Печалбата на Биовет за първото тримесечие намалява до 441 хил. лв.

Нетните приходи от продажби за тримесечието са в размер на 12,118 млн. лв. срещу 12,467 млн. лв. за същия период на миналата година
29 апр 2005 10:10,

Чистата печалба на дружеството за производство на ветеринарни фармацевтични продукти Биовет АД - Пещера за първото тримесечие на тази година е 441 хил. лв., докато за същия период на миналата година тя е била 828 хил. лв., показват данните от предадения в БФБ-София отчет.

Нетните приходи от продажби за тримесечието са в размер на 12,118 млн. лв. срещу 12,467 млн. лв. за същия период на миналата година. Разходите по икономически елементи се увеличават до 12,66 млн. лв. за периода от 11,57 млн. лв. за първото тримесечие на 2004 г.

Задълженията на дружеството към 31 март тази година са 27,055 млн. лв., от които 18,786 млн. лв. нетекущи пасиви, докато в края на миналата година общите задължения са били 23,525 млн. лв. Дружеството има вземания за 16,692 млн. лв. и материални запаси за 13,809 млн. лв. в края на тримесечието.

Основният капитал на дружеството е 6,783 млн. лв., а собственият - 55,006 млн. лв.

Биовет АД е основано през 1961 год. в гр. Пещера. Основният предмет на дейност е производство и търговия с ветеринарно-медицински продукти, препарати за селското стопанство и лекарствени средства за хуманната медицина. Средносписъчният брой на персонала към края на март тази година е 1023 души.

Биовет е дъщерно дружество на Българска фармацевтична компания АД, която от своя страна е дъщерна компания на Напредък Холдинг АД. Биовет АД от своя страна притежава 80% от капитала на “Биовет Европа” ООД- Италия.

Акциите на дружеството се търгуват тази сутрин на цени между 10,80 и 11,10 лв.

Авторът не притежава акции от дружеството


Спонсорирано съдържание