ТВ програма

Актуално към 16:47 ч.

Fen Folk

05:15
Години, години /музикалко-развлекателен блок с обичани стари градски песни/
05:30
По ранни зори /сутрешен блок/
06:00
Дръж се, земьо /музикално-развлекателен блок с участието на самодейни танцови състави от България/
06:15
По ранни зори /сутрешен блок/
07:00
Фолклорна усмивка /музикално-развлекателно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ, повторение/
07:30
По ранни зори /сутрешен блок/
09:00
Децата на България /музикално-развлекателен блок с детско и младежко творчество/
09:30
Пъстра плетеница /музикално-развлекателен блок/
11:00
Фолклорна усмивка /музикално-развлекателно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ, повторение/
11:30
Пъстра плетеница /музикално-развлекателен блок/
12:00
Фолклорна магия /музикално-развлекателен блок с участие на самодейни състави от НФФ Фолклорна магия,Банско/
12:15
Пъстра плетеница /музикално-развлекателен блок/
13:00
ТЕЛЕПАЗАР
13:15
Пъстра плетеница /музикално-развлекателен блок/
15:00
Да пеем и свирим от сърце и душа /музикално-развлекателен блок с участие на самодейни състави от България/
15:15
Пъстра плетеница /музикално-развлекателен блок/
17:00
Дръж се, земьо /музикално-развлекателен блок с участието на самодейни танцови състави от България/
17:15
Пъстра плетеница /музикално-развлекателен блок/
18:00
Фолклорна усмивка /музикално-развлекателно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ, повторение/
18:30
Празнична наздравица /музикално-поздравителен блок/
23:00
Фолклорна усмивка /музикално-развлекателно предаване на ФЕН ФОЛК ТВ, повторение/
23:30
Пъстра плетеница /музикално-развлекателен блок/
00:00
Децата на България /музикално-развлекателен блок с детско и младежко творчество/
00:15
Нощен блок
02:00
Фолклорна магия /музикално-развлекателен блок с участие на самодейни състави от НФФ Фолклорна магия,Банско/
02:15
Нощен блок
04:00
Да пеем и свирим от сърце и душа /музикално-развлекателен блок с участие на самодейни състави от България/
04:15
Нощен блок

След 1 час започват