Димитровград обгазен

7 превишения на серен диоксид в Димитровград за ден
5 фев 2008 11:25,

Регистрирани са седем превишения на средночасовата норма за серен диоксид в град Димитровград вчера.

Автоматичната измервателна станция в града е регистрирала превишения на праговите стойности на средночасовата норма от 350 микрограма на замърсител серен диоксид в седем последователни часа от 16:00 до 22:00 часа включително.

Наднормените стойности на серния диоксид са между 1.01 и 1.34 пъти. Най-висока е концентрацията на замърсителя в 20:00 часа – 469,28 микрограма на кубичен метър въздух.

Причина за отчетените стойности са наслагване на емисии от топлоелектрическата централа „Марица 3” в град Димитровград, пренос на емисии от енергийния комплекс „Марица – Изток” и битовия сектор.

Неблагоприятните метеорологични условия – гъстата мъгла през вчерашния ден и безветрието също оказват съществено влияние върху локалното замърсяване на въздуха.

След второто превишение на стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух регионалната екоинспекция веднага е дала предписание на ТЕЦ „Марица 3” да намали количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на електрическа енергия.

От страна на оператора са взети мерки. Според експертите високите стойности на серния диоксид в късните часове вчера се дължат и на битовото отопление с твърдо гориво. При неговото изгаряне замърсителите като серен диоксид и финни прахови частици се натрупват в приземните слоеве и трудно се разсейват при наличието на мъгла.

Към момента системата за непрекъснат контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух в регионалната екоинспекция показва, че концентрациите на серния диоксид в атмосферния въздух в град Димитровград са в норма.


Спонсорирано съдържание