Какво се крие зад фереджето

„Политики на булото” разкрива различните фактори, които довеждат до „скандала със забрадките”
7 май 2008 11:37, Елена Пенева
Какво се крие зад фереджето
Корица: Алтера

На пазара вече е новата книга от поредица „Зевгма” на издателство „Алтера” - „Политики на булото” от Джоан Уалах Скот.

Българското издание се появява едновременно с американското. Книгата е посветена на проблема със забраната на ислямските забрадки във френските обществени училища, но има и наднационален заряд.

Издаването на подобна книга е уникално събитие за българското публично пространство. Най-сетне у нас се поставя въпроса можем ли да мислим за употребата на ислямските религиозни символи без нотки на политически радикализъм.

Сериозната научна основа, върху която е изградено изследването, би могла да помогне за осмислянето на събития от нашето настояще. Става въпрос не толкова за Възродителния процес, колкото за спекулациите около отказа на ученичките Михаела и Фатме от Смолянската икономическа гимназия да свалят своите забрадки по време на час.

В книгата на Джоан Скот са разкрити различните фактори, които като съвкупност довеждат до „скандала със забрадките” - расизмът, постколониалната вина и страх, националистическите идеологии – републиканизмът, секуларизмът, абстрактният индивидуализъм и най-вече възприемането на френските норми за сексуално поведение като естествени и универсални.

Политически неудобните забрадки дават път на едно мащабно изключване на Другия, припознат като мюсюлманин, имигрант, арабин, северноафриканец и т.н.

Книгата представя многобройните начини, по които френската публичност атакува религиозната и етническа другост, без да предлага готови отговори и политически рецепти. Според Джоан Скот различието винаги ще създава проблеми за практиките на демокрацията.

Именно затова въпросът, който авторката генерално поставя, е не трябва ли вместо за асимилация да мислим за договаряне на различията: как индивиди и групи с различни интереси могат да живеят заедно.

Джоан Скот е научен сътрудник в Пристънския институт за академични изследвания. Автор на книгите: „Само парадокси предлагам. Френският феминизъм и правата на човека” (Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Right of Man, 1996), и „Паритет. Равенството между половете и кризата на френския универсализъм” (Parité: Sexual Equality and the Crisis of French Universalism, 2005).

На български език е публикуван сборник с избрани статии на Джоан Скот „Ехо-фантазия. Историята и конструирането на идентичността” (2005).

Издава: Алтера


Спонсорирано съдържание