»ма обвинени за смъртта на жената в тунел "≈чемишка"

—лед 2010-а конструкци€та се водела за потенциално опасна
13 дек 2018 11:37,
15
»ма обвинени за смъртта на жената в тунел "≈чемишка"
—нимка: Ѕулфото

ќкръжната прокуратура в —офи€ привлече като обвин€еми 6 длъжностни лица от јгенци€ "ѕътна инфраструктура" за това, че при услови€та на независимо съпричин€ване са нарушили правилата за експлоатаци€ на пътно съоръжение и по непредпазливост са причинили на смъртта на ≈. ћихайлова, при инцидента на 5 февруари 2017 г. в тунел "≈чемишка", съобщиха от ѕрокуратурата.

ќще по темата

ƒлъжностните лица, чи€то наказателна отговорност е ангажирана са:
- Ћ. Ћазаров, в качеството му на ѕредседател на ”правителни€ съвет на јѕ» и служител по транспорта;
- ». «ахариева, в качеството й на член на ”правителни€ съвет на јѕ» и служител по транспорта;
- ƒ. јтанасов, в качеството му на член на ”правителни€ съвет и ѕредседател на ”— на јѕ» и служител по транспорта;
- √. «латев – директор на дирекци€ "ѕоддържане на пътната инфраструктура" в јѕ» и служител по транспорта;
- Ќ. —ачанска – началник отдел „ќсновен ремонт и поддържане“ в дирекци€ "ѕоддържане на пътната инфраструктура" в јѕ» и служител по транспорта;
- √. ‘учеджиев – старши експерт в отдел "ќсновен ремонт" на дирекци€ "ѕоддържане на пътната инфраструктура" в јѕ» и служител по транспорта.

–азследването е установило следната фактическа обстановка:

 огато автомобилът м. "јуди" се е намирал на разсто€ние около 395 – 396 м. от началото на тунела в посока гр. Ѕотевград – гр. —офи€, настъпва разрушаване на д€сната надлъжна метална конструкци€, върху ко€то са окачени осветителните тела в тунела. “о стартира с разрушаване на връзката между две съседни надлъжни греди. Ќадлъжната "ѕ"-образна греда, разположена непосредствено зад разрушената връзка, заедно с монтираните върху не€ осветителни тела падат върху пътната настилка.

ѕоследвало е частично разрушаване на двете съседно разположени връзки, при което две "ѕ"- образни греди, заедно с монтираните върху т€х осветителни тела, увлечени от първата греда, също са паднали. ≈дна от гредите е попаднала върху покрива на автомобила. ѕоради напречно транслационно преместване, в посока обратна на посоката на движение на автомобила, гредата е пробила д€сната част на панорамното стъкло, проникнала е в автомобила и се е забила в т€лото на ≈. ћихайлова.

¬одачът на ћѕ— не е имал каквато и да е възможност да избегне произшествието – установено е, че опасната зона на автомобила в конкретни€ случай е била в размер на 36-37 м., а когато разрушаването е започнало, той се е намирал на 13 м. от м€стото на удара с падналата греда.

ќт този удар пострадалата е получила съчетана тежка гръдна и коремна травма, с тежки увреждани€ на черни€ дроб, несъвместими с живота и остра кръвозагуба, довели до травматичен шок. —мъртта е настъпила в кратък времеви интервал след инцидента и предвид тежестта на увреждани€та е била неизбежна.

¬ хода на разследването на ќкръжна прокуратура – —офи€ е установено, че стоманената конструкци€ за окачване на осветителните тела е монтирана през 1984 г. и е пусната в експлоатаци€ в началото на 1985 г. ¬ периода от пускането в експлоатаци€, до инцидента на 05.02.2017 г. са били извършвани редица огледи – през 1999 г., през 2004 г., през 2008 г., през 2012 г., през 2015 г. и през 2016 г. ѕри всички огледи, експертите са давали препоръки за поднов€ване на антикорозионната защита, но това нито веднъж не е било изпълнено.

“ехническата експертиза е посочила, че от 1996 г. стоманената конструкци€ на съоръжението е повредена и следва да се поднови, тъй като е подложена на активна корози€ в изключително неблагопри€тна среда /посто€нна влага, вредни газове, прах и др./. ќт направени€ оглед на стоманената конструкци€ е установено, че корози€та на елементите е неравномерна с характерните признаци на €звена /петниста/ корози€, т.е. проникване на гол€ма дълбочина в тесни зони, над 50%.

ѕри извършеното изследване е установено, че след 2010 г. стоманената конструкци€ на съоръжението е станала потенциално опасна за експлоатаци€, а от 2015 г. конструкци€та се е намирала в аварийно състо€ние.

—поред заключението на вещите лица основната причина за станалата авари€ на надлъжните стоманени греди, носещи осветителните тела, е липсата на нормална експлоатационна поддръжка на конструкци€та и остав€нето й без антикорозионна защита повече от 20 години.

