Приходите от вътрешна търговия се увеличават с 14,6%

Най-голям ръст бележи търговията с автомобили и мотоциклети – 23.1%, а търговията със стоки за домакинството и битова техника нараства с 22%
12 яну 2005 14:42,

Нетните приходи от продажби на продукция, стоки и услуги в сектор ”Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството” за периода януари – ноември 2004 г. по съпоставими цени нарастват с 14.6% в сравнение със същия период на 2003 година, съобщиха от НСИ.

Най-голям ръст бележи търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили – 17.3%, резултат от увеличението в търговията с автомобили и мотоциклети – 23.1% и в търговията с автомобилни горива и смазочни материали –12.8%.

Нарастването в търговията на едро достига 14.5%, а в търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството - 13.5%. От основните дейности в търговията на дребно по-високи темпове на растеж се наблюдават при търговията със стоки за домакинството и битова техника – 22%, с фармацевтични и медицински стоки – 12.3%, с текстил, облекло и обувки – 10.4% и други. Търговията с храни, напитки и тютюневи изделия бележи ръст от 7.3%.

През месец ноември  2004 г. реалният обем на нетните приходи нараства с 22.1% спрямо същия месец на предходната година. Увеличение се наблюдава във всички основни търговски дейности, най-голямо в търговията на едро – 23.7%. Търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили бележи ръст от 19.4%, а търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството – 15.5%.

От наблюдаваните сектори и дейности в търговията на дребно увеличението отново е значително при търговията със стоки за домакинството и битова техника - 27.8%, което до голяма степен определя и общото нарастване. При търговията с текстил, облекло и обувки и търговията с фармацевтични и медицински стоки темповете на растеж достигат съответно 11.5% и 9.1%, а при търговията с храни, напитки и тютюневи изделия увеличението е 7.7%.

В сравнение с предходния месец нетните приходи по съпоставими цени нарастват с 4.4%, като увеличението се дължи основно на реализирания прираст в търговията на едро – 5.9%, тъй като търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили нараства едва с 1.2%, а при търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството се наблюдава спад от 1.4%.


Спонсорирано съдържание