Със 17% до 909 млн. лв. се увеличават приходите в бюджета за януари

Постъпленията от косвени данъци са 580,9 млн. лв.
10 мар 2005 14:14,
Приходите в републиканския бюджет към края на януари 2005 г. са 908,8 млн. лв., което е 16,9% повече от същия месец на миналата година, съобщиха от Министерски съвет.

Данъчните приходи са 783,4 млн. лв., което е 8,9 на сто от годишната програма.

Постъпленията от косвени данъци са 580,9 млн. лв. Това е с 18,9%, или с 92,2 млн. лв. повече от същия период на 2004 г.

Събраните преки данъци са 202,5 млн. лв. В структурно отношение те заемат 25,8 на сто относителен дял в общия размер на данъчните приходи при 27,9% през януари 2004 г.

Неданъчните приходи са 124,3 млн. лв., или 7,6% от разчетите за 2005 г.

Разходите по републиканския бюджет са 859,6 млн. лв. Нелихвените разходи са 331, 9 млн. лв. Извършените лихвени плащания през януари са 269,9 млн. лв. или 34,1 на сто от предвидените за годината.

Спрямо януари 2004 г. размерът на изразходваните средства е намалял с около 1,6%. В структурно отношение те заемат 31,4 на сто относителен дял в общите разходи по републиканския бюджет, при 32,6% през същия месец на миналата година.

Нетният размер на извършените трансфери по републиканския бюджет е 257,9 млн. лв. На общините са предоставени 112,2 млн. лв. От тях държавният трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите лица е 71,1 млн. лв., субсидията от централния бюджет е 34,4 млн. лв., а трансферът от други бюджети е 6,7 млн. лв.

На Националния осигурителен институт са преведени 104,1 млн. лв. Съдебната система е получила 14,9 млн. лв., което е с 13,6% повече в сравнение с миналата година.

Излишъкът по републиканския бюджет в края на месец януари е 49,2 млн. лв.


Спонсорирано съдържание