и сила да бъде носител на промяна, да бъде новатор. Имаме редица вътрешни събития, с които поддържаме духа и ангажираността на колегите и градим своята мини общност. Имаме и своите обществено значими каузи, в които се припознаваме и участваме активно. Официален член сме на Хартата на многообразието. Имаме партньорства със социални домове и предприятия, които подпомагаме по различни начини. Стараем се да поддържаме офис с нулев отпадък. Като част от MFG поддържаме нови насаждения в три декара гора в природен парк “Витоша”. Поставяме голям акцент върху физическото и ментално здраве на колегите и върху хармонията в техния личен и професионален живот.

Всеки бизнес е неделима част от обществото и като такава има своите задължения и отговорности. Вярвам, че със самата си бизнес роля ние имаме сериозната функция да подкрепяме и подпомагаме обществото да повишава своята финансова грамотност, култура и отговорност. И така спомагаме за обратното финансово включване на все повече хора, които иначе трайно биха изпаднали от финансовата и икономическата система.

- ​Как привличате и задържате  таланти? С какво работата в  колекторско дружество е предизвикателна  за хората?

– Работата в колекторско дружество е предизвикателна поради наложената стигма от компании в бранша, които събират вземанията си на ръба на закона или дори в пряко нарушение. Изискват се добро познаване на хората, отлични комуникационни умения и много, много емпатия. Ние привличаме таланти с това, че оценяване индивидуалния принос на всеки професионалист и предоставяме ясни и достъпни възможности за развитие, разгърнати в различни инструменти- вътрешни и външни обучения, изградени кариерни карти за вертикално и хоризонтално развитие. Грижим се да поддържаме екипите си мотивирани чрез различни инициативи на месечна база, на тримесечие и на годишна база. С проекта взехме отличия от Career Show и B2B Media с признание за създаването на вдъхновяваща работна среда, както и бяхме сред почетните финалисти в годишните награди на Българската асоциация за управление на хора. Имаме изграден социален пакет, в който освен включените придобивки сме въвели трендове за празнуване на щастливите събития на колегите- новородено дете, деца-отличници на колеги в АКПЗ, стаж в компанията, рожден ден и други.


Още по темата: АКПЗ
Още от Технологии
A1 даде старт на предварителните поръчки на серията Honor 200

Спонсорирани публикации