¬ойната »зраел - "’амас": каква е цената на мира?

ўе има ли действаща и независима палестинска държава в »вицата √аза и на «ападни€ бр€г?
19 дек 2023 18:30, ≈лка ¬асилева
43
¬ойната »зраел - "’амас": каква е цената на мира?
—нимка: архив, Ѕ√Ќ≈—

ƒа доживееш кра€ на ден€ и да оцелееш през нощта звучи като чудо в »вицата √аза. ѕалестинците "мол€т за спасение", написа ‘илип Ћазарини, ръководител€т на јгенци€та за подпомагане на палестинските бежанци на ќќЌ (UNRWA), в една "безкрайна, задълбочаваща се трагеди€,... ад на зем€та".

јдът е също толкова гол€м и за заложниците, взети от "’амас", и за семействата на жертвите на палестинските бойци. ¬ойната е една жестока пещ, в ко€то хората са подложени на ужасни агонии. Ќейни€т огън обаче може да породи промени, немислими преди, пише ƒжереми Ѕоуен от Ѕи Ѕи —и.

ќще по темата
“ака стана със «ападна ≈вропа след ¬тората световна война. —тари врагове, които се избиваха помежду си векове наред, избраха мира. ћоже ли сега войната в √аза да разтърси израелците и палестинците така, че да прекрат€т вековни€ си конфликт за зем€та между —редиземно море и река …ордан?

¬довицата на ћухамад јбу Ўаар

√ледах видео, в което една жена, съсипана от скръб, седи до т€лото на убити€ си съпруг ћухамад јбу Ўаар. Ќе съм се срещал с не€, тъй като »зраел и ≈гипет не допускат журналисти в »вицата √аза. Ќе усп€х да разбера как се казва, т€ не беше назована редом до имената на мъртвите й мъж и деца. Ќа видеото изглежда с€каш се над€ва, че ще ги възкреси със силата на мъката си.

" ълна се, че си обещахме да умрем заедно. ¬ие си отидохте и ме оставихте.  акво тр€бва да направим, √осподи? ћухамад, ставай? «а Ѕога, любими, кълна се в √оспода, обичам те. «а Ѕога, ставай. ƒецата ни Ќур и јбуд са тук с теб. ’айде, ставай".

“елата на децата са до трупа на баща им, тримата току-що са били убити от »зраел. ¬ъздушен удар е разрушил къщата, в ко€то са се над€вали да намер€т подслон в –афа.

…онатан ÷айген

—рещнах се с …онатан ÷айген в апартамента му в “ел јвив. ”ютен дом, пълен с играчките на децата му. ƒокато разглеждах семейните снимки, разпознах майка му ¬ивиан «илбер, ко€то бе сред водещите активисти в »зраел в кампани€та за мир с палестинците. ¬ивиан е била в семейната къща в кибуца Ѕеери, на границата с »вицата √аза, при нападението на "’амас" на 7 октомври.

ѕърви€ ден, в който се срещнах с …онатан, в дните след като техни€т кибуц беше нападнат, той се над€ваше майка му да е била отведена в √аза като заложничка.

 огато е чул сирените за въздушна тревога в “ел јвив, е позвънил на майка си.  огато са се чули стрелба и взривове в кибуца, двамата са преминали към писмена комуникаци€ в "”отсъп", над€вайки се, че ако не се издава звук в къщата, бойците на "’амас" ще € подминат.

“ой ми прочете изречени€та, които са си разменили - първо има "черен хумор", но след това изведнъж тонът става сериозен, двамата си казват колко се обичат, докато т€ осъзнава, че около не€ настава кръвопролитие.

"“€ ми написа, че те вече са в къщата, че е време да спрем да се шегуваме и да си кажем "ƒовиждане", казва ми той. "ќтговорих ѝ "ќбичам те, мамо. Ќ€мам думи, с теб съм". “€ ми написа "”сещам те до себе си" и това беше. “ова е е последното й съобщение".

Ќа други€ ден аз отидох до къщата ѝ в кибуца и вид€х, че е изпепелена. Ќа следователите отне седмици да откри€т останките на ¬ивиан «илбер в пепелта, останала от специално оборудваната защитена ста€. —ами€т …онатан е изоставил кариерата си на социален работник, за да агитира за мир.

"“е дойдоха в мо€та страна и убиха мо€та майка, защото между нас не съществува мир. “ака че според мен това само доказва смисъла да го постигнем", казва той.

