ЕП ще обсъди зачитането на свободно движение в ЕС

Ще се обсъжда и стратегия в подкрепа на бездомните
Обновена: 13 яну 2014 09:16 | 13 яну 2014 09:15, Петя Славова
0
ЕП ще обсъди зачитането на свободно движение в ЕС
Снимка: Reuters

На първата си за годината сесия в Страсбург Европейският парламент ще обсъди въпроса за зачитането на основните права за свободно движение в ЕС. Темата е залегнала в дневния ред в сряда, а гласуването на резолюция е предвидено за четвъртък.

Евродепутатите ще оценят предприетите от Европейската комисия и от Съвета на ЕС действия по този въпрос досега, пише БТА. През декември миналата година Съветът на ЕС по правосъдие и вътрешни работи прие заключения, в които посочи, че отделните случаи на злоупотреби с правото на свободно движение трябва да бъдат решавани според съществуващото законодателство и при сътрудничество между местните и държавните власти в Общността. Чехия, Унгария, Полша и Словакия разпространиха тогава обща декларация, в която заявиха, че избирателното приложение на основните права подкопава единния пазар.

Европейската комисия оповести своята оценка за въздействието над социалните системи на приемащите страни на свободното движение на хора. Според оценката повечето от европейците, които се преместват в държава от ЕС, различна от тяхната родина, предприемат тази стъпка, за да работят. ЕК добави, че основната част от тях са по-склонни да допринасят за местната икономика от гражданите на приемащата страна, както и по-рядко да търсят социални помощи. Комисията предложи пет мерки за предотвратяване на случаите на измама със социалните фондове.

Днес ЕП ще обсъди доклад за трудовите проверки като подход за подобряването на условията на труд в Европа. В документа се отчита, че предприемането на проверки на работното място е все по-необходимо заради нарастващия брой на командированите работници в ЕС. Допълва се, че незаявеният труд оказва отрицателно въздействие върху икономиките на държавите от ЕС и финансовата устойчивост на европейския социален модел. Незаявеният труд накърнява финансирането и разпределението на социалните придобивки и обществените услуги, и принуждава засегнатите да живеят в състояние на несигурност, уязвимост и бедност, и когато работят, и когато станат на възраст, пише в документа.

Според доклада неправомерният труд води до дългосрочни последици, например до липсата на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, или до получаването на много ниски пенсионни доходи, от което следва по-голяма опасност от бедност.

Общият пазар е тясно свързан с премахването на всякаква форма на социален дъмпинг, незаявеният труд нарушава конкуренцията на вътрешния пазар, тъй като позволява едни предприятия да прибягват до нелоялна конкуренция спрямо други производители, се пояснява в доклада. Според документа незаявеният труд в ЕС е 18,8 на сто от брутния вътрешен продукт, а в някои държави надхвърля 30 процента. Отчита се, че най-често нарушенията се наблюдават в областите на строителството, охранителната дейност, почистването и домашните услуги. ЕП препоръчва засилен контрол и въвеждане на електронни системи за оценка и обмен на данни.

Също днес ЕП ще обсъди доклад за социалната закрила за самонаетите, в който се посочва, че би било полезно да се даде ясно определение на фиктивната самостоятелна заетост. В доклада се препоръчва предотвратяването на евентуални злоупотреби в това отношение, за да се избегнат нарушения на социални права на работниците, както и нарушения на конкуренцията и опасностите от социален дъмпинг. Фиктивната самостоятелна заетост е форма на частично избягване на плащането на осигурителни вноски, която трудно се открива и която подкопава устойчивостта на пенсионните системи, се отбелязва в документа. Отчита се, че през 2012 г. самостоятелната заетост представлява над 15 на сто от общата заетост в ЕС. В много държави самонаетите трудно придобиват пенсионни права, а това увеличава опасността да изпаднат в бедност, се посочва в доклада.

Утре ЕП ще обсъди програмата "Херкулес III", свързана със защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. В доклада по тази тема се препоръчва разработването на електронни платформи за увеличаване на обмена на данни за разследванията и за наблюдение върху разузнавателните дейности срещу измамите с европейски бюджетни средства. Отбелязва се, че за периода 2014-2020 г. програмата разполага с бюджет от 110 милиона евро.

В сряда ЕП ще обсъди бъдещето на споразумението за неприкосновеността на личните данни по повод разкритията около дейността на Агенцията за национална сигурност на САЩ. Евродепутатите ще разгледат и въпроса за процедура в Малта, свързана с придобиването на гражданство. Малтийското законодателство предвижда чрез "самостоятелна инвестиционна програма" чужденци да могат да купуват малтийски паспорт, при спазване на определени условия, но без да се налага да бъдат жители на държавата.

Също в сряда ЕП ще разисква докладите за напредъка към ЕС на Сърбия, Косово и Исландия. В четвъртък дневният ред включва обсъждането на промени в правилника за дейността на ЕП по повод снемането и защитата на парламентарния имунитет, както и на стратегията на ЕС в подкрепа на бездомните хора.


0
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари