Договорните фондове – една по-малко популярна инвестиция в България

Искате ли да вложите спестяванията си в такава инвестиция?
Препоръчан материал | Обновена: 5 окт 2020 09:15 | 5 окт 2020 09:12, Анисия Иванова
Договорните фондове – една по-малко популярна инвестиция в България
Снимка: Селект Асет Мениджмънт

Договорните фондове представляват инвестиционни портфейли от различни видове финансови активи (акции, облигации, ДЦК и други), които се управляват професионално от инвестиционни консултанти в управляващо дружество. Когато купувате дялове на договорен фонд, вие получавате част от неговия портфейл.

Цената на дяловете на даден договорен фонд може да се покачва или да спада в зависимост от неговото представяне. Според рисковия си профил всеки един инвеститор има възможност да си закупи подходящия за него договорен фонд, а когато пожелае да направи обратно изкупуване, за да получи обратно паричния еквивалент на закупените от него дялове на фонд.

Сигурно не сте чували или малко сте чували за тази инвестиция, нали? Най-вероятно e така, защото в България не е популярна, но много  хора по света го правят. Те всеки ден отиват на работа, работейки за някой друг, а спестяванията им работят за тях с цел постигане на дългосрочните им цели. Договорните фондове, които УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД управлява, са:

- ДФ „Селект  Дивидент“ е високорисков договорен фонд с глобален фокус, инвестиращ предимно в акции на големи международни компании с установена дивидентна политика.
- ДФ „СелектРегионал“ е също високорисков договорен фонд, но с регионален фокус, инвестиращ предимно в акции на водещи компании от ЦИЕ, Русия и Турция.
- ДФ „Селект  Баланс“ е балансиран договорен фонд, инвестиращ във финансови инструменти, издадени предимно от български емитенти.
- ДФ „Селект Облигации“ е нискорисков договорен фонд, инвестиращ основно в инструменти с фиксирана доходност (корпоративни облигации и държавни ценни книжа).

Инвестирайте в себе си, натрупвайки финансова култура и опит с договорните фондове, управлявани от„Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД-лицензирано управляващо дружество от 2003 г. от Комисия за финансов надзор на Република България. Управлявайте добре спестяванията си - това е едно от основните уменията на 21-ви век.

За повече информация посетете сайта www.selectam.bg и се свържете с нас, за да ви разкажем още за възможностите, които може да ви даде тази инвестиция.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Имиджова публикация

Още от
Спонсорирано съдържание

Спонсорирани публикации