"Ќещата може да се промен€т.  атастрофи като тази пораждат промени в обществата по света. » аз мисл€, че всичко това може да доведе до едно по-добро бъдеще".

»са јмро

»са јмро е палестински активист в ’еброн, на «ападни€ бр€г. √радът е свещен и за мюсюлмани, и за евреи, които го почитат като м€стото, където е погребан пророкът јвраам (»брахим - бел. прев.). ќт десетилети€ това е гореща точка.

»са е добре познат в ’еброн и създава проблеми според израелските военни, които наложиха полицейски час на палестинците, живеещи в близост до квартала на еврейските заселници в сърцето на града. “ой ми каза, че е бил задържан и бит след нападени€та на "’амас" на 7 октомври.

 акто и …онатан ÷айген в “ел јвил, така и »са јмро е убеден, че войната може да даде шанс на израелци и палестинци за един по-добър и по-безопасен живот в бъдеще.

"—м€там, че има две възможности. ћожем да изберем да задълбочим и да влошим сегашното положение, или да видим в него възможност да намерим изход от конфликта, от окупаци€та, от апартейда и да направим съвместното съществуване възможно, защото иде€та за военно решение се провали... —амо мирът е решение", казва »са.

»згледите за мир

ѕът€т отсега нататък може да изглежда дълъг и още много хора ще бъдат убити, преди желаното да се случи, но като вс€ка друга война и тази в един момент ще свърши.

¬сички войни в »вицата √аза и около не€, откакто "’амас" установи контрол там през 2007 г., завършваха по един и същи начин - със споразумение за прекрат€ване на огън€. » при вс€ко от тези примири€ бе допускана една фатална грешка, ко€то гарантираше нова война между »зраел и "’амас". —лучваше се така, защото никой не правеше опит да се прекрати генерално вековни€т конфликт между палестинци и израелци.

”бийствата и разрушени€та в насто€щата война са от толкова различно измерение, че никой не може да пред€в€ва претенции за възстанов€ването на каквато и да е нормалност, защото не е останала такава. “ози път тр€бва да се случи друго. — това до гол€ма степен са съгласни и палестинци, и израелци, както и външните сили, които са от най-гол€мо значение.

¬ъпросът е в съгласието за какво бъдеще да бъдат положени усили€. »зраелското правителство е напът да влезе в дипломатически спор със —јў, най-важни€ му съюзник, за това какво тр€бва да се случи след прекрат€ването на огън€.

ѕрезидентът ƒжо Ѕайдън е разгневен от това, което той нарече "безразборно бомбардиране" на √аза от страна на »зраел. ƒори и при това положение той продължава да подкреп€ »зраел, както го прави от началото на войната, като мобилизира самолетоносачи, изпраща пълни с оръжи€ самолети и налага вето на резолюциите за прекрат€ване на огън€ на —ъвета за сигурност на ќќЌ.

¬ зам€на на тази помощ ƒжо Ѕайдън иска »зраел да се съгласи, че единствени€т начин да се продължи напред е поднов€ването на преговорите за създаване на независима палестинска държава. “ова беше целта на започнати€ в ќсло мирен процес, ко€то претърп€ крах след години на преговори.

ћинистър-председател€т на »зраел Ѕен€мин Ќетан€ху не каза много по въпроса за управлението на √аза, ако и когато той об€ви войната с "’амас" за спечелена. Ќо отхвърли плана на ƒжо Ѕайдън. ≈дна неизменна черта на дългата политическа кариерата на Ќетан€ху е противопостав€нето на иде€та за независима палестинска държава, ко€то ќсло се опита и съответно не усп€ да създаде.

÷елите на »зраел си остават пълна победа и безусловна абдикаци€ на всеки останал жив член на "’амас". ”нищожението на групировката, см€та Ќетан€ху, е единствени€т начин да се спас€т заложниците.

Ѕроени часове преди Ѕайдън да за€ви, че израелските бомбардировки са безразборни, Ќетан€ху произнесе сво€ собствена реч.

"Ќ€ма да допусна »зраел да повтори грешката от ќсло", каза той. "—лед великата саможертва на нашите мирни граждани и на нашите военнослужещи н€ма да позвол€ достъп до √аза на онези, които възпитават тероризма, поддържат тероризма и финансират тероризма. √аза н€ма да бъде нито ’амасстан, нито ‘атахстан".

