Сметната палата: В "Автомагистрали" има непрозрачност на парите за обществените поръчки

Извършен е одит на дружеството за 4 години
2 юни 2021 12:29, Анисия Иванова
53
Сметната палата: В "Автомагистрали" има непрозрачност на парите за обществените поръчки
Снимка: БГНЕС

"Автомагистрали" ЕАД е сключвало договори с трети лица за изпълнение на договорите, които са му възлагани по облекчен ред. Сметната палата извърши одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на "Автомагистрали" ЕАД за 4 години - периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2020 г., съобщиха от палатата.

Одитът бе възложен на Сметната палата с решение на 44-то Народно събрание от 16 декември 2020 г.

Установените факти и обстоятелства, както и констатираните пропуски и слабости във вътрешните правила на дружеството не дават увереност, че "Автомагистрали" ЕАД разходва ефективно, конкурентно и прозрачно публичните средства за изпълнението на възложените му значителни по обем и сложност дейности, за които не разполага с достатъчен собствен капацитет.

През одитирания период "Автомагистрали" ЕАД изпълнява 14 договора за обществени поръчки на обща стойност 3 768 836 хил. лв. без ДДС, 12 от които са сключени с Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), и 2 - с Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Шест от изпълняваните от "Автомагистрали" ЕАД договори са възложени без провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки, чрез "in house" възлагане на основание чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП.

От тях четири договора по този ред на възлагане са сключени между "Автомагистрали" ЕАД и АПИ за изпълнение на значителни по обем и сложност работи, свързани със строително-монтажни дейности по укрепване на обекти, изграждане, доизграждане и модернизация на участъци от републиканската пътна мрежа. Общата им стойност е 3 652 036 хил. лева без ДДС, което е 96,9 на сто от общата стойност на всички изпълнявани от "Автомагистрали" ЕАД договори през одитирания период.

"Автомагистрали" ЕАД е избран за изпълнител на тези договори по реда на едно от изключенията, приложими за публични възложители (чл.14, ал.1, т.6 от ЗОП), при което не се изисква провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. Този ред на възлагане е приложим в случай, че изпълнителят е юридическо лице, което кумулативно отговаря на посочените условия в чл.14, ал.1, т.6 във връзка с чл.14, ал.1, т.5 от ЗОП.

Чрез прилагане на посоченото изключение от ЗОП целият публичен ресурс, с който се финансира изпълнението на договорите, се насочва към едно дружество - "Автомагистрали" ЕАД, което следва доказано да разполага с необходимите ресурси и капацитет за изпълнение на възложените дейности. "Автомагистрали" ЕАД е избрано за изпълнител по този облекчен ред именно защото дружеството отговаря на посочените в закона условия и същото следва да изпълни дейностите по договорите, а не да ги превъзлага на трети лица.

От анализа на капацитета на "Автомагистрали" ЕАД е видно, че собствените ресурси на "Автомагистрали" ЕАД не са достатъчни за цялостно изпълнение на възложените му дейности.

За изпълнение на значителните по обем и сложност инфраструктурни обекти, които са възложени на "Автомагистрали" ЕАД в припокриващи се периоди за тяхното изпълнение (основно 2019 и 2020 години), дружеството е сключило редица договори с трети лица. По този начин значителна част от възложените поръчки на "Автомагистрали" ЕАД е превъзложена и изпълнителят по договорите "Автомагистрали" ЕАД е заменен.

"Автомагистрали" ЕАД е избран за изпълнител по облекчен ред като отговарящо на посочените в закона условия и следва да изпълни дейностите по договорите, а не да ги превъзлага на трети лица.

Например по договор РД-33-14/23.10.2019 г. с предмет "Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления", от "Автомагистрали" ЕАД са сключени 129 договора с 30 външни за дружеството лица (трети лица) на обща стойност 411 666 хил. лв. без ДДС, което представлява близо 87 на сто от цената за изпълнение на основния договор. На третите лица са платени авансово значителни финансови средства, чийто общ размер възлиза на 180 790 372 лв. с ДДС.

Авансови суми са предоставяни дори и за обекти, за които към края на одитирания период няма получени задания за проектиране от възложителя АПИ. По този начин на третите лица е дадена възможност да разполагат за неопределен период от време с голям публичен финансов ресурс, без да има каквото и да е насрещно изпълнение на строително-монтажни работи, с изключение на един обект, по който има междинно изпълнение.

Подробна информация за сключените договори с трети лица - предмет и стойност на договорите, извършени плащания, включително авансови плащания, е представена в одитния доклад и приложенията към него. Външните за дружеството изпълнители, доставчици и контрагенти са избирани по вътрешен ред и правила, при което са установени пропуски: липса на изисквания за осигуряване на публичност на действията по подбор на външни изпълнители; липса на конкретни и/или допустими критерии, които да се прилагат при подбора; приоритетен избор на външните лица от списък с контрагенти, с които дружеството вече има сключени договори и/или рамкови споразумения; липса на изисквания и ред за извършване на проверка за свързаност по смисъла на параграф 1, т. 3 от ДОПК между ръководството и служителите и лицата, на които се възлагат дейности, както и между лицата, участващи в подбора на външни изпълнители и контрагенти. Поради това не е осигурена достатъчна конкуренция при извършване на подбора и се поражда риск от концентрация на възлагани дейности и публични средства в ограничен кръг трети лица.

