Ето го! МВнР публикува договора за добросъседство с Македония

Според него двете страни няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга
26 юли 2017 22:04, Красимир Ангелов
146
Ето го! МВнР публикува договора за добросъседство с Македония
Снимка: БТА

Министерството на външните работи публикува на интернет страницата си "Проекта на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония", съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Договорът трябва да бъде подписан между двете страни в Скопие на 2 август.

Още по темата
Dnes.bg публикува основното в проекта на договор. Ето го и него:

Изхождайки от общия стремеж за по-нататъшно развитие на добросъседството, приятелството и сътрудничеството между двете държави,

Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие, разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите на техните държави,

Вярвайки, че всестранното развитие и задълбочаване на приятелските, добросъседски отношения между тях отговаря на интересите на народите на Република България и Република Македония,

Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа,

Приветствайки стремежа на Република Македония за интеграция в европейските и евроатлантическите структури,

Вярвайки, че конструктивният диалог по всички аспекти на двустранните отношения, както и по регионални и международни въпроси ще допринесе за по-нататъшното развитие на връзките между двете държави на равноправна основа,

Потвърждавайки фундаменталното значение на Съвместната декларация от 22 февруари 1999 г. в отношенията между двете държави,

Имайки предвид общата им история, която свързва двете държави и народите им,

Зачитайки принципите на Устава на Организацията на обединените нации и документите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа,
1/6

както и демократичните принципи, залегнали в актовете на Съвета на Европа,

Се договориха за следното:

Член 1

Двете Договарящи се страни ще развиват всестранни отношения помежду си в съответствие с основните принципи на международното право и добросъседството.

Член 2

1. Двете Договарящи се страни ще си сътрудничат в рамките на Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и други международни организации и форуми.
2. Двете Договарящи се страни ще развиват сътрудничеството помежду си в областта на европейската и евроатлантическата интеграция, насочено към успешната подготовка на Република Македония за присъединяването й към Европейския съюз и НАТО. Българската страна ще споделя своя опит с цел да съдейства на Република Македония да изпълни необходимите критерии за членство в Европейския съюз и ще подкрепя Република Македония за получаване на покана за членство в НАТО, съгласно съответните решения от срещите на върха на НАТО.

Член 3

Двете Договарящи се страни ще съдействат за развитието на сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за укрепване на разбирателството, мира и стабилността в региона и при осъществяването на регионални проекти, като част от процеса за създаване на единна Европа.

Член 4

1. Двете Договарящи се страни ще поддържат контакти и ще провеждат срещи между представителите на органите на държавната власт на различни равнища за развитието на приятелските отношения и сътрудничеството.
2. Двете Договарящи се страни ще съдействат за поддържане на контактите между местните власти и гражданите на двете страни.

Член 5

Имайки предвид географската си близост, двете Договарящи се страни ще се стремят да създават необходимите правни, икономически, финансови и търговски условия за осигуряване на възможно най-широко движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните инвестиции и ще осигуряват тяхната защита.

Член 6

Двете Договарящи се страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма.

Член 7

1. Двете Договарящи се страни ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в рамките на регионалните инфраструктурни проекти.
2. Двете Договарящи се страни ще се стремят към облекчаване на митническите и гранични формалности за пътниците и стоките, които се придвижват между тях.

Член 8

1. Двете Договарящи се страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта.
2. В срок най-късно до три месеца от влизането на настоящия договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси,
за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития. Комисията представя пред правителствата на Договарящите се страни ежегодни доклади за своята работа.

3. Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепване на добросъседските отношения в духа на европейските ценности.

Член 9

Двете Договарящи се страни ще полагат усилия за свободно разпространяване на информация, като насърчават и развиват сътрудничеството в областта на средствата за масово осведомяване чрез използване на възможностите на съвременните комуникационни средства. Те се ангажират в защитата на авторските и интелектуалните права на творците от двете страни.

Член 10

Двете Договарящи се страни ще разширяват сътрудничеството си в правната и консулска област и по-специално по граждански, наказателни и административни въпроси, както и за решаване на хуманитарни и социални проблеми на техните граждани.

Член 11

1. Нито една от Договарящите се страни няма да предприема, подтиква и поддържа действия, насочени срещу другата страна, които имат неприятелски характер.
2. Нито една от Договарящите се страни няма да допуска нейната територия да бъде използвана срещу другата от организации и групи, които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки и застрашаващи спокойствието и сигурността на другата Договаряща се страна действия.
3. Двете Договарящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо друга.
4. Всяка от Договарящите се страни има право да защитава правата и интересите на своите граждани, на територията на другата страна, в съответствие с международното право.
5. Република Македония потвърждава, че нищо от нейната Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Македония.

6. Двете Договарящи се страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения.

Член 12

1. В рамките на 3 месеца от влизането в сила на този Договор, двете Договарящи се страни ще учредят Съвместна междуправителствена комисия. Комисията се съпредседателства от министрите на външните работи и включва висши официални представители на двете Договарящи се страни.
2. Съвместната междуправителствена комисия ще провежда редовни срещи един път годишно, с цел преглед на ефективното прилагане на този Договор, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси. Всяка от Договарящите се страни може, при необходимост, да предложи организирането на допълнителни срещи на Съвместната междуправителствена комисия.