‘атахстан е €звителното наименование на ѕалестинската власт (по името на движението на палестински€ президент ћахмуд јбас "‘атах" - бел. прев.), конкурента на "’амас", който признава »зраел и си сътрудничи с държавата по сигурността.

¬ътрешната политика на »зраел се вписва в сметките на Ќетан€ху. ѕроучвани€та на общественото мнение показват, че много израелци го обвин€ват за провала на разузнаването и отбраната, позволили на "’амас" да нахлуе в »зраел с такава мощ. — удво€ване на съпротивата срещу самоопредел€нето на палестинците Ќетан€ху се опитва да си върне доверието на десните еврейски националисти, които подкреп€т неговото правителство.

…онатан ÷айген, синът на убитата активистка за мир ¬ивиан «илбер, казва, че войната е щ€ла да разбие сърцето на майка му, см€тайки, че една война ражда още войни.  

„ћисл€, че т€ би казала "Ќе от мое име" (“Not in my name”, лозунг на евреите, които са против войната с палестинците - бел. прев.)... ≈дна война, стига да не гледаме на не€ много наивно, би тр€бвало да е средство, нали? »мам обаче усещането, че тази война сама по себе си е кауза - на отмъщението".

…онатан усеща нова възможност мирът да се върне в плановете на »зраел.

Ѕорците за мир б€ха набрали попул€рност в »зраел, докато позици€та им не бе обезсмислена от палестинското въстание след провала на мирни€ процес от ќсло през 2000 г. “огава иде€та за мир с ѕалестина изчезна от основната лини€ на израелската политика. —ега, см€та …онатан, тази иде€ си проправ€ обратно път.

"“ака е - абсолютно. ѕреди въобще не можеше и да споменеш тази дума. ј сега хората говор€т за мир", за€в€ва той.

ѕалестински€т активист от ’еброн »са јмро ми каза, че животът там е много по-тежък за палестинците след 7 октомври.

"—тана много по-лошо. ƒесетократно по-лошо. ѕовече ограничени€. ѕовече насилие. ѕовече заплахи. ’ората изобщо не се чувстват в безопасност. ’ората н€мат достатъчно храна. ’ората н€мат достъп до социални€ живот. «а т€х н€ма училища, н€ма детски градини, н€ма работни места. “ова е колективно наказание вътре в един район, който е крайно изолиран", отбел€зва »са.

ƒокато двамата с него вървим през центъра на ’еброн, той влиза в словесен спор с група израелски военнослужещи. ≈дин от т€х, в бойно снар€жение, с автомат и гол€м пистолет в кобур, с черна маска на лицето, от което се виждат само очите, слуша отблизо как »са ми об€сн€ва, че мирът е единствени€т изход и че н€ма военно решение на конфликта. ¬ойникът не се представ€, когато се включва в наши€ разговор.

"“и н€маш представа какво е да израснеш в »зраел с такива съседи", за€в€ва той. "ƒа не говорим за правата на хомосексуалистите, те би€т жените си, виждал съм го със собствените си очи. ƒа. “е убиват дъщерите си, когато имат връзка с н€кого, когото не харесват. “е (палестинците - бел. авт.) са агресивни. ѕознавам ги, живе€  с т€х. “е не искат мир... “е ме мраз€т. «наеш ли, усещам го. –азбирам всичко, което казват. Ќе говор€ с т€х".

¬ъзможност за мирно бъдеще, за една независима палестинска държава редом до безопасен »зраел, каквато и американците, и британците и много други държави жела€т, не би могла да се по€ви без устойчива дипломатическа и политическа вол€ и решимост.

—тари€т формат от ќсло на мирни преговори между палестинци и израелци с посредничеството на —јў приключи с неуспех.

јко има следващ път, една иде€ за преговорите, спомената от висши дипломати от «апада, е да се включи палестинската независимост като основна точка в един по-широк кръг от промени в Ѕлизки€ изток. Ќа »зраел може да бъде предложена наградата на взаимното припознаване със —аудитска јраби€, ако положи усили€ за необходимите отстъпки във връзка с палестинската независимост. …ордани€ и ≈гипет биха имали решаваща рол€ като държави, постигнали траен мир с »зраел. ∆изненоважен ще бъде приносът и на  атар и на ќј≈, свръхбогатите страни от «алива.  акто и саудитците, те се нужда€т от мира в Ѕлизки€ изток, като се има предвид разходите им от стотици милиарди долари за позици€та на фактори от световен мащаб.

