Работодатели задължени да застраховат 240 хил. работници и служители

Условията и редът, по които ще се задължават работодателите да застраховат работниците си, ще се определят с акт на Министерския съвет, приеха депутатите
8 сеп 2005 13:01,
Около 240 000 работници и служители, извършващи работа, при която съществува опасност за живота и за здравето им, ще трябва да бъдат застраховани задължително за риска "Трудова злополука" за сметка на работодателя си. Народните представители приеха днес на второ четене промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, които предвиждат задължителна застраховка "Трудова злополука" за сметка на работодателите.

Сред работниците, които трябва да имат задължителна застраховка, са заетите в строителството, мините и химическата промишленост, уточни пред журналисти председателят на парламентарната комисия по труда и социалната политика Хасан Адемов. Той отбеляза, че застраховането за трудова злополука ще отчита само производствена злополука, която е станала в процеса на работата.

Условията и редът, по които ще се задължават работодателите да застраховат работниците си, ще се определят с акт на Министерския съвет, приеха депутатите. Според промените в закона при определянето на условията и реда ще се отчитат осъществяваната икономическа дейност на предприятието и средното ниво на коефициентите за честота и тежест на трудовите злополуки.

Промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд предвиждат още работодателите да осигурят медицинско наблюдение и обслужване на всички работници и служители, независимо от времетраенето на трудовия им договор. Според измененията работодателите се задължават да дават на работниците на срочен трудов договор информация за рисковете за здравето и за безопасността им, да предприемат мерки за отстраняване и контролиране на рисковете в работата им и да им осигурят обучение по здравословни условия на труд.


Спонсорирано съдържание