Рекорд - Габрово дава по 0,50 лв. дивидент на акция за 2004 г.

Печалбата на дружеството за миналата година е 54 хил. лв., по-висока от 42 хил. лв. за 2003 г.
18 май 2005 11:42,

Дивидент от 0,50 лв. на акция за 2004 г. са гласували акционерите на Рекорд АД - Габрово на проведеното на 17 май Общо събрание, съобщи Българска фондова борса-София. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 3 юни.

Печалбата на дружеството за миналата година е 54 хил. лв., по-висока от 42 хил. лв. за 2003 г. Акционерите са гласували да се заделят 12 896 лв. за покриване на загуба от минали години.

На събранието са били приети докладът на управителните органи за дейността на дружеството през 2004 г., както и годишният финансов отчет на дружеството за миналата година.

Капиталът на Рекорд е 540 хил. лв., разпределен в 108 000 акции с номинал пет лева. Мажоритарен акционер в дружеството е Северкооп Гъмза Холдинг с 93,13% от капитала, Летище Пловдив има 2,32 на сто, останалите акции са притежание на индивидуални участници.

Основната сфера на дейност на дружеството е производство и търговия с обувки. Продукцията се изнася основно за Холандия и Франция, до преди две години и за Италия, но в монета износът към тази страна рязко е спаднал.

Дружеството отчита загуба от 52 хил. лв. за първото тримесечие на тази година, като тя намалява в сравнение със загубата от 91 хил. лв. за същия период на миналата година.

В последната година не са регистрирани сделки с акциите на Рекорд АД. В момента има търсене на цена 3,50 лв. за акция, но няма предлагане.


Спонсорирано съдържание

Спонсорирани публикации