Япония ще финансира общински проекти на стойност до един млн. лв.

Общини, областни управи, болници и училища ще могат да кандидатстват за получаването на безвъзмездна финансова помощ от японското правителство.
11 фев 2005 13:46,

 Общини, областни управи, болници и училища ще могат да кандидатстват за получаването на безвъзмездна финансова помощ от японското правителство. Това предвиждат одобрените от правителството Специални условия и ред за кандидатстване, финансиране и изпълнение на проекти, съобщиха от Министерски съвет.

През 1999 г. между правителствата на България и Япония беше сключено Споразумение за предоставяне на 500 млн. йени безвъзмездна помощ на страната ни в подкрепа на структурната реформа. В него е предвидено правителството да депозира в лева на свое име в “Булбанк” сума, равна на стойността в йени, платена с цел закупуване на стоки, описани в споразумението. Депозираните средства ще бъдат използвани за икономическото и социалното развитие на страната ни.

Ще бъдат финансирани проекти, чиято стойност е от 100 000 лв. до 1 млн. лв. За проекти на държавни или общински болници максималната сума е 200 000 лв. Всички те трябва да са съобразени с приоритетите на Националния план за икономическо развитие, Националния план за регионално развитие, областните и общинските планове.

Проектите могат да включват реконструкция и изграждане на модерна инфраструктура, подобряване достъпа до съоръженията на хората с увреждания, социални и здравни услуги, с цел повишаване на жизнения стандарт и др.

Дейностите по проектите трябва да бъдат планирани и изпълнени най-късно до 30 декември 2006 г.


Спонсорирано съдържание