План за управление на парк „Витоша“ насърчава нови форми за туризъм

С плана се забранява строителството на територията на Природен парк „Витоша“
21 апр 2005 12:57,

Министерският съвет прие на днешното си заседание план за управление на Природен парк „Витоша“ с който се цели разнообразяване на туристическите услуги за населението, съобщиха от правителствената пресслужба. Една от главните цели на плана е и организиране на дейности, които да носят допълнителни приходи на местното население.

Предстои да бъдат разкрити нови маршрути – ботанически, орнитоложки, за хора с увреждания, както и за маунтин байк и за езда.

С плана се осигурява ефективно управление на туристическата дейност при съхраняване на биологичното и ландшафтно разнообразие. Предстои да бъде разработена единна стратегия и програма за развитие на туризма, като се реконструира наличния рекреационен сграден фонд и той да се използва за зимни и летни спортове. Ще бъде изградена система за безопасност на посетителите и действие при извънредни ситуации.

С плана се забранява строителството на територията на Природен парк „Витоша“.

Предвижда се през 2008 г. да се организира публично обсъждане на изпълнението на плана и да се предприемат действия за промяната му при необходимост.


Спонсорирано съдържание