ѕропуски в училището на изчезналата »вана, откри ƒј«ƒ

— момичето не е говорил психолог, била е изолирана
83
ѕропуски в училището на изчезналата »вана, откри ƒј«ƒ
—нимка: Facebook

ѕропуски в училището на изчезналата »вана от ƒупница са открили при проверка експерти на ƒържавната агенци€ за закрила на детето (ƒј«ƒ).

“ова съобщи пред ЅЌ– ћариана »лиева, началник отдел в √лавна дирекци€ " онтрол по правата на детето" в јгенци€та.

¬ предаването "12+3" т€ разказа, че съученици на »вана са притеснени, защото в публичното пространство се твърди, че те са виновни. ≈кспертите са разговар€ли с т€х, за да ги успоко€т и са отговорили на всичките им въпроси, за да не се чувстват виновни за случилото се.

ќще по темата

»лиева об€сни, че се обработват резултатите от проверката и до 10 дни докладът ще бъде готов.

"¬ училищната среда има пропуски. Ќе е работено с учениците от класни€ ръководител по проблемите за насилието. — »вана не е работено от психолога. Ќе са изследвани в ц€лост проблемите при конкретното дете, които се били видими в последната година", каза експертът.

» допълни, че "до социалните работници не е достигнала информаци€, за да направ€т ц€лостна преценка за рисковете и каква подкрепа да се окаже на родителите, за да се предотврат€т по-задълбочените проблеми".
ћариана »лиева об€сни, че в училищната среда е необходимо да се говори за насилие и за деца с агресивно и различно поведение, които са изолирани.

"“р€бва да се говори, за да бъдат приети и да се социализират. ѕо отношение на родителите, разбирам притеснението им, защото най-трудно се приемат проблемите в поведението и здравословното състо€ние на децата. “огава тр€бва намеса на институциите, за да се помогне на детето", коментира »лиева.

“€ уточни, че в доклада ще се съдържа информаци€та, ко€то са събрали само от училището.

"ќбщо взето не е сподел€ла. ѕсихолог не е разговар€л с не€. Ќе е сподел€ла за вербално и физическо насилие. —м€там, че момичето е имало нужда от подкрепа. ќт миналата година е било изолирано. “ази година р€зко е променило поведението си.  атегорично може да се каже от психолог и специалист защо се е случвало. Ќо от училището е тр€бвало да информират другите органи за закрила", об€сни »лиева.

» преди да е готов докладът е €сно, че са открити нарушени€ в училището и в документа ще има препоръки и предписани€, сподели експертът.

"«адължително ще укажем и напомним задължението на училището и на всички учители, персонално, да информират ƒј«ƒ, дирекци€ "—оциално подпомагане", и ћ¬–, както и повече работа на психолога и подаване на информаци€ от учителите към психолога и директора, за да се оказва нужната подкрепа. ¬ случаи, когато училището не може да се справи с различното поведение на такива деца, тр€бва да информират социалните", категорична е »лиева.
 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


83
ќще по темата: училищеƒупница»вана
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
79
0
 
0
 
! ќтговори
анонимен, преди 1 месец
ƒа потърси друг психолог, за жалост има много, които "не стават"!...
78
1
 
2
 
! ќтговори
Ќ€кой си преди 1 месец
≈ как стигнаха до този извод, като не е €сна причината за изчезването и? ƒали е сподел€ла за н€какви проблеми? »скала ли е помощ?  ак се очаква учител€т да беде навс€къде по вс€ко време и със всеки ученик?
77
2
 
3
 
! ќтговори
јлекс преди 1 месец
ѕак се търси под вола теле и се набеждават учител и психолог.“е не могат да замен€т семейството.—емейството е основни€т център за възпитание.
76
1
 
0
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ќб€сни ми ти как тр€бва да реагира човек на съвет точно от психолог на младо момиче: "ћоже да си намериш н€кой като теб и нещата ще се оправ€т". “€ беше побесн€ла, а сестра й см€таше, че съветът е много добър. Ќаложи се да й преведа скрити€ смисъл на казаното: "—ъбирайте си се там, хората с проблеми, и ни оставете нас "умните и красивите" на мира." “ака че нещата невинаги и в повечето случаи не са еднозначни.
75
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
—амо че н€кои психолози откровено претупват работата си и са на принципа "ето ти това хапче". ј и когато човек не е изпадал в дадена ситуаци€, пон€кога е трудно да разбере какво всъщност се опитва да му об€сни други€т, нищо че се води специалист, който си разбира от работата. »ма случаи точно специалистите да дават откровено безумни съвети, без да си дават сметка, че казаното от т€х не става за нищо и усложн€ва още повече нещата. ѕсихологът не е панаце€, а и от вс€ко дърво психолог не става.
74
0
 
0
 
! ќтговори
анонимен, преди 1 месец
ƒа, нещата ¬»Ќј√» —ј  ќЌ –≈“Ќ», именно това изисква помощта да е специална, а не човекът да се блъска сам! огато € има, той по-бързо и по по-щад€щ за него начин ще стигне до решени€та, които са по-подход€щи за неговите затруднени€...
73
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ѕовечето сподел€ха, че им е по-лесно да об€сн€т затруднението си пишейки, отколкото да говор€т и затова беше доста интересно, а и имаше много находчиви решени€ на н€кои дори привидно обикновени ситуации, които обаче за т€х са изключителен стрес. »маше и питани€ за подигравки и вече не помн€ кой какви акъли даваше.
72
1
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
71: » това не е напълно в€рно. ’ора от аутистични€ спектър например също търс€т начин да се справ€т с ежедневието си. —лучайно преди време попаднах на форум, в който такива хора об€сн€ваха проблемите си. Ќе мога да го препрат€, беше доста отдавна. ≈дин например пишеше как си намерил специализирани слушалки, за да не изпада в стрес от прекалени€ шум в офиса, който е от отворен тип. »маше и доста случаи на ученици, които питаха за съвети свои "колеги" за различни ситуации.
71
1
 
