»сторически ден: ≈вропа с първи€ закон за изкуствени€ интелект в света

ѕостигна се споразумение за правилата, регулиращи използването му
ќбновена: 9 дек 2023 09:46 | 9 дек 2023 09:45, јлександър ѕопов
28
»сторически ден: ≈вропа с първи€ закон за изкуствени€ интелект в света
—нимка: Pixabay/geralt

ѕредставители на държавите членки на ≈вропейски€ съюз и на ≈вропейски€ парламент постигнаха споразумение за правилата, регулиращи използването на изкуствени€ интелект, съобщи еврокомисар€т за вътрешни€ пазар “иери Ѕретон,  предадоха световните агенции.

"≈вропа се позиционира като пионер, осъзнавайки важността на рол€та си за установ€ване на стандарти на глобално ниво. ¬€рвайте ми, това е исторически ден", за€ви Ѕретон на пресконференци€, предаде –ойтерс.

—поразумението бе постигнато след почти 15 часа преговори между двете страни, проведени вчера. ѕреди това имаше още 24 часа дебати по въпроса.

—поразумението касае въвеждането на по-строги правила основно използването на изкуствен интелект в ≈— в бъдеще, отбел€зва ƒѕј. ≈ѕ описа правилата като първи€ закон за изкуствени€ интелект в света.

ѕроектът на нормативен акт, съдържащ въпросните правила, беше предложен от ≈вропейската комиси€ през април 2021 г. —поред него системите за изкуствен интелект ще бъдат категоризирани в различни рискови групи.  олкото по-висок е потенциални€т риск, свързан с едно приложение за изкуствен интелект, толкова повече изисквани€ ще има за него. ≈— се над€ва, че правилата, заложени в законодателството ще бъдат възприети по цели€ св€т.

Ќо преговорите по разпоредбите почти се провалиха неотдавна заради въпроса за регулиране на така наречените базисни модели. “ова са много мощни модели за изкуствен интелект, които могат да бъдат обучени с широк набор от данни. “е могат да формират основата за много други приложени€, като например генеративните предварително обучени трансформатори.

√ермани€, ‘ранци€ и »тали€ неотдавна призоваха за разпоредби, които да регулират не само приложени€та за изкуствен интелект, но и за самата базисна технологи€, припомн€ ƒѕј.

ѕланираните в законодателството правила за лицево разпознаване, при което да се използва изкуствен интелект, например за цели на националната сигурност, също породиха полемика по време на преговорите, допълва ƒѕј.

≈ѕ и държавите членки предстои официално да одобр€т постигнатото споразумение за правилата за изкуствен интелект, но се см€та, че това е само формалност, посочва ƒѕј.

¬ идните дни двете преговар€щи страни предстои да изглад€т още н€кои детайли, които биха могли да промен€т все пак вида на финалното законодателство за регулиране на изкуствени€ интелект, допълва –ойтерс. ‘ранс прес отбел€зва, че става дума за изглаждане на технически детайли в текста.

—поразумението по новите правила изисква от основополагащите модели за изкуствен интелект да отговар€т на задължени€та за прозрачност, преди да бъдат пуснати на пазара. “ова включва и изготв€не на техническа документаци€, съответствие със законите на ≈— за авторското право и разпростран€ване на детайлно обобщение относно съдържанието, използвано при обучението на изкуствени€ интелект, допълва –ойтерс.

«аконодателството предвижда и изискване, че правителствата ще могат да използват биометрично наблюдение на хората в реално време на обществени места само в случаи, когато става дума за издирване на жертви на определени престъплени€, за превенци€ на истински, насто€щи или прогнозирани заплахи, като терористични атаки, или за издирване на хора, заподозрени за най-сериозни престъплени€.

—поразумението забран€ва манипулиране на когнитивното поведение, нецелевото събиране на лицеви изображени€ от интернет или от охранителни камери, а също и системите за социално оцен€ване или за биометрична категоризаци€ с цел намеса в политическите, религиозните, философските в€рвани€ и убеждени€, сексуалната ориентаци€ и расовата принадлежност, допълва –ойтерс.