Член 13

1. Този Договор подлежи на ратификация съгласно конституционните изисквания на Договарящите се страни. Този Договор влиза в сила на датата на размяна на ратификационните документи на двете Договарящите се страни и остава в сила за неопределен период от време.
2. Този Договор може да бъде изменян с писменото съгласие между двете Договарящите се страни. Измененията се договарят по дипломатически път и влизат в сила в съответствие с алинея 1 на този член.
3. Всяка Договаряща се страна може да прекрати Договора чрез изпращане на писмено уведомление до другата Договаряща се страна.
Договорът ще престане да бъде в сила една година след датата на получаване на това уведомление.

Член 14

Този Договор по никакъв начин няма да бъде тълкуван така, че да противоречи на двустранни или многостранни договори, по които двете Договарящи се страни са страни.


146
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
91
11
 
8
 
! Отговори
до Някой преди 4 години
Абсолютно си прав! Повече доверие мога да имам на отровна змия, отколкото на македонец!
90
1
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Тоя договор има ли нещо общо с посещението на китайския американец преди ден-два.
89
7
 
24
 
! Отговори
Някой преди 4 години
Едно ще Ви кажа - От личен опит. Видях и чух със собствените си уши и очи. Почти всички "македонци" се държат с нас като най- зли врагове. Имат ни едва ли не за заплаха N1. Считат ни за нагли агресори, и за (едва ли не) *** и недоразвити диваци. Това видях и чух аз и никой неможе да ме убеди в друго. Останалото е (поне за мен) пропаганда на криво разбрана глобализация, и преодоляване на "етническа нетърпимост". Те не ни броят за хора (в прав текст)! Който невярва да отиде да види сам (като мен)
88
0
 
16
 
! Отговори
Борис Бойков преди 4 години
Миленко Неделковски вече наруши чл.11, ал.2 от този договор. Какво следва оттук?
87
0
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Това все едно една ви ръка да иска да x дадете автономия от цялото ви тяло и вие да сте съгласенDDВсе пак Балгария е необходимото и достатъчно условия, за да се иска деbениране на Македония.Значи ако няма България- няма и МакедонияDD
86
2
 
21
 
! Отговори
morelini преди 4 години
Член 1...До 1945 год.е нямало държавата Македония а е имало държавата България.До тази година всички македонци са били българи.Член 2..Македонският език е диалект на бългаският.Член 3..Договора е вечен който го наруши губи всички придобивки добити по време на договора.Член 4...Да се спазват всички останали 11 члена.Е те това е моят проектодоговор....Предатели...
85
26
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Nie sme braka so srbite i toa ke bide. Ne vi sakame ni dogovorot,ni vas.
84
1
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Луната чия е при това положение?За да го уточните ,в рамките на договора, трябва двете държави да създадат Междупланетна комисия.А с буквата Й кво ще правите?
83
1
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Голям рев. И защо? Защото, въпреки ухажването на Путин и дрънканиците за това, че кирилицата е измислена от македонците, макетата решиха все пак да тръгнат към ЕС.
82
1
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Александър македонски "е общ" като Мара общата, а Орфей частен ли е?
81
7
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
На тиквата требва да му закачат зловещ надпис като на цигарите.
80
1
 
11
 
! Отговори
шматка преди 4 години
До 96Признаването на общи събития и личности означава признаване на общо минало и корени.
79
7
 
9
 
! Отговори
Герчо с тамбурата преди 4 години
До Анонимен101Договор с македонците добре1 а ЩЕ ИМА ЛИ ДОГОВОРИ И С НАС ТРАКИЙЦИТЕ, рОДОПЧАНИТЕ, зАБРАВИХ ШОПИТЕ,МИЗИЙЦИТЕ,ДОБРУДЖАНЦИ, СТРАНДЖАНЦИ, БАЛКАНЛИИТЕ.ОТИ НАС НИ НАПЪЖДАТЕ, А ПРЕГРЪЩАТЕ САМО МАКЕТАТА НА МАЙКА. И ние искаме топличко о т пазухата на МАЙКА БЪЛГАРИЯ1
78
0
 
7
 
! Отговори
до 97 преди 4 години
Не бе, Александър МАКЕДОНСКИ е бил тракийски цар и столицата му е била Ямбол. После Харманли.
77
6
 
28
 
! Отговори
СС преди 4 години
Ние сме уникална държава, току-що подписахме договор със себе си?! :) :)Скоро чакам и договор между Тракия и Добруджа.
76
5
 
15
 
! Отговори
шматка преди 4 години
До 83Браво колега.Един адекватен коментар.Ще те допълня .Бърка и на сръбския шовинизъм.Нашата обща исторшя означава че македонците отричат малко по малко общата си история със Сърбия.Безспорен успех на нашата дипломация
75
5
 
19
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Добре е, договор между България и България?!
74
2
 
17
 
! Отговори
Мдаа преди 4 години
Анонимен написа: "общата" ни история стана като турското "присъствие"БРАВО!
73
3
 
3
 
! Отговори
до 94 преди 4 години
Сбъркал си словореда - не българите, а тия от областта мразят.
72
3
 
15
 
! Отговори
Анонимен преди 4 години
Щом историята ни е обща, значи Александър Македонски е български пълководец. Така ли?