КФН потвърди проспекта ИД Елана Високодоходен фонд

Дружеството ще инвестира до 80% в акции.
1 юни 2005 14:46, Мариян Йорданов

ИД Елана Високодоходен фонд АД получи одобрение на проспекта си за публично предлагане от Комисията за финансов надзор (КФН), съобщиха от комисията. Предстои стартът на търговията с акции на инвестиционното дружество на Българска фондова борса.

ИД Елана Високодоходен фонд АД ще бъде със среден към висок риск, като се очаква да носи между 30 и 50% годишна доходност на инвестиралите в него.

ИД Елана Високодоходен фонд АД е осмото инвестиционно дружество от отворен тип и шестото за инвестиции в акции.

До 80% от набраните средства от ИД Елана Високодоходен фонд АД ще се инвестират в български акции, регистрирани за търговия на БФБ - София.


Спонсорирано съдържание