ѕотребителите ще имат правото за подават оплаквани€ и да получават детайлни об€снени€, докато за нарушителите на разпоредбите ще има глоби, вариращи от 7,5 милиона евро до 35 милиона евро.

Ѕизнес групата "ƒиджитал ёръп" разкритикува правилата като още едно бреме за компаниите в допълнение на другите неотдавна приети законодателства.

√рупата за защита на правото на неприкосновеност на лични€ живота "ёръпиън диджитал райтс" също беше критична към нови€ нормативен акт. —поред организаци€та в новото законодателство се предприемат стъпки за легализиране за първи път в ≈— на публичното лицево разпознаване на живо.

ќчаква се новото законодателство да влезе в сила в началото на следващата година, след като двете страни го ратифицират официално. “ой ще започне да се прилага две години след това, допълва –ойтерс.

ѕроцесът за приемане на законодателство, регулиращо изкуствени€ интелект в ≈—, претърп€ истински шок с по€вата в кра€ на миналата година на приложението „ат ƒжи ѕи “и - изкуствен интелект, който създава текстове, разработен от калифорнийската компани€ "ќупън ≈й јй". “ази програма може за н€колко секунди да състави научна дисертаци€, за напише поеми или да направи преводи.

“ова приложение, както и приложени€та за създаване на образи и звуци, разкриха на широката общественост огромни€ потенциал на изкуствени€ интелект. Ќо и рисковете, произтичащи от него, отбел€зва ‘ранс прес. –азпространението в социалните мрежи на фалшиви снимки, които изглеждат по-истински от истинските снимки, например би аларма за опасността за манипулиране на общественото мнение.

ќтносно генеративните изкуствени интелекти постигнати€т компромис предвижда подход на две скорости, обобщава ‘ранс прес. ѕравилата ще гарантират качеството на използваните данни при разработването на алгоритмите в основата на изкуствени€ интелект и за проверка дали те не нарушават законите за авторските права. –азработчиците на изкуствен интелект освен това тр€бва да се увер€т, че звуците, кадрите и текстовете, които са произведени от такива програми, ще бъдат идентифицирани като плод на изкуствени€ интелект.

¬ сърцевината на проекта има списък от правила, които ще се налагат само на системите, преценени като високорискови, по-специално тези, които се използват в областта на критичната инфраструктура, образованието, човешките ресурси, поддържането на обществени€ ред. “ези системи ще бъдат подложени на сери€ от задължени€, като например такива, които предвиждат човешки контрол над машината, установ€ване на техническа документаци€ и създаването на система за управление на риска. «аконодателството предвижда специални правила и за системите за изкуствен интелект, които взаимодействат с хората. “е ще бъдат задължение да информират потребител€, че той общува с машина, а не с истински човек.

«абраните, предвидени в новото законодателство са малко. “е каса€т приложени€та, които противоречат на европейските ценности, като например системите за оцен€ване или за масово наблюдение, използвани в  итай, или биометричната идентификаци€ от разсто€ние на хора на обществените места, за да се избегне масовото следене на населението, отбел€зва ‘ранс прес. Ќо относно последното от тези неща страните членки получиха правото на изключени€ за н€кои мисии от областта на обществени€ ред и борбата с тероризма.

«аконодателството предвижда и създаването на ≈вропейско бюро за изкуствени€ интелект, което ще е в рамките на ≈ . “о именно ще налага гореспоменатите финансови глоби в случай на нарушение на правилата на новото законодателство./Ѕ“ј, √абриела √олеманска

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


28
ќще по темата: изкуствен интелект
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
24
0
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
ƒо ƒо 2. » след принципа пак го н€ма. ¬иж какво е "интелект".
23
1
 
7
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
¬ремето за приемането на този сложен и важен закон, просто показва, колко малко народ го разбира. Ќ€кой от "големците там", са същите хора, които ползваха един и същ мейл за комуникаци€ със служби, поръчки от Amazon и за FB, а паролата беше рожденната дата на н€кое от децата им или пет нули, вместо четери.
22
3
 
2
 
! ќтговори
’ристо ’ристов преди 2 месеца
"«акони които никой н€ма да спазва." - факт е другари, факт.
21
1
 