ј има готов план. ѕреди двадесет години саудитците предложиха на »зраел мирен план с пълно признаване и мир с арабските държави, при условие че се създаде действаща и независима палестинска държава в »вицата √аза и на «ападни€ бр€г със столица »зточен …ерусалим. “ози план отново може да бъде изведен на дневен ред с разшир€ване на съществуващите "јвраамови споразумени€" между »зраел и н€кои арабски държави, но като се включи въпросът за създаване на палестинска държава.

“ова е амбициозна иде€, ко€то н€ма как да се осъществи, без да има нови израелски и палестински лидери, които да пов€рват в този план.

јмериканците могат да бъдат посредници, макар че тр€бва да са равнопоставена страна в преговорите - нещо, което те не усп€вали да постигнат преди. » двете страни тр€бва да бъдат готови да направ€т болезнени отстъпки по отношение на свои заветни мечти, най-вече свързани с територи€та. ѕолитически бури ще връхлет€т тези лидери, които са готови да поемат рискове в името па мира.

»зраелски€т министър-председател »цхак –абин бе убит от еврейски екстремист през 1995 г., когато се опита да постигне мир с палестинците. »сл€мистки екстремист уби египетски€ президент јнуар —адат, защото той сключи мир с »зраел.

ј войната в √аза тр€бва да свърши колкото се може по-бързо. јко т€ се разрасне, в кошмарните сценарии влизат нахлуването на отча€ни палестинци през границата с ≈гипет, като се има предвид, че израелските танкове приближават, и ескалаци€та на разм€ната на огън през ливанската граница между »зраел и военизираната групировка "’избула" в пълномащабна война.

“олкова много тр€бва да се направи, за да има шанс мирът. “олкова много вече се е объркало, че мирът може просто да е невъзможен.   
(Ѕ“ј)
 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


43
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
32
0
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 6 месеца
»сл€мистите б€ха толкова щастливи на 7ми октомври, чак танцуваха по улиците.  акво им стана сега?
31
1
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 6 месеца
»сл€мистите не могат да бъдат екстрадирани, защото все още пътуване назад във времето не е възможно.
30
0
 
3
 
! ќтговори
Ѕългарин преди 6 месеца
 алкулаторке, пак се правиш на дръж ми шапката. Ќа 6.10 беше тихо и бе навечерието на подписване на (поредни€) мирен договор между »зраел и —аудитска јраби€. «а терористите от ’амас, както и за бюрократите от ќќЌ, ”Ќ¬–ј, „ , ћ«—, тоща би означавало край на заплатките и лапането. —ополите по палестинците ги показвай на балъците, дето с данъците си издържат терора.
29
6
 
3
 
! ќтговори
јнонимен преди 6 месеца
¬ойната в ”крайна също е плод на евреите, за да си продават оръжи€та и да дестабилизират ≈вропа. Ќеслучайно »зраел подкреп€ и двете страни.
28
7
 
4
 
! ќтговори
Ќ€ма мир с терористи преди 6 месеца
≈вреите все прав€т тероростични акции - € в —ири€, € в »ран € в ≈гипет а сега направо геноцид над ѕалестина....
27
6
 
3
 
! ќтговори
≈вреи - нацисти преди 6 месеца
показаха си и те рогата. Ќе разбирам какво се прав€т като и те ползват нацистките похвати на ’итлер?!
26
1
 
0
 
! ќтговори
јнонимен преди 6 месеца
»стори€та на човечеството е истори€ за това как едни хора паразитират върху други хора. Ќе се сещам за друг такъв животински вид. Ќ€мам нищо против конкретните јвтаамически религии. ѕреди т€х едни други хора много хил€долети€ са почитали други богове, а робите им са строили пирамиди
25
2
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 6 месеца
 огато приемаш за сво€ религи€ »—“ќ–»я“ј Ќј ƒ–”√ Ќј–ќƒ, рано или късно разбираш, че този друг народ е снесъл €йцата си в мозъка ти. “ози дисонанс определ€ безбройните кризи в истори€та на —редиземноморските народи след  онстантин ¬елики до днес. »маме ли избор? »махме, дадени го внук на равин наречен  арл ћаркс. «а мен е чест, че жив€х във време, което нарече религи€та опиум за народите.
24
3
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 6 месеца
≈то за това не съм фен на јвраамските религии. »де€та е единна религи€, ко€то да сплотим —редиземноморските народи плюс евроатлантическите такива. Ќа мен ми прилича на импери€ с васали.
23
0
 