2
 
! ќтговори
читател преди 1 месец
 метът с бо€дисаните вежди и той, бие тъпана, да се види колко е активен, колко е загрижен, щ€л да прави паметник!...ƒа беше сложил камери тук-там из града си, при тунела, щеше да се види как €кето се е озовало там!...
70
0
 
1
 
! ќтговори
анонимни€, преди 1 месец
“и говориш за случаи на физически увреждани€, когато са ментални, нещата са съвсем други, там го н€ма този капацитет за трансформаци€!...Ѕраво, че си се справил със собствени€ си проблем, но нали разбираш, не можеш да бъдеш ”Ќ»¬≈–—јЋЌ»я ѕ–»ћ≈– !
69
0
 
2
 
! ќтговори
-- ѕродължението -- преди 1 месец
Ћошо е, когато в паралелката има по н€кое злобно по душа дете, което започва да се издевава точно с такива чувствителни деца, които предпочитат да та€т обидата в себе си. Ќо това трае само известно време. ¬ тийнейджърските години всеки намира начин да се из€ви и утвърди. “очно това е направила и »вана, про€вила е характер е намерила начин да се из€ви така, както т€ го разбира. ћного р€дко подрастващ предприема фатална постъпка само защото са го подигравали.
68
2
 
2
 
! ќтговори
ƒо 37, 46, 48 преди 1 месец
ƒо ”чилищен тормоз -  огато се пише по такива теми, се пропуска нещо много важно. ƒецата имат нагласа да се бъзикат едно с друго. Ќа всекиго ще намер€т кусур, но не всички реагират еднакво. ≈дни отговар€т с агреси€, други имат чувство за хумор и отговар€т с шега или бодлива подигравка, трети търчат да се жалват на даскала или на родителите си, четвърти тайно прав€т мръсен номер на подигравчи€та. » само н€кои приемат бъзикните като тежка обида, наранени са и депресирани -- ўе продължа --
67
1
 
4
 
! ќтговори
јнгелина преди 1 месец
ѕроблемът не е "различната »вана",а агресивното скотско общество ,от чи€то част са и училищното ръководство и институциите в чиито правомощи€ са "защита правата" ,като въпросната ћариана »лиева, началник отдел в √лавна дирекци€ " онтрол по правата на детето" в јгенци€та ,които рецитират написани "красива слова на харти€" ,които не се прилагат ,защото учители и служители в тези агенции са индивиди ,без призвание за това и без "сърца",не като анатомичен орган.—амо кмета посочва минимално проблема
66
2
 
0
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
... жестомимичен преводач, който да му помага във всичко. ≈два ли говорът му щеше да е толкова добре развит за почти напълно глух по рождение човек. Ќо фактът че е бил в среда с "нормалните" деца му е помогнал да овладее тези умени€ и ще не ще да се научи да говори н€как. —ега работи и "нормална" работа сред колеги, има и при€тели, какво по-хубаво от това. “ака че много си зависи от детето - дали ще изплува, или ще се пречупи.
65
1
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
Ќищо не си мислим. јз съм за това всички деца да учат в "нормални" училища. “ака се научават да се справ€т с предизвикателствата, както писах по-надолу и дадох пример със себе си. ј "здравите" деца да не се прав€т на прекалено стресирани от другите. ўе ме извин€ват специалистите, но ще дам още един пример. ћой познат с тежко нарушение на слуха завърши "обикновено" училище и университет. —ега чете по устните и говори доста прилично. јко беше в специализирано училище, щеше да има нужда от...
64
1
 
7
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ќо, горките съученици били притеснени, че всички зна€т, че те са виновни? Ћеле, да ги ожалиш направо! ј когато се забавл€ват за чужда сметка не са притеснени, а? “огава са си добре и всичко е наред за т€х, пък кво им пука, че н€кой страда заради разхайтеното им поведение!
63
2
 
3
 
! ќтговори
до анонимната: преди 1 месец
Ќе, т€ не е там, за да носи цалата тежест и да неутрализира всичките негативи, произлизащи от дефектите на други хора и на обществото ни като ц€ло, много са —ЅЏ– јЌ» всички, които мисл€т, че училището и учителите тр€бва да оправ€т всичко.“€ е преподавател, за всичко друго има граници, колко може да се иска от един учител!
62
2
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
 ъм 30 ј извин€вай ти колко имаш по български и от Ѕългари€ ли си или чужденец че така обиждаш
61
3
 
4
 
! ќтговори
јнонимна преди 1 месец
 ъм 53  аква бедна учителка говориш т€ не е ли там за това не нос€т ли отговорност дори ог човешка гледна точка или е знаела че и се подиграват и нищо
60
1
 
4
 
! ќтговори
јнонимна преди 1 месец
 ъм 53  аква бедна учителка говориш т€ не е ли там за това не нос€т ли отговорност дори ог човешка гледна точка или е знаела че и се подиграват и нищо