БНБ разреши концентрацията между “Банка Пиреос” и “Евробанк”

С концентрацията “Банка Пиреос” цели да се утвърди като „местната” банка със значително присъствие във всички страни от региона
13 май 2005 16:19,

БНБ издаде разрешение на “Банка Пиреос” АД (PIRAEUS BANK S.A.), Атина, да придобие пряко обикновени поименни акции с право на глас от капитала на “Евробанк” АД, София, в резултат на което да притежава 99,66 на сто от общия брой акции на “Евробанк”, съобщиха от централната банка.

В края на април придобиването на акциите и последващата концентрация на стопанската дейност на двете банки бе одобрена и от Комисията за защита на конкуренцията. Според нея това няма да доведе до установяване на господстващо положение, което би попречило на ефективната конкуренция на съответния пазар.

С концентрацията “Банка Пиреос” цели да се утвърди като „местната” банка със значително присъствие във всички страни от региона, главно България и Румъния, където перспективите са положителни с оглед постъпателното развитие на двете икономики и присъединяването на страните към ЕС през 2007 г.


Спонсорирано съдържание