0
 
! ќтговори
јнонимен преди 6 месеца
(((bruh)))
22
1
 
3
 
! ќтговори
јнонимен преди 6 месеца
“ази година тр€бваше да бъде подписано споразумение и със —аудитска јраби€.
21
1
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 6 месеца
—поразумението беше сключено 2020г.
20
4
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 6 месеца
»зраел ще спре да прилага плана си за анекси€ на териториите на «ападни€ бр€г на р. …ордан, където има израелски селища. “ова беше предвидено и в плана за Ѕлизки€ изток на —јў;ѕолагане на усили€ за справедливо и трайно уреждане на израело-палестински€ конфликт;–азработване на стратегии за сътрудничество при лечение и разработване на ваксина срещу COVID-19. “ова стана €сно от публикаци€та на “ръмп в “уитър.–азшир€ване на връзките с арабските мюсюлмански страни
19
2
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 6 месеца
Ќа 13 август »зраел и ќбединените арабски емирства сключиха мирно споразумение - първото такова от 1994 г. “о ще бъде известно като јвраамското споразумение (произхожда от концепци€та за общото начало на трите авраамически религии). —ключването му беше об€вено лично от президента ƒоналд “ръмп. ќчаква се официалното подписване да бъде през септември във ¬ашингтон, в присъствието на американски€ президент.  акво съдържа това споразумение?
18
6
 
5
 
! ќтговори
√орко на антисемити преди 6 месеца
ѕо време на война се вижда кой е на страната на истината с Ѕог като »зраел и кой е на злото с д€вола като всички антисемити-»сл€мски терористи като ѕалестинци с всичките им съучастници от »ран, Ћиван, “урци€, —ири€, …емен,  атар, ≈гипет, »рак, …ордани€, –уси€, ќќЌ, ≈— ќбама и дори Ѕайдън про-терористи с милионите подкупи,хуманитарна помощ, оръжи€ и др. помощи за терористите само и семействата им в √аза и с фалшива антисемитска пропаганда, приписваща лъжливо престъплени€та на исл€мисти на »зраел
17
5
 
7
 
! ќтговори
ѕалестинци=терористи преди 6 месеца
ƒокога се разпростран€ват наглите лъжи и измамни клевети на исл€мските терористи, престъпни арабски групи с фалшиво име ѕалестинци,подкупени от ќќЌ наето от исл€мската арабска лига неонацистки антисемитска терористична организации масови убийци, похитители, педофили, изнасилвачи, измамници, военно престъпници незаконни окупатори на 1! обещана и дадена от Ѕог св€та «ем€ само на »зраел, ко€то управл€ваните от д€вола исл€мски терористи още незаконно окупират дори след 1967 и посто€нно тероризират
16
4
 
10
 
! ќтговори
Ќ€ма мир с терористи преди 6 месеца
“олкова нагли измамници, крадци и масови убийци са исл€мските терористи и корумпирани като т€х ќќЌ про-терористи които от алчност пожелават, окупират, ограбват тероризират чужди земи с измами и терор с лъжливи обещани€ за мир, които и спазват никога, за да ги присво€т незаконно с политически машинации. Ќо горко на антисемитите т.к са врагове на Ѕога с д€волски дела срещу Ѕожи€ избран народ »зраел, чи€то 1! зем€ вкл. «ападен бр€г, ¬итлеем,столица ≈русалим, √аза, които арабите незаконно окупират
15
7
 
7
 
! ќтговори
јнонимен преди 6 месеца
јла бала.¬ече три месеца прехвалената израелска арми€ не може да победи една организаци€ ’амас.«а загубите им нито дума защото журналисти не се допускат в √аза.ясно е че супер технологичната арми€ на »зраел ще загуби.ќсвен да бомб€т цивилни нищо друго не са постигнали за тези три месеца евреите.“ехни€т провал е в пъти по гол€м от руски€.–уси€ воюва срещу 50 милионна държава а »зраел срещу 50 хил€ди от ’амас.
14
6
 
5
 
! ќтговори
тъпомер преди 6 месеца
ƒвама умници анонимни,що не си подстрижете първо неугледните бради,и кой те е пуснал теб в »зраел бре диван.
13
3
 
12
 
! ќтговори
јнонимен преди 6 месеца
"ј какви танци и радост б€ха, когато колеха евреи?" - Ќа тебе ако евреи ти убиват децата, ти кой ще колиш? “ибетците ли? Ќигерийците? ≈скимосите?  ой?