8
 
! ќтговори
’ристо ’ристов преди 2 месеца
ƒо 10 "Ќад€вай се тази цифрова валута да не стигне до нас." - над€вам се. ѕросто писах колко по-напред е  итай. ѕѕ. Ќо и в момента следенето е тотално.
20
4
 
3
 
! ќтговори
ƒо 2 преди 2 месеца
¬ твоето село може и да го н€ма, но това не означава, че по принцип си го н€ма.
19
1
 
3
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
—ледва «акон за ѕолтъргайстите! ’ј-’ј-’ј —рамота! Ќе може профедионалистите да използват пон€тиего за »» за стандартен софтуер изграден на алгоритми, очевино че воже!
18
3
 
8
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
“ози е закон е важен, защото е на практика начална м€рка срещу потенциална дигитална диктатура, но тр€бва да им още.
17
1
 
8
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
“.е. ако се оплачете от телевизи€та или интерента, „–≈« които ей ти€ дето прип€ват "ќда на радостта" упражн€ват тормоз над вас, ще получите "детайлни об€снени€" от типа "¬ие не разбирате, четете си договора ...", "Ќамерете н€кой да ви об€сни", "“ака ви се струва", "¬ие сте луд/а". ћеждувременно, наистина може да станете луд/а, а те по този начин ще си останат невинни. √лоби н€ма да се плащат, определено!
16
3
 
7
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
јл би бег!
15
3
 
11
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
Ca cиryp, ecтecтвeни€т интeлekт шe ro oб€в€т зa ekcтpeмиcтkи ишe ro зaбpaн€т...
14
2
 
16
 
! ќтговори
јнгелина преди 2 месеца
"ѕравилата" за зомбираното в по- гол€мата си част човечество не важат! акто съвременните технологии ,така и изкуствени€ интелект ,за съжаление н€ма да е използван от хората за улесн€ване на битието им и за медицинско-научни цели ,а за злоупотреби с цел реализиране на на пъклените планове на индивиди с "болни мозъци" н€кои с интелект ,които са по- опасни ,а другите пълни *** без грам съпричастност към чуждото страдание ,но готова изпълнителна маса от "арми€ за убийства" от вс€какъв характер.
13
6
 
8
 
! ќтговори
¬ Ѕ√ ќƒј¬Ќј преди 2 месеца
Ќ» ”ѕ–ј¬Ћя¬ј »« ”—“¬≈Ќ »Ќ“≈Ћ≈ “, Ѕј«»–јЌ ¬ ЅјЌ я ¬ –ќ—≈Ќ≈÷ » Ќј ѕќ«»“јЌќ 20
12
1
 
10
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
Ќецелевото събиране на лицеви изображени€ от охранителни камери! “ова е и нарушение по закона за охранителната дейност и влече отнемане на лиценза. јко пък се прави нелегално, си е криминално де€ние!
11
5
 
11
 
! ќтговори
ƒиджитал слейвъри... преди 2 месеца
”елкъм ту дъ √рейт –есет,баце!Ѕог да пази Ѕългари€!
10
4
 
9
 
! ќтговори
—ъвет преди 2 месеца
ƒо ’ристо ’ристов 7 Ќад€вай се тази цифрова валута да не стигне до нас.
9
2
 
4
 
! ќтговори
—ерсема преди 2 месеца
“ва може ли да ми копа лозето?
8
9
 
11
 
! ќтговори
я па €..! преди 2 месеца
Ќад€вах се това да бъде —јў .“ам е луди€ »лон ћъск.–уси€ н€ма проблеми . “ам н€ма интелект , та камо ли изкуствен.√овореха за н€какви въздушни космически сили , но били невидими.
7
11
 
4
 
! ќтговори
’ристо ’ристов преди 2 месеца
¬  итай повече от година имат централна цифрова валута. ¬ ≈— още плащат пари на бюра да € дефинират.
6
4
 
17
 
! ќтговори
Ўвейк преди 2 месеца
—лед време изкуствени€ интелект ще издава законите.
5
5
 
7
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
√аргамел опрай цифровизаци€та на ≈U :)))