Стоманени тръби-98 все пак притежава акции от Стоманени тръби АД

Загубата на дружеството намалява до 212 хил. лв. за миналата година от 1,236 млн. лв. загуба за 2003 г.
23 фев 2005 11:06,

Работническо-мениджърското дружество Стоманени тръби-98 АД е прехвърлило 175 406 акции от капитала на Стоманени тръби АД, става ясно от съобщение на Българска фондова борса – София. Прехвърлянето на акциите е станало на 4 февруари.

Според това съобщение след прехвърлянето Стоманени тръби-98 притежава пряко 29,60% от капитала на Стоманени тръби. То противоречи на предишно съобщение на борсата от 10 февруари, когато се съобщаваше за прехвърляне на същия пакет акции, на същата дата. Тогава борсата съобщи, че след прехвърлянето Стоманени тръби-98 не притежава акции от Стоманени тръби АД.

РМД Стоманени тръби-98 купи 23 на сто от капитала на завода в Септември на 30 юни 1998 г. срещу 1,95 млн. долара, като 10% от цената бяха платени в брой при подписването на договора, а останалите 90% трябваше да се плащат в срок от 10 години. През юни 2000 г. РМД купува още 6,6 на сто от капитала на дружеството за 1,013 милиона лева, като отново само 10 процента от цената са платени в брой.

Така от последното съобщение на борсата от днес се оказва че Стоманени тръби-98 сега е със същия пакет, който е придобило след двете приватизационни сделки.

През 2003 г. седалището на Стоманени тръби АД е преместено от Септември в София. Според регистъра АПИС към 11 октомври 2004 г. основен акционер в дружеството е Стоманени тръби-98 с 46,60%, регистрираната във Великобретания компания Compagnie Financiere D’acier Occidentale притежава 34%, а останалите акции са разпределени между по-малки акционери.

Предметът на дейност на Стоманени тръби е производство на стоманени тръби с диаметър 152,4-1220 мм и с дебелина на стената 4,5-12 мм, кислород за технически и медицински цели, както и резервни части.

Загубата на дружеството намалява до 212 хил. лв. за миналата година от 1,236 млн. лв. загуба за 2003 г. Приходите от продажби за 2004 г. са 704 хил. лв., докато през 2003 г. приходите са били 523 хил. лв.

Капиталът на дружеството е 1,032 млн. лв., разпределен в акции с номинал един лев. В края на миналата година Стоманени тръби има задължения за 15,4 млн. лв. и вземания от клиенти и доставчици за 16,265 млн. лв.

Книжата на Стоманени тръби са се търгували на 22 февруари, когато са сключени няколко сделки на цени между един лев и 1,12 лв. Между тях е и сделка за 29 100 акции на цена 1,01 лв. В момента търсенето е на 0,78 лв. за акция, като няма предлагане.


Спонсорирано съдържание