По договорите, сключени с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, "Автомагистрали" ЕАД е изпълнявало в срок и съобразно изискванията на възложителя предвидените дейности. Изпълнението им е в съответствие с правната рамка и клаузите, по които страните са се споразумели и съобразно въведения в организацията ред.
Одитният доклад се изпраща на Народното събрание, на Министерството на регионалното развитие, както и на Софийска градска прокуратура по нейно искане, за сведение, както и да послужи по прокурорска преписка.

Одитният доклад е публикуван на интернет страницата на Сметната палата на адрес www.bulnao.government.bg.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase


53
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
33
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Далаверата отдавна е ясна, обаче каскет няма. Няма и да има. Прасето е превзело *** и пускане няма. Нещата все повече ще се изострят май....
32
3
 
3
 
! Отговори
Toto преди 2 години
mgs, хайде да видим сега, след като се предполага, че никой никога по никакъв начин няма да краде, колко метра пътища и магистрали ще се направят. Че работата по вече започнатите СПРЯ.
31
3
 
2
 
! Отговори
яяя преди 2 години
партизаните превратаджии влезли и в палатата... само каскета остана самотен герберски остров
30
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
добрутро, кибици! нещо изведнъж стоплихте...
29
0
 
5
 
! Отговори
mgs преди 2 години
До mgsА ако не се крадеше полкова, можеше вече да имаме тия тунели.Само погледнете магистралата от Солун до Игуменица. Половината дистанция е тунел.
28
1
 
10
 
! Отговори
mgs преди 2 години
До шофьорНещо не разбрах, но явно не съм платен *** та за това.Някой раздава куфарчета с пачки, полузаконно, и ти викаш - нищо такова няма, той само да ги подържи....Ако се притесняваш - нали си имате прокурор, ще забълбука работата...
27
0
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Пита се, защо чак сега Смет(ш)ната палата прави одит?Зашо не го е направила преди това, а е чакал 44-то НС да я сезира? Предното защо не го е направило, то ясно де, защото така се пълнеха чекмеджетата на джипко и пък други гербаджийски каси и касички.Съд, затовр и конфискация.Както и още чегъртане, мръсотията се е наслоила много, няма да е лесно!Но трябва да се започне, за да си върнем държавата от гербаджийската хунта, която я бе завзела.Мутри вън, а след това вътре в затвора!
26
14
 
4
 
! Отговори
шофьор преди 2 години
заради тези реваншисти,които ги е яд,че не крадат те пак,ше отложим пускането на Хемус и Русе Шипка с още 30 години
25
3
 
18
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
А такааааа,най-после и сметната палата се престраши да каже,че царят е гол.
24
3
 
22
 
! Отговори
А-Я преди 2 години
Интерсно каква поръчка са възложили на Тиквун , че му напълни шкафчето. Той се жалеше как копал темели , за да храни с хумана 16 годишната си щерка....Кво ли ще копае толкова за 3 млн евро в чекмеджето. Герберастията е диагноза.. Едва ли някой нормален ( не гербераст разбира се ) е учуден..Който гласува за гръб.....Да ми яде оная..работа,работа,работа
23
1
 
15
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
е това не е новина, трябва да си пълен *** за да вярваш в обратното след всички тези години на ремонти на ремонти на ремоните. Дано най-накрая почнат да влизат в затвора.
22
1
 
12
 
! Отговори
123 преди 2 години
Не мога да повярвам, че е останала работеща институция в тая държава!
21
0
 
13
 
! Отговори
Афанаси преди 2 години
Браво.Вие открихте бойлера.
20
1
 
17
 
! Отговори
бай ганю преди 2 години
където и да се бръкне положението е като след потопзаради тези разхищителни корупционни и лошо управленски практики обикновенния пенсионер или стандартен българин няма да усети европейско качество на живот
19
1
 
10
 
! Отговори
Нямам думи преди 2 години
Просто нямам думи.
18
1
 
15
 
! Отговори
до Сметната Палата преди 2 години
има пълна прозрачност и цялата държава знае как се крадат паричките от великите проектчета на тиквю и се разпределят по дестинациите: ЕНП, Ердоги, Чекмеджето, Барцилона, Кипър, Лилифанта Свинеткова, Влади със правителственото самальотче за абу даби уж за едни фурми. 35 години крадат та се късат и цял народ ги гледа, тея кукигъзунковци сега се сетили.... българино приготви въже, или за мършаляците които те направиха африканец или за себе си. свободата санчовци....
17
2
 
23
 
! Отговори
Протести срещу Гешев преди 2 години
Три протеста срещу главният прокурор Иван Гешев, незаконното подслушване на политици и опитите за сплашване на работещи в спецслужбите ще се проведат днес в София.Последният е от 19 часа пред Палатата!
16
1
 
26
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Има ли някой учуден, че когато става дума за герп-рома има само непрозрачност, корупция, тиквунщина, мутрящина и милиционерщина? Дайте нещо ново, в затвора кога? Че крадат като невидели го знае всяко дете, а и ***!
15
1
 
27
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Нека всички заедно приключим това на 11, това са нашите пари за нашите пътища, а всички знаем по какво караме, ЗАТВОР.
14
1
 
29
 
! Отговори
реалист преди 2 години
Прокуратурата защо се занимава с глупости, а не се самосезира и не влезе на проверки в тая ГЕРБерасрка ***?