» детските градини стартират дистанционно обучение

ћќЌ посочва, че дейностите са с препоръчителен характер
11 апр 2020 08:30, ѕет€ —лавова
26
» детските градини стартират дистанционно обучение
—нимка: pexels.com

ѕодобно на учениците, децата в детските градини също ще се включат в дистанционно обучение по един или два пъти в седмицата спр€мо възрастта си.

“ова предлагат от образователното министерство и националното сдружение на общините с писмо до кметовете на общини, зам.-кметовете и експертите по образование в общините във връзка с преустановените присъствени зан€ти€ в училища и детски градини. ÷елта е по-малко изоставане в придобиване на компетентностите, необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование и за развитието му като личност, посочат те.

¬ писмото се уточн€ва, че учителите ще работ€т съвместно с родителите през платформи, приложени€, електронни пощи. «а целта те тр€бва да и предостав€т разработени материали, видеа и аудиофайлове, с помощта на които чрез различни игрови ситуации вкъщи децата да развиват логическо мислене, да комуникират, да твор€т и да поддържат физическа активност, съобщава "ћонитор".

”чителите от детските градини могат да отговар€т на въпроси на родителите, да им оправ€т препоръки, да сподел€т идеи за изобразителна и приложна работа, да ги насочат към дидактични игри, образователни ресурси и допълнителни източници на информаци€. ¬ писмото се уточн€ва, че  използването на електронни устройства е възможност само за хлапетата в предучилищна възраст и то само ако родителите са пожелали това

ƒецата обаче не тр€бва да работ€т пред екрана или да сто€т пред монитора, таблета или телефона повече от 20-30 минути дневно. –одителите пък от сво€ страна не са задължени да дават отчет за изпълнението на различните дейности.

ќще по темата

¬ занимани€та на хлапетата от трета и четвърта група педагозите могат да се включат два дни в седмицата, с другите три да ползват платен отпуск, посочват авторите на писмото. —ледващата пък да работ€т 3 дни и да почиват 2. «а малчуганите от първа и втора група се препоръчва само един ден със занимани€ от учител, а останалите 4 да бъдат в платен отпуск. ¬ същи€ режим на работа при необходимост могат да се включат и психолози и педагогически съветници. "Ќеобходимостта от заместващи занимани€ и конкретни€т начин за поддържане на процеса на взаимодействие с децата в предучилищното образование са по преценка на детските градини при отчитане на интернет свързаността, наличните ресурси и техника, както и дигиталните умени€ на участниците.

¬ детските градини, където родителите на децата не притежават умени€ с електронни устройства или не разполагат с такива, в комуникаци€та може да се включват образователни медиатори и непедагогически персонал", пише още в препоръките за педагогическо взаимодействие.

ƒо възстанов€ване на присъствените занимани€ непедагогически€т персонал пък може да се заеме с текущи дейности в сградите на детските градини – хигиенизиране, освежаване и дребни ремонти, грижа за дворните пространства. “е могат и да нос€т дидактически материали на родителите, ако те пожела€т.

—лужителите в центровете за подкрепа на личностното развитие (÷ѕЋ–) също могат да работ€т два дни и да ползват три платен отпуск. ѕри из€вено желание от родител, класен ръководител или директор те могат да окажат логопедична подкрепа, кариерно ориентиране или дейности по интереси. "ƒейностите се провеждат преимуществено в периода 13-16 април в неработните дни", се посочва в писмото.

ћќЌ и сдружението на общините посочват, че дейностите в детските градини имат препоръчителен характер.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


26
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
25
1
 
0
 
! ќтговори
Xaxaxa преди 3 години
ƒааа тези платени отпуски са бездънна €ма!!!
24
1
 
8
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 години
ƒо јнонимен 20ѕ≈–—ќЌјЋј  ј  “ќ„Ќќ ”„ј—“¬јЎ≈ ¬ ќЅ» ќЋ ј“ј, «ј ”„»“≈Ћ ј“ј  ј  ƒј ≈ѕ–ќЅЋ≈ћј ≈ „≈ —≈ ƒј¬ј“ » ѕќЋ”„ј¬ј“ «јѕЋј“»¬Џѕ–ќ—ј ≈ ћќ–јЋЌќ ≈“»„≈Ќ Ќ≈ —јћќ ѕ–ј “»„≈Ќ
23
3
 
