"Заедно с теб" - БОРИКА и SOS Детски селища България стартират съвместен проект в подкрепа на деца от уязвими групи

Достъпът до качествено образование е един от най-съществените въпроси пред нашето общество
Спонсорирано съдържание | Обновена: 29 яну 2018 16:56 | 29 яну 2018 16:55, Мартин Иванов
"Заедно с теб" - БОРИКА и SOS Детски селища България стартират съвместен проект в подкрепа на деца от уязвими групи

Картовият и платежен оператор БОРИКА и SOS Детски селища си подават ръка, за да гарантират образованието на децата в риск. Проектът "Заедно с теб" е съвместна инициатива на БОРИКА и Сдружение SOS Детски селища България, фокусирана върху образованието и развитието на деца, лишени от родителска грижа или в риск да я изгубят. Проектът е дългосрочен и стартира в началото на февруари 2018 г.

Основните целите, които организаторите си поставят, са:

  • Повишаване степента на включване в образователната система на деца в неравностойно социално положение
  • Повишаване мотивацията на децата за посещение на училище чрез включване в училищни извънкласни дейности, развитие на таланти и нови умения
  • Превенция на емоционално-поведенчески прояви чрез идентифициране на проблеми в развитието и възпитанието на децата и специализирана работа по тях

"Заедно с теб" обхваща над 100 деца в училищна възраст, растящи в SOS приемни семейства в София, Перник и SOS Детско селище Трявна, както и на над 250 деца в училищна възраст, които са подкрепяни чрез SOS Центровете за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново и Габрово.

Дейностите, част от проекта, са фокусирани в три основни направления: Индивидуална и групова работа със специалисти, Развитие на умения и таланти и Извънучебна дейност.

Изграждането у децата на положителна нагласа към училище и към тях самите е продължителен процес. "Заедно с теб" е заложен като дългосрочен проект, плод на доброто намерение, социалната отговорност, взаимното доверие и компетенции на БОРИКА и SOS Детски селища България. Проектът ще осигури реални шансове за връщане в училище на децата, подлежащи на задължително образование, ще работи за повишаване на грамотността им, ще се повиши тяхната социализация, умения и самооценката на децата, вследствие на което и качеството им на живот.

"Достъпът до качествено образование е един от най-съществените въпроси пред нашето общество, а уязвимите групи имат нужда от специално внимание", споделя Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА. "Неслучайно проектът носи името "Заедно с теб" – целта е всяко дете да получи индивидуална подкрепа и мотивация. Заедно с децата, екип от специалисти и доброволци от БОРИКА, ще учим, спортуваме, развиваме таланти", допълва още той.   

"В лицето на БОРИКА ние сме открили дългосрочен съюзник и ценен приятел, с когото  работим заедно в името на едно по-добро бъдеще за децата и младежите, лишени от родителска грижа в България. Общите ни ценности допринасят за устойчиво партньорство и реализиране на съвместни проекти", разказва Пламен Стоянов, национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България.

За SOS Детски селища България:
SOS Детски селища e първата организация в България, която преди 27 години започва да осигурява грижа в приемни семейство за деца, лишени от родители и да работи по превенция на изоставянето на деца от биологичните им семейства. За този период повече от 500 деца без родители са получили своя втори шанс да пораснат в истинско семейство, а близо 5200 деца  - да запазят и заздравят своето биологично такова. SOS Детски селища България е част от глобалната мрежа на SOS Children’s Villages International, една от най-изтъкнатите международни организации, която полага директна грижа за над 1 милион деца в риск в 135 страни по света.

За БОРИКА АД:
БОРИКА АД е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България и лидер в предоставянето на услуги за банковия сектор. Приоритет на дружеството е осигуряването на съвременна картова и платежна среда за финансовите институции, в полза на техните клиенти. Важно място в портфолиото на компанията заемат иновативните fintech продукти за крайни клиенти, като електронен подпис B-trust, електронна фактура Е-faktura, парични преводи през банкомат Cash-M и приложение за мобилни плащания Mobi-B. Вече 50 години БОРИКА е доверен партньор на банките и бизнеса в предлагането на разнообразни и надеждни финансови услуги.


Още от
Спонсорирано съдържание