Подарете си договорен фонд – финансов подарък за Коледа и Нова година

Културата за финансов подарък е широко разпространена в България
Спонсорирано съдържание | 4 дек 2020 09:00, Красимир Ангелов
Подарете си договорен фонд – финансов подарък за Коледа и Нова година

Културата за финансов подарък е била широко разпространена в България. Буквално е била превърната в традиция, като при раждането на всяко дете бабата и дядото са правели спестовна книжка на внучето си, която са подарявали. Даже нещо повече - внасяли са парични вноски системно във времето.

Родителите на новороденото също са заделяли от своите спестявания в банков влог за детето, когато порасне да посрещне част от своите нужди за образование, абитуриентски бал, сватба, обзавеждане на нов дом или нещо друго. В периода на прехода след социализма тази традиция изчезва, поради това, че спестовната книжка е всъщност банков депозит, а тогава има хиперинфлация в България. Финансовите познания на българина спират до тук, а договорните фондове се зараждат в България чак след 2000г., когато традицията вече е изчезнала.

В развитите държави хората си подаряват договорни фондове, които за дълъг период спасяват спестяванията им от инфлацията, а работодателите стимулират своите служители, като им дават като коледни бонуси акции на компанията, в която работят. Договорните фондове представляват инвестиционни продукти от различни видове финансови активи (акции, облигации, ДЦК и други), които се управляват професионално от инвестиционни консултанти. Те позволяват и с малки суми да може да купите дялове на договорен фонд и така според рисковия Ви профил да вложите парични суми в инструменти от глобалните финансови пазари. На интернет страницата на лицензираното управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД www.selectam.bg разгледайте договорните фондове „Селект Дивидент“ (високорисков фонд с глобален фокус, инвестиращ в компании с установена дивидентна политика), „Селект Регионал“ (високорисков фонд с регионален фокус), „Селект Баланс“ (балансиран фонд с фокус България) и „Селект Облигации“ (нискорисков фонд, инвестиращ предимно в български инструменти с фиксирана доходност). Ще видите, че предимствата на договорните фондове са много, но това, което се отличава в българското законодателство е, че доходите от сделки с дялове на договорен фонд (реализираната капиталова печалба) не се облагат с данък печалба. Подарете си финансов подарък за предстоящите празници и посрещнете със здраве, мир и любов Нова 2021 година!

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.