Внедряват най-много иновации в производството на лекарства

41% от оборота на фирми с продуктови иновации идва от чужбина
1
Внедряват най-много иновации в производството на лекарства
Снимка: flickr

30.1% от предприятията с 10 и повече заети осъществяват иновационна дейност през периода 2016 - 2018 г. , като в сравнение с предходното изследване (2014 - 2016 г.) иновационната им активност се увеличава с 2.9 пункта (от 27.2 на 30.1%).

Ръст се наблюдава както при предприятията в индустриалния сектор, така и при тези в сектора на услугите - съответно с 3.7 и 2.5 пункта, по данни на НСИ.

Иновационната активност на предприятията в индустрията (35.3%) е по-висока, отколкото на предприятията, предоставящи услуги (24.6%). Най-голям е делът на иновационно активните предприятия в групата на големите предприятия (с 250 и повече заети лица) - 76.1%.

В 29.2% от иновационно активните предприятия повече от половината заети лица са с висше образование, докато в предприятията без иновационна дейност този дял е 17.3%.

През наблюдавания период 18.4% oт всички предприятия реализират продуктови иновации (нови или усъвършенствани стоки и услуги), а 20.8% внедряват нови или усъвършенствани бизнес процеси.

Най-голям е делът на тези, които през периода 2016 - 2018 г. реализират на пазара само нови или усъвършенствани стоки - 48.3%. Нови или усъвършенствани услуги предоставят 27.5% от предприятията, а едновременно нови или усъвършенствани стоки и услуги - 24.2%.

Повече от половината (51.5%) oт предприятията с продуктови иновации реализират стоки или услуги, които са нови не само за тях, но и за пазара, т.е. не са били предлагани преди това от техните конкуренти.

През 2018 г. 41.3% от оборота на иновационно активните предприятия е реализиран от продажби на чуждестранни клиенти, като 26.5% се дължи на клиенти от държави - членки на Европейския съюз, и на Европейската асоциация за свободна търговия, а 14.8% - на клиенти от други държави. Клиентите от България формират 58.7% от оборота на иновационно активните предприятия, докато при предприятията, които нямат иновационна дейност, този дял е по-висок - 72.5%.

Икономическата дейност в индустрията, в която има най-висок дял на иновационно активни предприятия, е „Производство на лекарствени вещества и продукти“ (66.7%).

В сектора на услугите след „Научноизследователската и развойна дейност“ (НИРД), в която всички предприятия са иновативни, тъй като НИРД е вид иновационна дейност, се нареждат дейностите в областта на информационните технологии (56.7%).


1
Още от Общество
Пенсиите по-високи с 6,7% от днес, минималната става 250 лв.
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
1
2
 
1
 
! Отговори
А браво :) преди 1 седмица
най- обичам лекарства да похапвам ! ;)

Спонсорирани публикации