БНБ разреши на "Химимпорт" да притежава пряко 5% от ЦКБ

Заедно с останалите свързани лица - Хим Инвест Институт - Лихтенщайн, ПОАД "ЦКБ Сила" и ЗАД "Армеец" - участието на "Химимпорт" АД се разрешава да достигне общо 82,925% от капитала на банката
13 апр 2005 15:10,

Подуправителят на БНБ, ръководещ управление "Банков надзор", Емилия Миланова издаде разрешение на "Химимпорт"АД при участие в увеличението на капитала на "Централна кооперативна банка" АД (ЦКБ) да притежава пряко и самостоятелно 5 на сто от акциите с право на глас в капитала на банката и косвено чрез дъщерното си дружество "ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт" ЕАД - 67.438 на сто от акциите с право на глас, съобщиха от централната банка.

Заедно с останалите свързани с "Химимпорт" АД лица - "Хим Инвест Институт", Лихтенщайн, ПОАД "ЦКБ Сила" и ЗАД "Армеец" - участието на "Химимпорт" АД се разрешава да достигне общо 82,925 на сто от регистрирания капитал на ЦКБ, съобщава още БНБ.

БНБ е издала разрешение и на "ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт" ЕАД да притежава пряко и самостоятелно до 67,438 на сто от акциите с право на глас в капитала на "Централна кооперативна банка" АД, а заедно със свързаните с дружеството лица "Химимпорт" АД, "Хим Инвест Институт", Лихтенщайн, ПОАД "ЦКБ Сила" и ЗАД "Армеец" да участва в притежаването на общ акционерен дял от 82,925 на сто от регистрирания капитал на ЦКБ АД.


Спонсорирано съдържание