Защо банките трябва да насърчават корпоративните си клиенти да се възползват от програми, свързани с придобивки за служители

Работодателят показва, че има ясна визия за бъдещето на компанията и служителите си
Обновена: 23 окт 2014 11:11 | 23 окт 2014 11:11, Екип на Dnes.bg
Защо банките трябва да насърчават корпоративните си клиенти да се възползват от програми, свързани с придобивки за служители
Емил Недков: Директор Продажби ОББ МетЛайф.

Банките са един от основните фактори подпомагащи развитието на бизнеса, казва Емил Недков, директор продажби в Метлайф. В този свой стремеж те много често излизат извън рамките на чисто финансовите услуги, които предлагат. Това е и причината застрахователните програми да са често срещана част от тяхното портфолио.

И докато застраховките за физически лица, продавани през дадена банка, са вече нещо нормално, то програмите, свързани с придобивки за служители, са сравнително нов eлемент във взаимоотношенията между банката и нейните корпоративни клиенти.

Всяка една банка има интерес нейните клиенти да са стабилни и проспериращи. През последните години на финансови сътресения стана ясно, че колкото по-лоялен и спокоен е персоналът на една компания, толкова по-безболезнено тя минава през подобни сътресения. И макар технологичното развитие, машините и ноу-хау-то на една компания да са важни за нейния успех, основен движещ фактор за ръст и развитие и ключов актив са служителите.

Именно и това е основната причина, която трябва да накара една банка да разшири портфолиото си от продукти и да подпомогне своите клиенти при развиването и задържането на персонала им. Застрахователните програми в тази насока са се доказали през десетилетията като най-добрия избор в тази насока. При тях няма губеща страна от гледна точка на цена/ползи.

От една страна, банката разширява портфолиото от продукти с такива, даващи добавена стойност на основните им продукти и услуги:

-   Подобни програми могат и са част от пакетите, които се предлагат на корпоративни клиенти, водещи до допълнителни финансови отстъпки за тях.

-   С предлагането и поощряването на използването на придобивки банката ясно показва на партньорите си, че е загрижена и съпричастна към техните проблеми и е готова да направи всичко по-силите си, така че те да продължат да се развиват.

-   Поддържането на всяка една полица е свързана с редовна комуникация с персонала на компанията, което значително улеснява предлагането на продукти на индивидуално ниво и създава усещането за персонално отношение.

От друга страна, работодателят, ползвайки подобна програма, показва на партньорите си, че има ясна визия за бъдещето на компанията и на служителите си, че цени техните усилия и е готов да се погрижи за техния и на тяхното семейство стандарт на живот в трудни моменти. Същевременно груповите полици позволяват максимална гъвкавост на покритите рискове, съобразявайки се както със спецификата на работата, така и с финансовите изисквания на работодателя. Друга полза е фактът, че работодателят може да се погрижи едновременно и на едно място както за финансовите си нужди, така и за социалните си такива, което допълнително спестява време и ресурси.

Важно е да се направи едно уточнение - тук не говорим за задължителните по закон застраховки „Трудова злополука“ и „Професионална отговорност“. Ние представяме напълно доброволна и по инициатива на работодателя застраховка, свързана с придобивки за служители, чиято изключителна цел е да защити стандарта на живот на служителите, без ограничение както във видовете злополука или заболяване, така и в мястото или времето на събитието.

Последни, но не на последно място, са и служителите. Постоянната комуникация както преди, така и след сключването на програми, свързани с придобивки за тях, им дават допълнителна сигурност и спокойствие, както на работното място, така и извън него. Когато инициативата идва от работодателя, служителите се чувстват оценени, което от своя страна поражда лоялност.

Факт е, че непредвидена злополука или заболяване от всякакво естество, без значение дали е на работното място, или в почивния ден, може да нарушат възможността на всеки работещ човек да генерира средства. Също така е факт, че никой не може да предвиди подобно събитие.

Ако обаче в такъв тежък момент работодателя, в близко сътрудничество с банка се е погрижил за служителите си, то този факт би го направил незаменим , а банката предпочитана не само за самия служител, но и за неговите колеги, близки и приятели.

Програмите свързани с придобивки на служители са инвестиция в бъдещето. Те защитават най-ценния ресурс, който всеки работодател притежава – своите служители. Активното участие на всяка една банка в такава инвестиция би била гаранция не само за нейната бъдеща стабилност, но и за тази на нейните клиенти на корпоративно и индивидуално ниво.

Посетете ни на metlife.bg
 


Още от
Спонсорирано съдържание