До 4 години ще могат да работят чиновниците ни в институции от ЕС

За периода, в който български държавен служител работи временно в органи на ЕС, той ще продължава да получава основната си месечна заплата в България
8 фев 2008 10:50,
До 4 години ще могат да работят чиновниците ни в институции от ЕС
Снимка: СВ

От 6 месеца до 4 години ще могат да работят българските държавни служители в институции от Европейския съюз (ЕС), гласят приети на първо четене изменения в Закона за държавния служител.

За периода, в който български държавен служител работи временно в органи на ЕС, той ще продължава да получава основната си месечна заплата в България.

След изтичането на срока на изпълнение на длъжността му в институцията на ЕС, както и в случаите на предсрочно прекратяване, държавният служител ще заема предишната си длъжност, а ако тя е съкратена, ще му се предлага равностойна позиция.

Ако на мястото му е назначен заместник от същата администрация, той има право след изтичане на срока на заместването, да заеме предишната си длъжност.

Законопроектът предвижда ползване на едногодишен неплатен отпуск на държавен служител, който е в правоотношение с институция на ЕС по своя инициатива.

Граждани на държави членки на ЕС, на държави - страни по споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на Швейцария, ще могат да заемат длъжности в българската държавна администрация при условията и по реда, валидни за българските граждани.

Това не се отнася за позициите на висши държавни служители, както и на длъжностите, свързани с изпълнението на функции в сфери, свързани с националния суверенитет - отбрана, обществен ред, външна политика, национална сигурност и опазване на държавната тайна.


Спонсорирано съдържание