Започва осребряване на собствеността на Стомана АД-Перник

Стомана Индъстри закупи стоманодобивната дейност на Стомана АД през 2001 г.
21 юли 2005 12:42, Мариян Йорданов

С решение на Пернишки окръжен съд от 7 юли 2005 г., се възобновява производството по несъстоятелност на Стомана АД, гр. Перник, прекратява се дейността на предприятието-длъжник, постановява се обща възбрана и запор върху имуществото му и се прекратяват правомощията на управителните му органи, съобщи БФБ-София.

Стомана АД-Перник се лишава от правото да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността. Съдът постановява започване на осребряване това имущество и неговото разпределение от страна на синдика Виолета Манолова.

Вижте още


Спонсорирано съдържание