Мобилтел обжалва решение на КРС относно лицензия за фиксирани услуги

Въпреки създаваните трудности, Мобилтел ще компенсира забавянето и ще навлезе на фиксирания пазар
15 мар 2005 14:54,
Мобилтел ще обжалва решението на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) за издаване на индивидуална лицензия за предоставяне на фиксирани телефонни услуги, съобщиха от оператора.

На 22 декември 2004 г. Мобилтел официално поиска от КРС разрешение за развиване на собствена фиксирана мрежа. “Без да има никакво законово основание, с точка 2 от решението си КРС вменява на Мобилтел задължението да създаде отделно юридическо дружество, на което да прехвърли лицензията и всички дейности, свързани с предоставянето на фиксирана телефонна услуга”, се казва в съобщението на МТел.

Намираме за странен фактът, че след като взе решение да издаде лиценз за фиксирана услуга, на КРС беше необходим месец и половина за да ‘напечата’ лицензията ни” – коментира Николай Николов, изпълнителен директор на Мобилтел.

Подобни решения на КРС биха могли да доведат до забавяне на планирания старт на предлагане на услугата и до забавяне на развитието на конкуренцията при предоставяне на фиксирани телефонни услуги – в ущърб на интересите на потребителите, смятат от Мтел.

Въпреки създаваните трудности Мобилтел ще компенсира забавянето и ще навлезе на фиксирания пазар, добавят от оператора.


Спонсорирано съдържание