Започват проверки за условията на труд в предприятията от енергетиката

Проверките ще установят до каква степен във всяко от инспектираните предприятия условията на труд са приведени в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
3 окт 2005 12:34,
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” (ГИТ) започва национална кампания, по време на която ще бъдат проверени условията на труд в основни предприятия от отрасъл енергетика – топлофикационните компании и топлоелектрическите централи. Кампанията стартира от днес, 3 октомври, и ще продължи до 28 октомври, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.

Проверките ще установят до каква степен във всяко от инспектираните предприятия условията на труд са приведени в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Ще бъде преценена създадената организация за управление на дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа и доколко тя е интегрирана в общата бизнес-политика на предприятието, както и доколко ефективно длъжностните лица и органите по здраве и безопасност изпълняват задълженията си, уточняват от министерството.

Специално внимание ще бъде отделено за проверка на оценката на професионалните рискове, предприетите мерки за тяхното намаляване, предотвратяване и ограничаване, безопасната експлоатация на технологичното оборудване, наличието на аварийни планове и проиграване на възможни аварийни ситуации, осигуряването на специално работно облекло, колективни и лични предпазни средства, осигуряването на обслужване на работниците от Службите по трудова медицина и провеждане на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи.


Спонсорирано съдържание