4
 
! ќтговори
Ћюбка преди 3 години
Ќе забрав€йте, че учителите имат най дълги€ платен отпуск оти 56 дни! ой друг го има в държавата! Ќе всички родители не са в момента на работа, има такива който работ€т,кой ще занимава с техните деца!
22
8
 
7
 
! ќтговори
975 преди 3 години
ћоже и да съм невеж, но мъничко ум имам. јз също съм "за" дист. обуч. “о обаче, за малко дете е 1-2 часа дневно. Ќе тр€бва това да коства на данъкоплатеца 1500 лв. месечно. «аплата е за положен труд. ¬сички плащаме цена, а вие?! Ќе съм чул за учител доброволец или дарител. «атова, на 4 часа и икономии за по-смислени неща, от каквито имаме нужда, особено днес.“о, образованието, и до сега толкова струваше, пари,пари, пари.Ќе се хабете да ме коментирате, все пак сте учители, не очаквам полож. палец
21
6
 
7
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 години
 ъм номер 975 само един невеж човек като теб може да напише такъв коментар
20
6
 
3
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 години
Ќищо, че децата ви вис€т по ц€л ден пред телефоните. Ќо щом вие тр€бва да се занимавате с т€х и да ги обучавате,тогава не може. јз съм родител на дете 4 група и съм "за" дистанционното обучение. ¬ петък направихме един урок по "ќколен св€т" и на детето много й хареса.
19
3
 
8
 
! ќтговори
123 преди 3 години
ƒо 975: “и н€кога работил/а ли си с деца? ƒа, лесно е да съдиш. ўом е толкова лесна работа, учи, стани учител в детска градина и след това ще кибичиш по 4 часа в нета и ще си взимаш огромните заплати. ”спех ти жела€. 😀
18
22
 
10
 
! ќтговори
975 преди 3 години
Ќе стига, че имат почти три месеца платен отпуск; че работ€т реално по 3-4 часа на ден; че вземат незаслужено високи заплати, а само кибичат в нета, сега пък ще работ€т по 1 час на ден срещу надник 60 лв. ѕари, наши пари, а реално занимани€та ще си провеждаме ние. ѕосле, "затвар€ме градината, щото тр€бва да се ползват отпуски"» пак ние. ¬ дни, когато хората останаха без работа и н€мат пари да нахран€т децата си, по-добре учителите да са на 4 часа, пак ще вземат повече от минимална заплата.
17
6
 
21
 
! ќтговори
Pipi преди 3 години
јз не съм съгласна, фективно отчитане на дейност и пестене на и без това доста дни за отпуск в годината. Ћично мнение. —амо да не кажат, че л€тото и градините затвар€т.
16
2
 
11
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 години
’ј’ј’ј, елате сега и об€снете на ц....те какво е дистанционно обучение!!!те през другото време не ги пращат на градина
15
10
 
11
 
! ќтговори
roki преди 3 години
“о пък каквото и да се предложи му намирате веднага кусури.“акава негативна мисъл не е здравословна.ћоже би положителното е, че сега е време да оцените труда на "елементарните"учители??????
14
0
 
5
 
! ќтговори
–амщон преди 3 години
ѕрочети медиатор и се сети... Ќорвежките ни събрат€.
13
4
 
14
 
! ќтговори
—амо питам преди 3 години
“и€ пък психолози какво пък ще обучават малки деца? Ќа психоза ли?
12
4
 
28
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 години
абе тези министри акъл имат ли???те учениците не се справ€т с дистанционното обучение, сега и малките!!!“ќ¬ј —ј ѕЏЋЌ» √Ћ”ѕќ—“»
11
0
 
21
 
! ќтговори
ƒо 8 преди 3 години
Ќеграмотен си ти. ƒе“—ка градина е правилното. »два от дете,детски.
10
5
 
14
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 години
 акво казва основни€ закон може ли да се дава и съответно да се получава заплата за фиктивно присъствие защото нали заплатата олицетвор€ва труда.
9
2
 
20
 
! ќтговори
Ѕааа го преди 3 години
√лупости под шипкови€ храст!
8
36
 
6
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 години
ѕише се децка градина, защото идва от деца.
7
4
 
26
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 години
» детските градини стартират дистанционно обучение-------------“ова ¬иц ли е?????
6
3
 
30
 
! ќтговори
Totenkopf преди 3 години
—тартират.. ахахахахахах що не стартират космическа програма направо.