Неплатените данъци към края 2004 г. са 2,332 млрд. лв.

Некоректните платци дължат на хазната 2,332 млрд. лв. към края на миналата година
17 яну 2005 11:22,

Некоректните платци дължат на хазната 2,332 млрд. лв. към края на миналата година, съобщиха от главна данъчна дирекция.

 

През декември в публичния бюлетин на длъжниците са добавени 110 граждани и фирми, а от него са отпаднали 82 лица. Общит брой на некоректните платци е 5919 в края на миналата година.

 

Публичният бюлетин на длъжниците съдържа три списъка с некоректни данъкоплатци. В първия са имената на физически лица и фирми, които имат неплатени данъци в големи размери – над 5000 лв., длъжниците не разполагат с имущество и нямат вземания от банки и трети лица и не са се явили в данъчната администрация след изпратена покана.

 

Вторият списък съдържа имената на длъжници с неплатени данъци в големи размери, които не разполагат с имущество, което за послужи като обезпечение,   явили са се в данъчната администрация след изпратена покана, но въпреки това не предприемат действия за плащане на задълженията си.

 

Третият списък съдържа имената на лица, които разполагат с имущество (движимо или недвижимо), върху което данъчната администрация е наложила обезпечителни мерки, но лицата, включени в списъка не предприемат действия за плащане на задълженията си. 

 

През декември данъчните органи са предали на Агенцията за държавни вземания имената на 76 некоректни платци. На 110 собственици и управители на фирми с неплатени данъци е наложена забрана за напускане на страната. Oтнети са 79 задгранични паспорта.

 

Бюлетинът може да бъде видян в интернет на адрес www.taxadmin.minfin.bg


Спонсорирано съдържание