Печалбата на Булстрад за шестмесечието се повишава с 18%

Брутният премиен приход на дружеството за шесмесечието е 86,42 млн. лв., докато за същияа на миналата година той е бил 59,81 млн. лв.
3 авг 2005 12:36,

Булстрад ЗПАД има печалба от 2,663 млн. лв. за първото шестмесечие на тази година, като тя се повишава със 17,94% спрямо печалбата за същия период на миналата година, когато е била 2,258 млн. лв., показват данните от неконсолидирания отчет за доходите на дружеството, предаден на Българска фондова борса - София.

Брутният премиен приход на дружеството за шестмесечието е 86,42 млн. лв., докато за същия на миналата година той е бил 59,81 млн. лв.

Вижте ощеСпонсорирано съдържание