ќт 2004 г. до насто€щи€ момент от "јвтомагистрали" ≈јƒ (дружеството, осъществ€ващо поддръжка на тунела по договор) до јѕ» са изпратени множество писма, доклади, констативни протоколи и др. документи за тежкото състо€ние на осветителната уредба и носещата конструкци€. ѕо докладите и сигналите ръководството на јѕ» не е предприело съответни действи€.

Ќа 7 август 2015 г. јѕ» е сключила договор с "‘ерокс  ъмпани" ≈ќќƒ, на което е възложила извършването на оценка на текущото състо€ние на осветителните уредби на тунел "≈чемишка" и др. тунели. ¬ изпълнение на този договор "‘ерокс къмпани" ≈ќќƒ, на 4 €нуари 2016 г. изпраща доклад до јѕ», в който е посочено, че "осветителните тела падат върху платното, че конструкци€та е със сериозна пробивна корози€ на много места и самоволно падат парчета върху пътното платно и движещите се автомобили, че положението в "≈чемишка" е най-зле, като там инсталаци€та може да се определи като ќѕј—Ќј!".

¬ този доклад е отправена препоръка за подм€на на конструкци€та и осветителните тела в тунела.

— решение от 20.01.2016 г. ”правителни€т съвет на јѕ» е приел доклада за извършени€ одит на функционалното и енергетично обследване на осветителните системи на тунелите, изготвен от "‘ерокс  ъмпани" ≈ќќƒ, но не са предприети каквито и да е действи€ за ремонт на осветителната система на тунела.

“ака ƒ. јтанасов, Ћазар Ћазаров и ». «ахариева, като членове на ”— на јѕ» са нарушили правилата за експлоатаци€ на пътното съоръжение и не са изпълнили нормативно установените си задължени€ и тези произтичащи от характера на работата.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


15
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
14
0
 
0
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 години
¬сички забрав€т, че пари за см€ната на тази конструкци€ са дадени при “ройната. ‘ирмата е усвоила парите и не е пипнала нищо. —ъда не даде на държавата да си върне парите. ƒайте да бъдем коректни до кра€.
13
2
 
2
 
! ќтговори
Ўопо преди 5 години
ѕена метачката,нали?
12
1
 
7
 
! ќтговори
Bonus преди 5 години
ј бонуси дали са взели експертите от јѕ» за 2015, 2016, 2017 и как са си гласували бюджета на фона на неизпълнените задължени€ и опасното безотговорно и безстопанствено положение в тунелите ?
11
0
 
10
 
! ќтговори
—амо питам преди 5 години
ƒа не си мислите, че н€кой министър или ръководен кадър на агенци€ ще се занимава с н€кой си тунел, било то и магистрален. Ќеговата работа не е тази. “очно за тази работа обаче са наети съответните експерти и те си нос€т съответните отговорности. “очно затова ще го отнесе старши€ експерт, началник отдела и директора на дирекци€та.
10
0
 
6
 
! ќтговори
—амо питам преди 5 години
 акво значение има кой е бил министър по времето на инцидента, при положение, че конструкци€та на осветителните тела е докладвана като повредена още през 1996г. и е препоръчана подм€ната й? Ќормално да го отнесе експерта, който най-веро€тно не си е мръднал пръста за каквото и да е, а може би и си е избърсвал задните части с докладите в клозетите на јѕ». јко все пак е направил нещо по въпроса, едва ли ще го отнесе н€кой висшесто€щ, който със сигурност е много по-на€сно със закона от експерта.
9
0
 
9
 
! ќтговори
jkhkjh преди 5 години
¬иновните в затвора! ¬се от н€къде тр€бва да се започне в тази държава!Ќе може јѕ» само да лапат и да се върт€т безброй корупционни схеми! —ега нека си е поемат отговорността!¬ затвора!
8
0
 
6
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 години
“олкова ли е трудно да сложите осветлението отстрани така, че и да падне да не се стовари върху преминаващите коли?  ато не се сещате вижте как го прав€т хората по света.
7
1
 
10
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 години
“ова можеше да се случи на всеки каращ през тунела - без значение беден богат, министър или чистач.—ега нека осъд€т н€кой за убийство по немърливост, пък да видим по нататък дали ще продължават така да са немърливи.
6
1
 
10
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 години
ќбвин€еми има, осъдени н€ма да има.
5
2
 
9
 
! ќтговори
шматка преди 5 години
—ега обвин€емите ще докажат че не са им отпуснати пари за ремонта въпреки многократните им искани€.... ервана си върви....
4
2
 
3
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 години
ќставка на плешви€ крадлив дебелак!
3
1
 
14
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 години
ѕлащаме им данъци и винетки на тикварските калини,те крадат парите и никаква поддръжка!—ъщата работа като край —воге!“олкоз месеци от убийството а никой не си мръдна пръста да сложи мантинела!
2
1
 
8
 
! ќтговори
јнонимен преди 5 години
—винетйа че н€на и да € споменат е €сно. ’айде като не са си гледали работата експертите да ги виним. ј то.....ќѕј—Ќќќќќќ!!! явно в јѕ» са глухи!!!
1
1
 
22
 
! ќтговори
zeus преди 5 години
√арантирам ви, че ще го отнесе експерта, иначе по това време министър беше —винетка, за не€ ни дума...